14 september 2017

3 aanbevelingen voor Facility Management-service providers

Het RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) en de IFMA (International Facility Management Association) hebben onlangs een gemeenschappelijk rapport gepubliceerd met de titel 'Raising the Bar: From Operational Excellence to Strategic Impact in FM'. Het rapport beschrijft de toenemende eisen die aan FM worden gesteld en de strategische impact die FM heeft. Volgens het rapport is 'Facility Management' nog altijd een lastig te omschrijven begrip. Mensen denken dat het vooral om de fysieke werkomgeving gaat, waardoor wordt voorbijgegaan aan de impact die FM heeft op de belangrijkste resource van de organisatie: de mensen die de werkplek gebruiken om waarde voor de organisatie te leveren.

Onderzoek - IT-trends die van grote invloed zijn op service providers

In een gezamenlijk onderzoeksrapport met Panorama biedt Planon u de meest belangrijke technologietrends voor service providers en onze inzichten voor de toekomst.

Onderzoeksrapport downloaden

In het rapport wordt verder benadrukt dat 'de dingen goed doen' en 'de goede dingen doen' door Facility Management-service suppliers beide als strategische beslissingen worden beschouwd die de nodige tijd en aandacht vereisen. Een van mijn collega's schreef in een artikel in de FMJ (Facility Management Journal) dat het aantonen van de waarde van Facility Management tegenwoordig niet alleen een belangrijke taak is voor vastgoed- en facility managers van organisaties, maar ook voor externe dienstverleners.

Het RICS-rapport besteedt veel aandacht aan Facility Management als onderdeel van organisaties zelf, maar komt toch ook met een aantal specifieke aanbevelingen voor de externe dienstverleners op het gebied van Facility Management:

1. Ondersteun initiatieven die mensen stimuleren te kiezen voor een loopbaan in FM

Hoewel de vergrijzing van de mensen die werken in Facility Management en de strijd om de schaarse talenten in FM algemeen bekend zijn, was ik toch verbaasd door de dramatische cijfers in het rapport. Het aantal Facility Management-professionals dat lid is van het RICS en ouder is dan 70 jaar overtreft het aantal FM-leden dat jonger is dan 30. Het IFMA kwam met vergelijkbare cijfers: de gemiddelde leeftijd van de leden is hoger dan 50.

Deze leeftijdskloof resulteert in een nog grotere kenniskloof, en dit heeft weer invloed op de manier waarop externe dienstverleners nieuwe medewerkers inwerken en opleiden. Tegelijkertijd wijst dit er eens te meer op dat FM moet worden gepromoot als loopbaankeus voor een volgende generatie medewerkers.

2. Verken de mogelijkheden van de nieuwe opkomende technologieën

Technologie moet sneller en op grotere schaal worden geïmplementeerd dan in het verleden. Nu het Internet of Things gemeengoed wordt onder consumenten, zal ook de werkplek niet kunnen achterblijven. Zelfrapporterende slimme bedrijfsmiddelen die ‘just-in-time’ onderhoud mogelijk maken, hebben invloed op nieuwe contracten waarbij wordt uitgegaan van 100% bedrijfstijd. En nu bijna alles kan worden geregeld vanaf een mobiel, worden ook de verwachtingen over de duur van een project bijgesteld.

Door nu de mogelijkheden van nieuwe technologie te verkennen en te zorgen voor een stabiel softwareplatform voor het beheer van de bedrijfsactiviteiten, kunnen service providers voorkomen dat ze achterlopen op de concurrentie die deze ontwikkelingen wel omarmt.

3. Verzamel gegevens en ontwikkel criteria om de prestaties en resultaten te meten

In het RICS-rapport wordt specifiek aangeraden om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te werken met dashboards en meetgegevens ter ondersteuning van besluitvorming op het gebied van Facility Management. Planon onderkent de behoefte aan inzicht in de prestatieniveaus. In de dashboards van ons klantenportaal kunnen belangrijke meetgegevens en KPI's gemakkelijk worden afgelezen.

Het rapport geeft ook nog enkele andere aanbevelingen, voor zowel externe dienstverleners als facility managers binnen organisaties. 

Marc Wetzelaer
Former Director Services Providers