Klantenportal customer-icon
11 januari 2018

Transformeer slimme gebouwen in lerende gebouwen: ontwikkel uw use case en business case!

Organisaties zijn continu bezig met verbeteringen aan te brengen in onze werkomgeving en in de gebouwen waarin we werken. Facility managers en vastgoedmanagers lopen hierbij voorop. Ze willen kostenefficiënt zijn, de productiviteit verhogen en – wat vandaag de dag zeer actueel is – een gezonde en aantrekkelijke werkplek bieden voor hun medewerkers. Het Internet of Things en Smart Buildings bieden interessante kansen om onze werkomgevingen te verbeteren. Voor de meeste organisaties is dit echter een enorme uitdaging. Welke oplossingen willen ze implementeren voor hun Smart Buildings? Leveren deze oplossingen wel echt voordelen op? En vooral: hoe kunnen organisaties deze voordelen benutten?

FAQ - Op weg naar een betere werkplek door het Internet of Things

Wilt u ook de voordelen ondervinden van met het internet verbonden bedrijfsmiddelen? Deze FAQ beantwoordt vijf veelgestelde vragen over IoT.

Lees meer

Van een reactieve aanpak naar een proactieve aanpak door middel van 'machine learning'

We zien een snel opkomende trend van gebouwen die elke actie of gedragswijziging van het gebouw en de gebruikers kunnen meten. Er zijn inmiddels betaalbare sensoren verkrijgbaar waarmee bijvoorbeeld de bezetting en het gebruik van een ruimte, de luchtkwaliteit of de toestand van gebouwfaciliteiten kunnen worden gemeten. De data die deze sensoren genereren, bevat informatie over al deze elementen. We kunnen deze data gebruiken om de werkomgeving, het gebouw en de gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer sensormetingen bijvoorbeeld aangeven dat een gereserveerde vergaderruimte niet in gebruik is, kan de ruimte onmiddellijk worden vrijgegeven voor een andere gebruiker. Of wanneer uit sensormetingen blijkt dat een bepaalde toiletruimte minder vaak wordt gebruikt dan verwacht, kan het schoonmaakrooster hierop worden aangepast. Deze praktische voorbeelden gaan echter uit van een 'If This Then That'-scenario: als een gebeurtenis plaatsvindt, dan reageren we daarop. Aangezien deze aanpak reactief is, en niet proactief is het de vraag of we dit wel echt 'smart' kunnen noemen.

Mijn collega David Karpook beschrijft in zijn artikel 'How Buildings Learn' dat  gebouwen in hoog tempo steeds intelligenter worden. Met behulp van sensoren meten gebouwen het gedrag van zowel het gebouw als de gebruikers van het gebouw. Via het Internet of Things kunnen gebouwen en apparaten data verzamelen, samenvoegen en analyseren. Aanvullend kunnen gebouwen via 'machine learning' leren en prognoses maken. Hierdoor transformeren gebouwen in 'lerende' gebouwen.

Machine learning is een methode die betrouwbare en herhaalbare besluitvorming mogelijk maakt door te leren van historische relaties en trends in de data. Gebouwen die kunnen leren en prognoses maken over bijvoorbeeld de bezettingsgraad en het gebruik van ruimten, worden op deze wijze verbonden en op de mens gerichte en intelligente werkruimten met een intuïtief bewustzijn. Gebouwen worden dan echt 'smart': ze helpen medewerkers om sneller te werken en stellen organisaties in staat een efficiënte, effectieve en aantrekkelijke werkplek te creëren. Hierdoor maken ze het voor facility en vastgoedmanagers makkelijker om hun gebouwen te monitoren en beheren, te leren en om prognoses te maken en verbeteringen door te voeren. Met machine learning en lerende en voorspellende analyse kunnen facility en vastgoedmanagers ruimten proactief aanpassen aan de vraag en met betrekking tot ruimten en vastgoed betere strategische besluiten voor de lange termijn nemen.

Internet of Things

Wat is de waarde van slimme en lerende gebouwen?

Dit is slechts één voorbeeld van de potentiële waarde van slimme en lerende gebouwen. Het Internet of Things en Smart Buildings maken een enorme hoeveelheid aan use cases mogelijk. Maar wat hebben we er eigenlijk aan om al deze soorten gedrag te meten en data te verzamelen over gebouwen en gebruikers? Hoe en wanneer creëren we daadwerkelijk slimme en lerende oplossingen in en rond onze gebouwen? Voor organisaties en hun facility en vastgoedmanagers is het cruciaal en van groot belang om te onderzoeken welke use cases relevant en waardevol zijn. Welke specifieke slimme oplossingen wil de organisatie implementeren? Zijn deze oplossingen wel echt slim en maken ze gebruik van machine learning en voorspellende analyse mogelijk? Organisaties moeten voor elke relevante use case ook een specifieke business case opstellen waarbij zowel rekening wordt gehouden met kwantitatieve als kwalitatieve aspecten, zoals kosten, gebruikerservaring en de prestaties van gebouwen. Wat is de echte waarde van de use case voor de betreffende slimme oplossing? Ontwikkel een use case en business case voor uw Smart Building- en Learning Building-oplossingen als eerste stap op weg naar een aantrekkelijke, gezonde, efficiënte en effectieve werkplek die de doelen van uw organisatie ondersteunt.

Geert van Offeren
Strategic Product Marketing