A tablet with data graphics on a desk

Meetcertifcaten volgens de NEN 2580


Leer meer over de wijze waarop meetcertificaten tot stand komen

Betaalt u voor het juiste aantal vierkante meters? Veel bedrijfsmatige huurcontracten zijn gebaseerd op een huurprijs per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) en het aantal door de verhuurder opgegeven vierkante meters. In de praktijk is de opgave van vierkante meters niet altijd juist, waardoor er een verkeerd huurbedrag wordt berekend.

Daarnaast is de VVO in steeds meer contracten ook de basis voor de bepaling van servicekosten, schoonmaakkosten en de fiscale waarde van een pand. De bruto vloeroppervlakte (BVO) is bovendien de basis om te kunnen voldoen aan subsidieaanvragen.

 Een meetcertificaat is een oppervlakte berekening van een object conform de NEN2580-norm. Door deze richtlijn wordt er een eenduidig meetsysteem gehanteerd door verhuurders, makelaars en eindgebruikers. U weet dus precies wat de exacte hoeveelheid verhuurbare vierkante meters en de efficiency van het pand is.

 In dit gratis webinar maakt u kennis met:

  • De relevantie van meetcertificaten
  • De dienstverlening van Planon met betrekking tot meetcertificaten
  • De wijze waarop meetcertificaten tot stand komen
  • Enkele concrete voorbeelden van meetcertificaatrapporten

Registreer nu