Huisvesting voor schoolbesturen

Huisvesting: veranderende verantwoordelijkheid voor schoolbesturen en gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun gebouwen. De geldstromen voor onderhoud en renovatie lopen vanaf dat moment niet langer via de gemeenten. Deze gaan direct vanuit de Rijksoverheid naar het schoolbestuur. Zowel voor schoolbesturen als gemeenten veranderen hierdoor de verantwoordelijkheden, rollen en taken. Ook nemen administratieve lasten af. Verder krijgen besturen meer autonomie als het gaat om huisvesting.

Nieuwe inzichten en expertise

Deze autonomie betekent ook dat er behoefte is aan nieuwe inzichten en aanvullende expertise van u als schoolbestuur. Het ontbreekt vaak aan de benodigde kennis. Zo moet u kennis hebben over het vloeroppervlak, de huidige bouwtechnische conditie of het aanwezige achterstallige onderhoud van schoolgebouwen. Ook wilt u als schoolbestuur antwoord op vragen als: “Welke onderhoudskosten kunnen we de komende jaren verwachten?” of “Hoe draagt onderhoud bij aan een verbetering van het binnenklimaat en een verlaging van de energierekening van de schoolgebouwen?”

De specialisten van Planon Building Management helpen u graag bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. De factsheet ‘Schoolbesturen’ geeft u een beeld van de diensten die wij bieden.