20 april 2017

Bring Your Own Device is zo 2016 – maak je klaar voor Bring Your Own Bot

In maart bezocht ik de CeBIT in Hannover, een tradeshow gericht op Digital Business. Net zoals vorig jaar stuitte ik ook nu op interessante ontwikkelingen en trends die relevant en bepalend gaan zijn voor ons (werkende) leven. Na een paar dagen CeBIT krijg je genoeg materie tot je om te filosoferen over wat er gaande is in de digitale wereld en met welke technieken we ons richting ‘society 5.0’ gaan begeven. Een ontwikkeling die nu in Japan al is ingezet.

Webinar - Hoe technologie Real Time Personalisation op de werkplek mogelijk maakt

In dit webinar legt Planon uit hoe een concept als Real Time Personalisation (RTP), in combinatie met innovatieve technologie, u kan helpen omgaan met de toenemende diversiteit op het gebied van werk, cultuur en generaties.

Webinar aanvragen

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat futuristen en trendwatchers vaak de onderwerpen Robotics en Artificial Intelligence (AI) noemen. Wat gaat dit allemaal voor ons, en voor de Real Estate en Facility Management-brache in het bijzonder, betekenen? Ik waag me niet aan voorspellingen, maar mijn eerste ideeën deel ik graag.

Artificial Intelligence als nieuwe User Interface

Het was in 1997 dat grootmeester Kasparov in een schaakduel werd verslagen door de computer IBM Deep Blue. Circa veertien jaar later lukte het IBM Watson om Jeopardy te winnen en afgelopen jaar versloeg Google Deepmind’s ‘AlphaGo’ de professionele en legendarische Go-meester Lee Sedol. Een partijtje Go kan meer dan 10 tot de macht 170 mogelijke wendingen hebben die een speler vanuit intuïtie kan veroorzaken. Het winnen door Google Deepmind toont aan dat vandaag de dag ook intuïtie al een eigenschap van computers is geworden. Ray Kurzweil, een denker op het vlak van AI, voorspelt dat rond 2029 ook ‘bewustzijn’ als eigenschap is toegevoegd, waarmee AI op dat moment gelijkwaardig is aan het brein van de mens.

Een interessante en ietwat onwerkelijke gedachte, maar gelukkig hebben we nog even tijd. Desalniettemin is het wel noodzakelijk om ons nu al voor te bereiden op de impact van AI. We komen er nu al veelvuldig en vaak onbewust mee in aanraking, maar op de korte termijn gaan we hier wel meer van merken. Zoals Accenture voorspelt: AI wordt de nieuwe UI (User Interface); we zullen interacteren met onze omgeving op basis van wie we zijn omdat onze kenmerken en voorkeuren worden herkend. Aangezien communicatie via spraak of tekst verloopt, hoeven we zelf geen activiteiten meer in computerapplicaties te verrichten. Zogenoemde ‘bots’ gaan dit voor ons doen en worden daarmee onze nieuwe ‘apps’.

BYOB: Bring Your Own Bot

Een bot is een computerprogramma dat op autonome wijze menselijke taken kan uitvoeren. Bekende voorbeelden hiervan zijn de chatbots waarbij je communiceert met een computer zoals je dat met een mens zou doen. Ook Alexa van Amazon is een mooi voorbeeld; hierbij wordt het bot-principe gecombineerd met AI, waarbij Alexa leert hoe ‘het’ je steeds beter van dienst kan zijn en de interactie vloeiender en menselijker gaat verlopen. Ik verwacht dat we over niet al te lange tijd allemaal een bot als Personal Assistant (PA) zullen hebben. Die helpt ons om zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk door ons dagelijks leven te gaan.

Van mijn bot verwacht ik dat het mij overal van dienst kan zijn, dus ook op de plekken waar ik werk. Net zoals een menselijke PA zou mijn bot moeten weten dat ik mijn koffie zwart drink, wanneer ik welke werkplek het liefst gebruik en op welke momenten ik een vergaderruimte nodig heb, eventueel met bijbehorende catering. Dit wordt vervolgens naadloos afgestemd met de RE & FM-partijen die verantwoordelijk zijn voor de werkomgeving en de faciliteiten hierin. Niet alleen voor mij, maar voor alle aanwezigen. Naar dit moment zullen we stapsgewijs toe groeien, waarbij het inzetten van een chatbot als eerste contactpunt al een eerste stap is.

Waar organisaties eerst te maken hadden met BYOD (Bring Your Own Device) zullen zij naar mijn idee over niet al te lange tijd klaar moeten zijn voor BYOB (Bring Your Own Bot). Overigens niet te verwarren met Bring Your Own Booze, zoals de afkorting vandaag de dag de ronde doet bij aangelegenheden buiten werktijd.

Geert-Jan Blom
Solution Product Marketeer