Sustainability at higher education institutes: green sustainable campus.

Planon en BCI Gebouw starten samenwerking rondom duurzaamheid en circulariteit

Nijmegen, 9 december 2021 – Planon en BCI Gebouw zijn een samenwerking gestart met als doel het versnellen van duurzaamheid en circulariteit van aanbesteden, ontwerpen, inkopen, bouwen en onderhouden van gebouwen, in lijn met het overheidsprogramma “Nederland circulair in 2050”. BCI staat voor Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd, getest meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen.

BCI Gebouw brengt diverse methoden om impact op het milieu en circulariteit te meten samen in een geïntegreerde tool, die nu in combinatie met het Planon platform beschikbaar is om de mate van circulariteit van een gebouw geautomatiseerd te berekenen. De online beschikbaarheid van de BCI-tool biedt diverse voordelen voor onder andere vastgoedeigenaren en -beheerders:

  • Meetinstrument of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire prestaties.
  • Sturingsinstrument om (circulaire) ontwerpkeuzes te maken tijdens een ontwerp- of ontwikkelproces.
  • Meten van losmaakbaarheid.
  • Sturen op CO2-reductie en circulariteit in ontwerpprocessen.
  • Objectieve beoordeling van circulair bouwen in aanbestedingen.

Jim Teunizen, initiatiefnemer BCI Gebouw: “We zijn enorm trots dat Planon onze automatiseringspartner is geworden voor BCI Gebouw. Doel van de samenwerking is om snellere stappen te maken met als uiteindelijk doel: een circulaire economie. Door de automatisering van de Building Circularity Index wordt het meetbaar maken van circulariteit voor iedereen toegankelijk en daardoor sneller, goedkoper en objectiever.”

Pierre Guelen, oprichter en CEO van Planon stelt: “Zowel Planon als BCI Gebouw hechten groot belang aan een volledige levenscyclus van vastgoed en de creatie van duurzame, gezonde gebouwen. Met deze samenwerking bieden we klanten opnieuw een aanvulling richting een circulaire economie, onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Door de BCI in te zetten krijgen zij volledig inzichtelijk wat de toekomst van een nieuw of bestaand gebouw is en kan zijn.”

Over “Nederland circulair in 2050”

Het overheidsprogramma “Nederland circulair in 2050” richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. 180 Nederlandse organisaties tekenden in 2017 het grondstoffenakkoord waarin afspraken zijn opgenomen om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Onderdeel van de transitie naar een circulaire economie is de ontwikkeling van een gestandaardiseerde methode om de circulariteit van gebouwen te meten.

Deel dit artikel