Klantenportal customer-icon

IFRS 16

Video - Lease accounting software voor IFRS 16 compliance

Deze demo video toont in 5 stappen hoe u compliant wordt met de lease accounting veranderingen ASC 842 en IFRS 16, en hoe Planon met deze veranderingen omgaat. 11:25 Engelstalig

Lees meer

IFRS 16 is een regelgeving voor lease accounting van de International Accounting Standard Board (IASB) die vereist dat beursgenoteerde organisaties alle leaseovereenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar op hun balans opnemen. Het is de wereldwijde standaard voor lease accounting, in combinatie met ASC 842 van de Financial Accounting Standards Board (FASB) in de Verenigde Staten. De ingangsdatum van IFRS 16 voor een organisatie om deze standaarden toe te passen voor jaarlijkse verslaglegging is gestart op 1 januari 2019. Vanwege de complexiteit van de standaarden om leaseverplichtingen voor bedrijfsmiddelen en vastgoed op de balans op te nemen is IFRS 16-software vereist om aan alle voorschriften te voldoen en op een conforme manier te rapporteren.

Vergelijking tussen IAS 17 en IFRS 16

Het vorige boekhoudmodel voor leases (IAS 17) vereiste huurders en leasemaatschappijen om hun leases te classificeren als financiële of operationele leases en deze twee soorten leases verschillend te verwerken. Dat model werd bekritiseerd omdat het niet voldeed aan de behoeften van gebruikers van financiële overzichten omdat het niet altijd een getrouwe weergave van leasetransacties opleverde. Met name omdat het niet vereist was dat huurders activa en verplichtingen, die voortvloeien uit  operationele leases erkennen.

IFRS 16 introduceert een enkel boekhoudmodel van leasecontracten en vereist dat een leasenemer activa en verplichtingen voor alle leases met een looptijd van meer dan 12 maanden opneemt, tenzij de onderliggende waarde van lage waarde is. Een huurder is verplicht om een ​​gebruiksrechtactiva te erkennen die zijn recht om het onderliggende geleasde actief te gebruiken en een leaseverplichting vertegenwoordigen die zijn verplichting om leasebetalingen te doen vertegenwoordigen. Deze benadering zal resulteren in een getrouwere weergave van de activa en passiva van een leasenemer en zal, samen met verbeterde bekendmakingen, zorgen voor meer transparantie van de financiële hefboom en het aangewende kapitaal van een leasenemer.

IFRS 16 bevat grondslagen voor de opname, waardering, presentatie en informatieverschaffing van huurovereenkomsten, met als doel ervoor te zorgen dat huurders en verhuurders relevante informatie verstrekken die getrouw deze transacties weergeeft. [IFRS 16: 1]

Wat is de impact van IFRS 16 op de organisatie?

Als gevolg van de overgang van IAS 17 naar IFRS 16 zal het grootste verschil een toename zijn van leaseactiva, financiële leasingschulden en EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie).

Een lease identificeren

Een contract is een leaseovereenkomst of bevat deze als het recht om het gebruik van een geïdentificeerd activum gedurende een bepaalde periode onder controle te houden, wordt beheerst. [IFRS16: 9] 

De zeggenschap wordt overgedragen wanneer de klant zowel het recht heeft om vrijwel alle economische voordelen te verkrijgen uit het gebruik van het geïdentificeerde activum en om het gebruik daarvan te sturen. [IFRS16: B9]


Meer weten over IFRS 16?

Artikelen & White papers | 19/02/2016
FAQ - De impact van de nieuwe lease accounting standaarden op uw bedrijfsvoering

Er gaat veel veranderen op het gebied van lease accounting. De Financial Accounting Standards Board en de International Accounting Standard Board hanteren vanaf 1 januari 2019 een nieuwe standaard, respectievelijk ASC 842 en IFRS 16. In deze FAQ vindt u onze antwoorden op vijf veelgestelde vragen over lease accounting. 

Lees meer
Alle artikelen & white papers
Webinars, Video's & Podcasts | 28/06/2018
Webinar - De kracht van het verbinden van IFRS 16 & Real Estate Management

Planon organiseerde een webinar over het belang van accurate data over leases en betrokkenheid van de afdeling Real Estate bij een IFRS 16-project. Bekijk het webinar en zorg dat u tijdig voldoet aan de eisen van IFRS 16.37:07 Nederlandstalig 

Lees meer
Alle webinars, video's & podcasts
Demo's | 08/06/2018
Voldoen aan IFRS 16 met behulp van de lease accounting software van Planon

In deze persoonlijke demo van Planon Universe voor Finance Professionals, komt u meer te weten over Planons innovatieve oplossing voor Lease Accounting. 

Lees meer
Alle demo's

Voorbeeld van IFRS 16 in de praktijk

Deze afbeeldingen illustreren een voorbeeld van een financieel jaarverslag volgens IFRS 16 voor een 30-jarig leasecontract (van 2017 tot 2047).

We zien de maandelijkse leasebetaling (€ 10.000 in dit voorbeeld) en hoe deze elke maand wordt ontbonden in een rentegedeelte en een aflossingsgedeelte ("nettoverplaatsing"). We zien ook hoe de balans en winst en verlies worden beïnvloed door dit huurcontract. De rente betaald op het contract toont de typische dalende trend tijdens de levensduur van het contract (dit is normaal voor elke annuïteit) en de afschrijving op het recht om te gebruiken (RoU) het activum is constant in tijd (de groene lijn).

Hoe u voldoet aan IFRS 16

Uit onze ervaring met het implementeren van IFRS 16-software voor beursgenoteerde bedrijven, kunnen we u adviseren om onderstaande stappen in gedachten te houden terwijl u dit proces doorloopt.

 1. Beoordeel uw situatie: hoeveel huurcontracten heeft u? Hoeveel leasebeheersystemen gebruikt u momenteel? Het identificeren van uw startpunt, zelfs zonder de uitgebreide gegevensverzameling die later zal verschijnen, zal helpen bij het selecteren van een softwaresysteem en financiële partner voor implementatie.
 2. Selecteer een softwareoplossing: de informatie die wordt toegepast op de IFRS 16-normen moet worden behandeld op een SOx-compatibele manier met een duidelijke geschiedenis van wijzigingen en geautoriseerde workflow, een niveau van volwassenheid in gegevensbeheer dat een eenvoudige spreadsheet niet biedt. Het proces van het selecteren van IFRS 16-software is een belangrijke stap in uw implementatieproces en u moet er zeker van zijn dat u software kiest die gevalideerd is door de beste accountantskantoren.
 3. Het team kiezen: zodra het doelmodel is vastgesteld, start de implementatie en moeten de juiste belanghebbenden worden betrokken: groeps- en lokale financiële afdelingen, contractbeheer, controlling, de externe auditor en mogelijk externe consultants om het project uit te voeren en om interfacing tussen verschillende subsystemen te verzorgen. Vergeet niet om interne IT en relevante technologieleveranciers op te nemen.
 4. Selecteer een rapportagemethode: de gegevensvereisten voor de contractlevenscyclus zijn sterk afhankelijk van het overgangsscenario dat wordt toegepast. Voor een ‘Full Retrospective’ volledige retrospectieve benadering worden de leasecontracten beheerd alsof IFRS 16 vanaf het begin in gebruik zou zijn geweest. Dit betekent dat alle levenscyclusgegevens moeten worden ingevoerd in de systemen voor alle bestaande contracten. Voor de ’Modified Retrospective benaderingen’ zijn de gegevensvereisten minder ambitieus. Voor een succesvolle implementatie van IFRS 16 is het belangrijk om te beslissen welke aanpak moet worden gevolgd.
 5. Verzamelen van de gegevens: een belangrijke stap zal zijn om alle relevante contractgegevens te verzamelen en de gegevens te migreren naar het contractbeheersysteem. Dit moet worden ondersteund door relevante hulpmiddelen voor datamigratie en opschoning. Vooral als u besluit om de volledige retrospectieve benadering te volgen, zijn de gegevensvereisten aanzienlijk.
 6. Implementatie: de implementatiebenadering van Planon op basis van IFRS 16 bestaat uit vier fasen, te beginnen met het verkennen van het project via technische installatie tot ondersteuning tijdens go-live. Deze implementatiefase vereist zowel technische expertise om systemen op te zetten, maar ook boekhoudkundige kennis om te bepalen hoe use-cases zullen worden toegepast.
 7. Testen: na de implementatie, maar vóór de livegang, vindt het testen plaats. Tijdens het testen wordt aanbevolen om alle gegevens uit te wisselen. Men zou ook kunnen overwegen om een ​​certificeringsproces in te stellen voor de nauwkeurigheid van de uitwisseling van journaalboekingen tussen de administratie van het leasecontract en het grootboek.
 8. Training: Training van eindgebruikers is ook een cruciale stap in de implementatie. Training is vooral belangrijk om het meeste profijt te hebben van een implementatie van IFRS 16. Het resultaat is niet alleen naleving van IFRS 16, maar ook beter contractbeheer. Dit betekent dat contractmanagers een beter overzicht hebben over de leaseportefeuille en beter kunnen anticiperen op managementacties zoals faseovergangen, heronderhandelingen en de uitoefening van verlengings- en beëindigingsopties.

Ervaringen van IFRS 16 software-implementaties

Op basis van ervaringen van de ‘early adopters’ hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet  die u zullen helpen om succesvol over te stappen naar IFRS 16. 

 • Betrek stakeholders op tijd, inclusief lokale teams en/of collega's in verschillende landen.
 • Zorg voor de juiste gegevens (volledigheid en kwaliteit).
 • Begrijp de omvang van uw eventuele beperkingen, ERP, aantal entiteiten, valuta's, interface en sourcing-systeem.
 • Stel een uitgebreide RFP samen om te vinden wat nodig is voor software en services.
 • Begrijp tijdbeperkingen en voorzieningen voor speling in tijd, testfouten, correcties en buffers.
 • ‘Full Retrospective’ is ingewikkeld en tijdrovend, vandaar dat één van de ervaringen is  om u te concentreren op de gewijzigde benadering voor IFRS 16.
 • Stel een methode in voor het berekenen van rente / debetrentevoet en indexaties op basis van uw contractportfolio.

Deze ervaringen helpen u bij het plannen en uitvoeren van een succesvol implementatieproces van IFRS 16 voor uw organisatie en zorgen voor nieuwe software voor lease accounting. Neem contact op met Planon als u hulp nodig hebt bij het voldoen aan IFRS 16 of ASC 842.