12 mei 2016

Het gebouw dient de mens

Een gebouw dat zelf aangeeft wat het nodig heeft; het klinkt futuristisch. In werkelijkheid is dit toekomstbeeld dichterbij dan je misschien zou denken. Zogenaamde smart buildings brengen enorme voordelen met zich mee voor de gebruikers en beheerders van kantoorpanden. Voordat het zo ver is, moet er echter wel nog een belangrijke slag worden gemaakt op het gebied van data-integratie.

Artikel - The Quantified Building

Wat als alle assets in uw gebouw een kleine sensor zouden bevatten die eenvoudig data verzamelen waar u vervolgens slim op kunt inspelen? 

Lees meer

Sensoren en smart devices zijn belangrijke onderdelen van een smart building – hiermee kunnen organisaties een schat aan data verzamelen. Zien hoeveel mensen op een bepaald moment gebruik maken van het kantoor, welke werkplekken het meeste gebruikt worden en wat de piekmomenten zijn voor wat betreft stroomverbruik: het is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden. Daarnaast kan een sensor de ontwikkeling van de luchtvochtigheid in kaart brengen of zelfs iets kleins als het gebruik van de koffieautomaat peilen. De gebouwbeheerders kunnen vervolgens handelen op basis van concrete data.

Voordelen voor de gebruikers van het gebouw

Smart buildings kunnen forse winst opleveren op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing. Maar de focus moet vooral liggen op de voordelen voor de gebruikers van het gebouw. Door een werkomgeving te creëren die zo comfortabel mogelijk is, haalt een organisatie immers meer uit  medewerkers. Tevreden medewerkers presteren beter, wat de productiviteit ten goede komt. Daarnaast kan een smart building bijdragen aan de veiligheid en gezondheid (CO2- en luchtvochtigheidscontrole) van zijn gebruikers.

Tijdens mijn bezoek aan CeBIT ben ik op een mooi voorbeeld gestuit. Toshiba maakt de liften in hun kantoor ‘smart’, door ze te voorzien van embedded software die is gekoppeld aan hun Cloud-omgeving. Deze Cloud kan dankzij een camera meten hoeveel mensen er staan te wachten voor de lift en op basis daarvan het algoritme van de liftbeweging aanpassen. Het resultaat is een betere doorstroming op piekmomenten en dat scheelt een hoop frustratie bij medewerkers. Daarnaast kan Toshiba dankzij de verkregen data storingspatronen met elkaar vergelijken en op basis daarvan de kans dat er iets kapot gaat verkleinen door middel van voorspellend onderhoud.

Bijkomend voordeel van het uitlezen van data is kostenbesparing. Bijvoorbeeld door onderhoud en schoonmaak te koppelen aan het daadwerkelijke gebruik van een gebouw. Wanneer blijkt dat een bepaalde vleugel van het gebouw amper wordt gebruikt, kun je besluiten om de ruimte minder vaak te laten schoonmaken. Ook is het mogelijk om de CO2-uitstoot te beperken door een analyse van het energieverbruik. De combinatie van tevreden medewerkers en duurzaamheid is op haar beurt weer goed voor de uitstraling van de organisatie, waardoor talentvolle medewerkers meer interesse hebben om voor de organisatie te komen werken of er juist te blijven.

De voordelen zijn talrijk, maar wanneer kan je écht spreken van een smart building? Een belangrijke eerste stap in de richting van een smart building is het inrichten van een centrale plaats (eventueel in de cloud), waarin alle gebouwdata wordt verzameld en verwerkt tot concrete opdrachten. Zien de sensoren dat er onderhoud nodig is, dan wordt automatisch een monteur op de hoogte gebracht. Maar om het punt van volledige integratie te bereiken, moeten alle applicaties dezelfde taal spreken. Nu kennen ze vrijwel allemaal een ander type interface. Het integreren is dan te vergelijken met het bouwen van de toren van Babel.

Daarom spreek ik voorlopig, net als mijn collega Erik Jaspers, nog niet over smart, maar liever over quantified building. Het verschil zit hem in de integratie van applicaties. In de periode dat we toewerken naar volledige integratie, kunnen we al flinke stappen maken door de verzamelde data van de sensoren zelf te vertalen in acties op de werkvloer. Goed voor onze portemonnee, maar boven alles voor de gebruikers.

Geert-Jan Blom
Solution Product Marketeer