Het Nieuwe Werken is duurzaam! Toch?

Vele onderzoeken naar Het Nieuwe Werken stellen dat thuiswerken een positief effect heeft op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Belangrijkste oorzaak? Het verminderen van het aantal woon-werk kilometers. Maar is thuiswerken wel echt zo duurzaam als we denken?

Webinar - Hoe realiseert u de werkplek van de toekomst?

Welke technologieën zijn nodig om de digitale werkplek te realiseren? En welke ontwikkelingen staan voor de deur binnen Real Estate en Facility Management?

Bekijk webinar

Het duurzaamheidseffect van thuiswerken lijkt hoog. Afhankelijk van het percentage medewerkers dat de auto inzet voor hun woon-werkverkeer, leidt thuiswerken tot een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen, reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluidshinder en een lagere verkeersintensiteit. Werken vanuit huis vermindert bovendien het aantal benodigde vierkante meters kantooroppervlak en bespaart daarmee geld – mits de organisatie gelijktijdig overschakelt naar inzet van flexibele werkplekconcepten.

Maar gaan deze positieve effecten ook op voor organisaties waarvan het grootste deel van de medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor reist? Hun dagelijkse woon-werkverkeer veroorzaakt immers geen extra broeikasgassen. Metro’s en treinen rijden per slot van rekening toch wel. En hoe zit het eigenlijk met alle elektrische auto’s die vandaag de dag op de markt beschikbaar zijn? Heeft het reduceren van het aantal woon-werk kilometers van een medewerker in bezit van zo’n energiezuinige auto nog altijd hetzelfde positieve effect op het milieu?

Als ik zelf een dag thuiswerk zet ik gezellig de radio aan. In plaats van de 16 graden wanneer ik op kantoor werk gaat de verwarming nu op 21 graden. In de donkere wintermaanden doe ik nog een extra lampje aan. Uiteraard maak ik af en toe een lekker kopje koffie voor mezelf en tijdens de lunch gaat de televisie aan om te zien wat er zoal in de wereld gebeurt. Nu is er zeker aandacht besteed aan de duurzaamheid van mijn huis; ik heb dubbel glas, zonnepanelen en gebruik grondwater om de tuin te sproeien, maar toch… Is een dag thuiswerken wel werkelijk duurzamer dan een dag op kantoor? Mijn werkplek op kantoor wordt per slot van rekening nog steeds verwarmd en verlicht voor de collega’s die wel op kantoor werken. En het koffieapparaat op kantoor staat elke dag aan. De trein rijdt ook wel als ik niet instap.

Misschien moeten we afstappen van Het Nieuwe Werken en de overstap maken naar Het Duurzame Werken. Bij Het Duurzame Werken wordt niet alleen nagedacht over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, maar vooral ook gekeken naar wat de meest duurzame manier van werken is.

Morgen ga ik in ieder geval weer op kantoor werken. En uiteraard ik reis wel met het openbaar vervoer naar Nijmegen.