Building ceiling with smoke detector

Brandscan volgens de NEN 6059, deel 2

Als eigenaar of huurder bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebouwen. Brandveiligheid heeft hierbij topprioriteit. U moet voldoen aan wet- en regelgeving. Tegelijkertijd heeft u te maken met gewijzigde regelingen van verzekeraars. Dat betekent dat u een grotere kans loopt om aansprakelijk te worden gesteld voor schade door brand als u niet aan de brandveiligheidsvoorschriften voldoet.

De NEN 6059 norm geeft inzicht in het niveau van brandveiligheid van uw gebouwen en eventuele acties die u kunt ondernemen om brandveiligheid te verbeteren. De methodiek van NEN 6059 bestaat uit twee delen: de nulmeting brandveiligheid bouwwerken en de conditiemeting brandveiligheid. Dit webinar gaat specifiek in op deel 2 van de norm ─ de conditiemeting brandveiligheid bouwwerken ─ die u helpt om het gewenste brandveiligheidsniveau van uw gebouwen te behouden.

In dit webinar leert u meer over:

  • Het behouden van het gewenste brandveiligheidsniveau van uw gebouwen

  • De aansluiting van de conditiemeting brandveiligheid op de RgD-BOEI® en NEN 2767
  • De relatie tussen een conditiemeting brandveiligheid en uw meerjaren onderhoudsplan
  • Rapportages naar aanleiding van een conditiemeting brandveiligheid

Vul het formulier in om het gratis webinar te bekijken.

Registreer nu