Klantenportal customer-icon

White Paper - Facility Management richting 2020

De manier waarop we werken verandert snel en fundamenteel, zowel op individueel als op organisatorisch niveau.

Dit betekent dat ook de rol van de facility manager verandert. Hij zal, meer dan voorheen, moeten laten zien dat hij toegevoegde waarde voor de organisatie kan leveren door snel in te spelen op maatschappelijke trends en de veranderende manier van werken. Dit betekent dat hij zich niet langer hoofdzakelijk met operationele zaken kan bezighouden, maar de stappen moet maken om een strategische sparringpartner te kunnen zijn.

De facility manager moet zich daarom de volgende vraag stellen: Hoe kan ik een relevante omgeving bieden die mensen in staat stelt hun werk optimaal uit te voeren?

In dit white paper wordt allereerst in beeld gebracht welke ontwikkelingen invloed hebben op de factor arbeid. Vervolgens komt aan bod welke gevolgen dit heeft voor het vakgebied Facility Management en hoe de facility manager zijn nieuwe rol optimaal kan vervullen.

Vul het formulier in de rechterkantlijn in om het volledige white paper "Facility Management 2020?" per e-mail te ontvangen.

White paper downloaden