Klantenportal customer-icon

Webinar - Leer hoe NOVO de bedrijfswaarde van haar vastgoed inzichtelijk maakt

De Nederlandse zorg, en vooral de financiering daarvan, ondergaat grote veranderingen.

Voorheen werden de kosten voor de kapitaallasten op basis van nacalculatie door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoed. Tegenwoordig ontvangen de instellingen een variabele normvergoeding per cliënt, per dag. In de nieuwe situatie moeten instellingen nagaan of ze de boekwaarde van het zorgvastgoed kunnen terugverdienen uit toekomstige kasstromen. Een dergelijke bedrijfswaardeberekening kan leiden tot afwaarderingen die de vermogenspositie van de instelling aantasten.

NOVO deelt haar ervaring
In dit webinar deelt NOVO in 30 minuten haar ervaringen en geeft inzicht in de Planon-oplossing om de bedrijfswaarde van vastgoed te berekenen en te rapporteren.

In dit webinar leert u in 30 minuten hoe u:

  • Per gebouw de inkomsten, afschrijvingen en kosten inzichtelijk maakt
  • Kunt vaststellen of bepaalde zorg rendabel is in relatie tot uw zorgvastgoed
  • Verschillende scenario’s kunt berekenen om de invloed van veranderende zorgopbrengsten of –kosten vooraf inzichtelijk te maken.

Vul het formulier in de rechterkantlijn in om het gratis webinar te bekijken.

Webinar aanvragen