Group of people exchanging about notes and data

3 Trends die de toekomst van facility en real estate management gaan bepalen

ETechnologie en informatiemanagement spelen een steeds belangrijkere rol in facility en real estate management, maar welke uitdagingen staan ons de komende jaren te wachten? Wat zijn de ontwikkelingen, hoe invloedrijk zijn ze en hoe kunnen we ze benutten om onze activiteiten beter te managen? In deze blog zal ik proberen deze vragen te beantwoorden.

Demografische ontwikkelingen - de ideale werkplek

Demografische ontwikkelingen leiden tot meer diversiteit op de werkplek. Dit is onder meer te danken aan de werving van jong talent, de verhoging van de pensioenleeftijd en een multiculturele werkomgeving. Ook het toenemende personeelstekort en de daaruit voortvloeiende ‘war for talent’, speelt een belangrijke rol. Medewerkers stellen vandaag de dag andere eisen aan hun werkgever dan in het verleden. Ze willen zich verder kunnen ontwikkelen en hechten steeds meer belang aan een goede balans tussen werk en privé. Als werkgevers niet tegemoet komen aan deze behoeften, is een snelle verandering van baan niet onwaarschijnlijk. Ook de locatie wordt steeds meer een doorslaggevende factor bij het vinden van het juiste talent. Organisaties die hun personeel willen behouden zullen hier dus steeds meer aandacht aan moeten schenken.

Economische ontwikkelingen - Flexibiliteit cruciaal voor een concurrerende bedrijfsstrategie

Sociale, geopolitieke en economische trends hebben een grote invloed op de bedrijfsstrategie. Denk aan uitdagingen zoals de Brexit, economische factoren zoals invoerrechten of sociale kwesties zoals concurrerende arbeidsmarkten. Globalisering speelt ook een belangrijke rol: concurrentie vindt plaats op wereldwijde schaal, wat betekent dat voortdurend innoveren niet alleen noodzakelijk is voor de winstgevendheid, maar ook om een sterke concurrentiepositie te behouden. Niet elke organisatie is flexibel genoeg om zich in een vroeg stadium aan te passen aan kansen en bedreigingen, en flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor innovatie. ‘Flexibiliteit’ (van de organisatie) is dus een belangrijke factor in het bepalen van de concurrentiekracht van een onderneming.

Op het gebied van facility en real estate management is een Integrated Workplace Management System (IWMS) een efficiënte oplossing die organisaties meer flexibiliteit en een volledig kostenoverzicht van hun vastgoedportefeuille geeft. Een geïntegreerde oplossing heeft veel voordelen ten opzichte van stand-alone oplossingen voor verschillende bedrijfsprocessen. Overweegt u een IWMS te implementeren of uit te breiden? In dit Green Quadrant® vindt u een overzicht van beschikbare geïntegreerde softwareoplossingen die informatie en workflows voor zowel facilitaire- als vastgoedprocessen centraliseren.

Digitalisering & Technologische ontwikkelingen - Technologie wordt de rechterhand

De nieuwste technologieën combineren werk en privé: veel medewerkers kunnen thuis werken en zijn bijna altijd bereikbaar. Medewerkers verwachten thuis en op het werk toegang te hebben tot dezelfde technologieën. Een aantrekkelijke werkgever zou deze ontwikkeling moeten ondersteunen - dit proces van ‘consumerisation’ komt uiteindelijk zowel werkgevers als medewerkers ten goede.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Of het nu gaat om Big Data, het Internet of Things, analytics, machine learning of artificial intelligence - al deze innovaties hebben een impact op ons werk en onze werkwijzes. De combinatie van informatie, analytics en intelligentie is voor veel organisaties de belangrijkste productiefactor geworden.

Technologie wordt in de nabije toekomst uw rechterhand en belangrijkste kennisbron. In het White Paper ‘10 trends die in 2022 vorm zullen geven aan Real Estate en Facility Management’, speelt technologie een belangrijke rol in alle tien de trends. Het stelt u in staat betere beslissingen te nemen, nauwkeuriger te voorspellen, te innoveren en voortdurend te verbeteren. Met een effectief facility en real estate management én een efficiëntere bedrijfsvoering als resultaat.

Photo of Jos Knops

Over de auteur

Jos Knops | Director Global Product Marketing

Jos werkt al 25 jaar in de internationale IWMS/CAFM industrie in verschillende functies zoals R&D, consultancy, sales en marketing en heeft bachelor diploma's in Architectuur en IT. Jos is in 2005 begonnen bij Planon en is tegenwoordig verantwoordelijk voor Global Product Marketing, inclusief productpositionering en go-to-market strategieën. Als actieve deelnemer in vele lokale en wereldwijde netwerken wordt Jos gedreven door het verkennen van de mogelijkheden van IWMS om bij te dragen aan de kerndoelen van klanten.

Meer blogs van Jos Knops

Lees alle blogs van Jos Knops

Deel dit artikel