Klantenportal customer-icon

Integrale inspectie volgens de RgdBOEI®

Wilt u zeker zijn dat uw inspectiesystematiek de juiste is? De RgdBOEI® is een up-to-date en geïntegreerde inspectiemethodiek. BOEI omvat de vier thema's van de inspectiesystematiek: brandveiligheid, onderhoud, energiezuinigheid en inzicht in voldoen aan wet & regelgeving. Met als resultaat dat het belang en risico van verschillende soorten maatregelen onderling vergelijkbaar zijn. U krijgt consistente informatie die u kunt gebruiken voor integrale besluitvorming.

John, Senior Adviseur Vastgoed

"Met een integrale inspectie conform de RgdBOEI® krijgt u een geïntegreerde inspectiemethodiek op de aspecten brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- & regelgeving."

Neem direct contact op met John:
john.ditewig@planon-bm.com

De voordelen van een integrale inspectie volgens de RgdBOEI®

De voordelen van een integrale inspectie volgens de RgdBOEI®

  • Minder overlast door inspectiebezoeken.
  • Integrale afstemming van de deelaspecten in planvorming.
  • Minder (ver)storingen dankzij betere planmatige instandhouding.
  • Waarborging van de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving.
Onze expertise

Onze expertise

  • Wij handelen pragmatisch, op basis van uw uitgangssituatie. Wij kijken desgewenst uitgebreider of minder uitgebreid naar BOEI deelaspecten.
  • Wij beschikken over Sertum©-geregistreerde inspecteurs en adviseurs met kennis van de RgdBOEI®-methodiek.
  • Wij vertalen inspecties naar meerjaren uitvoeringsplannen, gebaseerd op uw uitgangspunten.

Kom meer te weten

Leer meer over de RgdBOEI® voor integrale inspecties

Onze succesverhalen