Een goede voorbereiding is het halve werk, voor zowel voetbal- als service managers

Manager zijn van een voetbalteam bestaat uit meer dan enkel het coachen van de spelers. De coach moet onder meer weten hoe het met de gezondheid van de spelers is gesteld, zorgt wekelijks voor een nieuw strijdplan, stippelt het toekomstbeleid uit en zal ook de fans tevreden moeten houden met goed spel. Hoewel het hebben van een duidelijke strategie en een heldere visie voorafgaand aan de wedstrijd essentieel is, bestaat er altijd een kans dat net die ene sterspeler geblesseerd raakt of tegen een rode kaart aanloopt tijdens de wedstrijd. Hoe zorg je er als manager dan voor dat de wedstrijd toch wordt gewonnen?

White Paper - Corporate Real Estate: geen benchmarking zonder correcte gegevens

Ontdek hoe benchmarking het mogelijk maakt het verbeterpotentieel in uw vastgoedportfolio te identificeren en gerichte verbeteracties te implementeren. 

Lees meer

Het ligt in de verwachting dat een voetbalmanager zich voorbereidt op onverwachte situaties, zoals het verlies van zijn sterspeler. Als het goed is heeft hij een vervanger klaarstaan of kan hij schuiven in het veld om nog steeds zo optimaal mogelijk te presteren met de overige beschikbare spelers. Voetbalmanagers bereiden hun team hierop voor, er is getraind met alternatieve opstellingen en de spelers in het veld weten wat er van hen wordt verwacht. Dit zijn lessen die ook voor service managers goud waard zijn. Want of het nu gaat om een manager van een voetbal- of service manager, beiden moeten kunnen anticiperen op onverwachte omstandigheden en op het juiste moment op de juiste manier reageren.

Voorkomen in plaats van herstellen

Een klein effect van verkeerd handelen in het begin van een procesketen kan namelijk grote gevolgen hebben aan het einde van de keten. De moderne service manager wil een regisseur zijn, waarbij hij inzicht heeft in, en controle heeft over de processen, en zo goed mogelijk kan sturen. Optimaliseren, digitaliseren en automatiseren zijn hierbij de kernwoorden. Vanuit een regisseursstoel kan de manager op een dashboard zien wat er gebeurt en gewaarschuwd worden wanneer er actie van hem is vereist.

Iedere service manager wil voorkomen dat hij achteraf zaken moet herstellen die vooraf gesignaleerd hadden kunnen worden Of het nu gaat om een verlopen huurcontract, inefficiënte planning van de schoonmaak, of een kapotte server; op het juiste moment efficiënt optreden, voorkomt onnodige kosten en draagt bij aan klanttevredenheid. Want stel een server gaat kapot, waardoor de dienstverlening tot stilstand komt, dan zijn (interne) klanten hier onmiddellijk de dupe van. De manager wil van tevoren weten wanneer de server onderhoud nodig heeft, zodat hij tijdig actie kan ondernemen. In veel gevallen kost voorkomen immers minder dan herstellen. Het gaat dan niet alleen over het fysiek vervangen van een kapot onderdeel, maar ook over het voorkomen van inkomstenderving omdat de bedrijfsvoering niet wordt onderbroken.

Optimaal presteren met de juiste tools

De continuïteit moet dus zo hoog mogelijk zijn, zodat alle stakeholders in een organisatie tevreden zijn en optimaal kunnen functioneren in een prettige omgeving. Iedere service manager streeft naar optimale controle. Dat geldt ook op het voetbalveld: wanneer een manager de conditie van zijn spelers kent, kan hij voortijdig ingrijpen als hij ziet dat zijn sterspeler niet meer helemaal fris is en hem vervangen door een ander. Met volledig inzicht en de juiste tools in handen worden zowel de manager als zijn spelers in staat gesteld om optimaal te presteren. En daar hebben de fans alleen maar profijt van.