Klantenportal customer-icon
08 augustus 2019

Welke methode kiest u bij het verzamelen van leasegegevens voor naleving van IFRS 16?

Voor beursgenoteerde bedrijven die nog niet voldoen aan IFRS 16 is het hoog tijd om de nieuwe regels voor lease accounting te implementeren. De nieuwe standaard - van kracht sinds 1 januari vna dit jaar en gecreëerd door de International Accounting Standards Board (IASB) om de transparantie te vergroten - stelt dat alle leasecontracten op de balans moeten worden getoond. Zoals ik schreef in "Getting from here to there: The steps to transition from IAS 17 to IFR 16", heeft deze standaard een grote impact op uw financiële rapportage.

Case Study - TIP
Case Study - TIP

Gedreven door de naleving van IFRS 16 is TIP in 2016 een project gestart om de impact op de jaarrekening te schatten op basis van de aanpak die uitgaat van volledig terugwerkende kracht. TIP koos onder meer voor Planon vanwege de volledige cloud-implementatie. 

Download case study

Grote impact

De implementatie van de nieuwe standaard vereist tijd, geld en energie. Huurcontracten moeten immers worden verzameld, de cijfers moeten correct worden geïnterpreteerd, gestroomlijnd en verwerkt. Organisaties die met de implementatie beginnen, staan daarom voor een belangrijke keuze: ze moeten nadenken over welke methode ze moeten gebruiken bij het verzamelen van leasegegevens. Hierbij hebben organisaties twee opties:

  1. De volledige retrospectieve benadering (VRB)
  2. De gemodificeerde retrospectieve benadering (GRB)

Maar wat is het verschil tussen de twee implementatiemethodieken? Op basis van welke argumenten maakt u een keuze ? En waarom is het belangrijk om de overgang naar IFRS 16 niet alleen zien als een vereiste, maar ook als een kans?

VRB versus GRB

De VRB is een uitgebreidere versie van de GRB. De VRB beheert de leasecontracten alsof IFRS 16 vanaf het begin in gebruik was. Dit betekent dat alle gegevens van bestaande leasecontracten moeten worden gereconstrueerd en in het systeem moeten worden ingevoerd. In feite lijkt het alsof al jaren schaduwaccounts worden bijgehouden. Omdat veel contracten tijdens hun levenscyclus zijn veranderd, is de VRB een tijdrovend proces dat hoge kosten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door het wijzigen van huurbedragen, een verkorting of verlenging van het contract, de uitvoering van een ingesloten optie of indexatie en herwaardering van de gehuurde objecten.

Voor de GRB zijn de gegevensvereisten minder veeleisend. Organisaties die deze methode hanteren, zeggen in feite dat IFRS 16 van kracht is sinds januari 2019 en niet eerder. Vanaf dat moment worden leasecontracten op basis van IFRS 16 op de balans toegevoegd en niet met terugwerkende kracht. Daarbij hoeft de Financieel Manager alleen maar te kijken naar welke contracten actief zijn op de datum van de invoering van IFRS 16 en de gegevens op de juiste manier te migreren.

Vergelijkbare cijfers

De GRB is eenvoudiger, kost minder energie en is goedkoper. Een beperking van deze methode is dat er geen vergelijkbare cijfers zijn, omdat cijfers uit het verleden op een andere manier zijn verwerkt. Dit maakt het moeilijker om verantwoording af te leggen aan de belanghebbenden en gebruikers van de jaarrekeningen.

De beste methode hangt af van de ambitie van de organisatie en hoe zij denken dat de buitenwereld hun jaarverslag zal lezen. Als het bijvoorbeeld voor belanghebbenden, analisten, beleggers, media en banken belangrijk is om de cijfers te kunnen vergelijken en begrijpen, is het beter om voor de uitgebreide VRB-methode te gaan. Het is belangrijk om de mensen die met de nieuwe norm te maken hebben te betrekken bij het ontwerpproces. Denk aan de Chief Financial Officer (CFO) en de accountant. De keuze hangt ook sterk af van de hoeveelheid leasingcontracten die moeten worden herzien. Zijn het honderden of tienduizenden? Is alles op een uniforme en digitale manier vastgelegd?

Er kunnen kansen ontstaan

Mijn advies is om één ​​methode te kiezen. Begin niet eerst met de VRB om vervolgens verder te gaan met de GRB. Dit kost alleen maar extra tijd, geld en moeite. Het argument dat u beide opties op deze manier openhoudt, is niet logisch.

Tot slot wil ik benadrukken dat ondanks het feit dat IFRS 16 voor veel organisaties een verplichting is, er ook kansen voortvloeien uit de nieuwe rapportagenorm. Met IFRS 16 legt u leasecontracten op een gestructureerde manier vast, waardoor u de de bedrijfswaarde kunt terugvinden. Het is immers eenvoudiger om contracten te vergelijken en te kijken naar het aantal verhuurders. Welke contracten blijken het meest gunstig? Misschien is het wel beter om het aantal verhuurders te verminderen, zodat u als grotere koper meer onderhandelingsmacht hebt?

Of uw organisatie nu kiest voor de FRA of MRA, er kan op diverse vlakken winst worden gemaakt door de cijfers te structureren. In dat geval zal IFRS 16 niet langer alleen als een vereiste, maar ook als een kans worden gezien.

Wilt u meer leren over zaken om te overwegen bij de implementatie van IFRS 16? Download dan het white paper dat Planon samen met Accenture geschreven heeft.

Marco Folpmers
Managing Director Finance & Risk at Accenture