Fire Alarm in building hallway

Brandscan volgens de NEN 6059, deel 1

Vanuit de zorgplicht bent u als werkgever of gebouweigenaar verantwoordelijk voor een veilige en gezonde (werk)omgeving. Brandveiligheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Weet u of uw gebouwen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor brandveiligheid?

De NEN 6059 norm geeft inzicht in het niveau van brandveiligheid van uw gebouwen en eventuele acties die u kunt ondernemen om brandveiligheid te verbeteren. De methodiek van NEN 6059 bestaat uit twee delen: de nulmeting brandveiligheid bouwwerken en de conditiemeting brandveiligheid. Dit webinar gaat specifiek in op deel 1 van de norm ─ de nulmeting brandveiligheid bouwwerken ─ die u helpt om de actuele staat van brandveiligheid van uw vastgoed inzichtelijk maken. 

 In dit webinar leert u meer over:

  • Het krijgen van inzicht in de actuele staat van de brandveiligheid van uw gebouwen
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Rapportages naar aanleiding van een brandscan
  • Integratie van een brandscan met uw meerjaren onderhoudsplan

 Vul het formulier in om het gratis webinar te bekijken.

Registreer nu