Building Information Modeling – Wanneer moeten Facility Managers bij een project worden betrokken?

Een tijdje geleden sprak ik met het hoofd van een FM-afdeling van een grote internationale organisatie over het onderwerp Building Information Modelling (BIM). Hij begreep dat de opkomst van BIM iets was dat Facility Managers (FM-ers) niet konden negeren, maar wist niet goed in hoeverre Facility Managers bij dit onderwerp betrokken zouden moeten zijn. We hebben een tijd over het onderwerp doorgepraat en het leek mij een goed idee om mijn ideeën hierover te ventileren via deze blog.

FAQ - Hoe profiteert u als Facility Manager van een BIM?

Antwoorden op vijf veelgestelde vragen over Building Information Modeling en de toegevoegde waarde van BIM voor facility- en vastgoedmanagers.

Lees meer

BIM wordt in de AEC-industrie (Architecture, Engineering en Construction) beschouwd als een technologie die aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van de traditionele 2D-ontwerpmethoden, zoals AutoCAD. Een BIM-model biedt niet alleen een verbeterde grafische 3D-weergave en inzicht in de wijze waarop geometrische eigenschappen als geheel werken, het biedt ook tools zoals clashdetectie, model-walkthroughs en projectvisualisatie. Door 4D-, 5D- en 6D-BIM te gebruiken wordt het mogelijk om planning, kosten en lifecycle management in kaart te brengen nog voordat de machines op de bouwplaats staan.

Maar wanneer worden FM's bij het project betrokken? Is het slim om aannemers simpelweg het gebouw te laten ontwerpen volgens de oorspronkelijke Employers Information Requirement (EIR) van de opdrachtgever, zonder de mensen te betrekken die het gebouw de komende tientallen jaren gaan beheren? En kan het ontwerpteam dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor alle beslissingen die mogelijk gevolgen hebben voor onderhoud en beheer? Zouden Facility Managers deze beslissingen niet willen bestuderen en – indien noodzakelijk – terugdraaien? Ofwel, zouden Facility Managers niet al vanaf de ontwerpfase betrokken moeten worden? Zodat zij hun eisen en wensen kunnen specificeren en daarmee de kosten gerelateerd aan de gebruiks- en beheerfase van het gebouw tot een minimum kunnen beperken?

FM-ers zouden er op die manier direct voor kunnen zorgen dat het definitieve 'as built'-model met minimale aanpassingen kan worden geïntegreerd met in IWMS-oplossing. Met het oog op compatibiliteit is het verstandig om zo snel mogelijk te definiëren welke gegevensindelingen en standaarden worden gehanteerd. Deze benadering levert later in het project enorme tijds- en kostenbesparingen op.

Het uiteindelijke doel van Building Information Modeling is het afstemmen van de belangen van degenen die een gebouw ontwerpen en bouwen met de belangen van degenen die het gaan gebruiken. In die zin is er dus veel voordeel te behalen voor FM-ers. Zij kunnen profiteren van de technologie en data die beschikbaar komen in een BIM-project, maar ze moeten wel onderdeel worden van het projectteam. Ze moeten daartoe over voldoende zelfvertrouwen en verstand van zaken beschikken om bijvoorbeeld op de rem te trappen als de beheerkosten oplopen, en ervoor te zorgen dat er een goed bestek is waar aannemers zich aan houden. Doorlopende samenwerking tussen alle disciplines, tot en met de exploitatiefase van een gebouw, is cruciaal voor het langetermijnsucces van de gebouwde omgeving. De ene organisatie heeft andere operationele gegevens en gegevensindelingen nodig dan het andere. Het is daarom de taak van Facility Managers in dienst van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat er een 'as built'-model wordt geleverd waar ze achter staan en dat strategisch en operationeel gezien de grootste voordelen levert gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw.