21 december 2017

De Verenigde Staten zijn afgeweken van het ‘cubicle concept’ en hebben diversiteit in de werkomgeving omarmd

In een eerdere serie blogs hebben we aan de hand van internationaal onderzoek belicht hoe verwachtingen ten aanzien van de werkomgeving worden beïnvloed door de geografische regio waar iemand werkt en woont. We hebben gezien dat Europeanen tamelijk huiverig zijn voor veranderingen op het werk, terwijl medewerkers in de regio Azië-Pacific hier het meest optimistisch tegenover staan.

Gaan deze bevindingen ook op voor de medewerkers van Planon in verschillende delen van de wereld? Danielle Rosenwein, HR Advisor bij Planon North America, deelt haar inzichten over dit onderwerp in de volgende blog, de derde van onze serie ‘De veranderende werkomgeving’.

Webinar - Hoe kunt u de bezetting van werkplekken en vergaderruimtes optimaliseren?

In dit gratis webinar geeft Planon u inzicht in hoe u het beheer van vergaderruimtes en werkplekken kunt optimaliseren met technologie.

Webinar aanvragen

Oude films zijn niet realistisch

In oude Amerikaanse films en tv-series, zoals Office Space en Mad Men, is een kantoor een verzameling cubicles waar medewerkers achter grijze bureaus zitten en bang zijn voor hun baas die slechts af en toe uit zijn privékantoor komt rennen als er iets misgaat. Maar in het echt is het anders. Bijna niemand in de VS houdt van die cubicles: de meeste medewerkers, zowel millennials als niet-millennials, hebben liever een open omgeving. Mensen in de VS willen zich betrokken voelen bij hun werkomgeving en niet alleen maar gewoon de dagelijkse taken uitvoeren.

In de loop der jaren zijn werkplekken die voorheen weinig diversiteit kenden steeds meer volgestroomd met jongere generaties en mensen met verschillende culturen en achtergronden. Deze verandering komt deels doordat HR bepaalde quota's moet hanteren bij de werving, maar vooral ook omdat organisaties inzien dat deze mensen de organisatie nieuwe impulsen geven. Ze brengen nieuwe ideeën mee over de veranderingen die nodig zijn in de werkomgeving.

De afgelopen decennia zijn die weinig geliefde cubicles geleidelijk vervangen door open werkomgevingen. Medewerkers krijgen geen bevelen van de baas meer, maar zijn gewend aan tweerichtingscommunicatie. Hogere leidinggevenden krijgen feedback van medewerkers, waardoor de werkomgeving meer op samenwerking is gericht. In de traditionele werkomgeving werd het normaal gevonden dat de minder ervaren medewerkers instructies volgden, maar tegenwoordig zien we graag dat 'junior' medewerkers innovatieve ideeën en inzichten aandragen voor de meer ervaren collega's.Hedendaagse kantoren zijn flexibele, gedeelde ruimten, waar soms ook medewerkers van andere organisaties werkzaam zijn. Wanneer medewerkers een kantooromgeving nodig hebben, kunnen ze bijvoorbeeld een werkplek voor een dag huren. Door deze flexibiliteit is het gemakkelijker nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. Dezelfde trend zien we bij het werk zelf. We maken lange dagen, maar we weten dat we de mogelijkheid hebben te werken waar en wanneer we willen. We staan erom bekend altijd verbonden te zijn via onze apparaten. Het is niet zo dat we de balans tussen werk en privéleven niet belangrijk vinden, maar mogelijk zijn we hierop minder gefocust dan andere landen.

Enthousiast over nieuwe technologie

Mensen in de VS waarderen de flexibiliteit van hun werkomgeving en werktijden, omdat ze zo hun week beter kunnen indelen en veel productiever zijn dan mensen die geen flexibele werkomgeving en -tijden hebben. Daarom zijn we enthousiast over innovatieve technologieën op het werk. We zijn altijd op zoek naar manieren om productiever en efficiënter te worden. Medewerkers willen technologie gebruiken om beter te presteren. Organisaties pakken nieuwe technologieën op om in te spelen op de wensen en behoeften van hun medewerkers bij het dagelijkse werk, en om nieuw talent aan te trekken en zo te kunnen concurreren op de markt.

Deze bereidheid tot verandering en behoefte aan flexibiliteit zullen volgens mij de komende jaren alleen maar toenemen. Ik denk dat we steeds opener en flexibeler zullen worden en ons meer op samenwerking gaan richten. In sommige organisaties wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met flexibele vrije tijd en een onbeperkt aantal vrije dagen. Uit onderzoek blijkt dat dit erg productief kan zijn voor sommige functies. Dit werkt bijvoorbeeld goed voor organisaties die producten ontwikkelen, omdat de focus dan meer ligt op het product en niet op de werkwijze.

Facility Management heeft de mooie taak om een op samenwerking gerichte omgeving te creëren waarin gelijkheid wordt bevorderd. Het combineren van verschillende culturen, religies en generaties kan een uitdaging zijn, maar diversiteit wordt gelukkig steeds meer omarmd. Diversiteit is geen belemmering, maar juist een stimulans om ons voordeel te doen met nieuwe ideeën voor een betere toekomst.