Productiviteit en de pikorde

Ideeën komen van mensen, niet van organisaties, en de beste ideeën ontstaan wanneer mensen vrij kunnen communiceren en samenwerken. Een werkplek die is ontworpen om interactie te bevorderen, kan daadwerkelijk bijdragen aan een meer op samenwerking gerichte bedrijfscultuur.

Artikel - Sociale fysica

Sociale fysica gaat o.a. over de inzet van technologie om middels big data gedragspatronen te analyseren, in hoeverre kan dit toegepast kan worden op FM?

Lees meer

In haar uitmuntende TED talk stelt Margaret Heffernan een vraag die volgens haar evident is: als we weten dat een cultuur gebaseerd op samenwerking, waar het stellen van vragen en het bieden van hulp worden gerespecteerd, leidt tot snellere oplossingen, waarom gaan de meeste organisaties dan nog altijd uit van een pikorde gebaseerd op concurrentie?

Als voorbeeld van deze op concurrentie gerichte, agressieve pikorde verwijst Heffernan naar een interessant experiment van evolutiebioloog William Muir, die de productiviteit van kippen onderzocht. Zes generaties lang liet Muir een schare kippen vrij rondscharrelen. In een tweede groep fokte hij alleen door met de meest productieve kippen, dat wil zeggen de kippen die de meeste eieren legden. Door in elke generatie van zijn ‘supertoom’ de productiefste kippen te selecteren dacht Muir ‘superproductieve’ kippen te krijgen in vergelijking met de eerste groep kippen.

Na zes generaties bleek echter dat de normale toom goed gezond en productief was, terwijl er in de supertoom nog maar drie kippen over waren. De drie sterkste kippen hadden de rest dood gepikt. Hun individuele productiviteit kon alleen worden bereikt door de productiviteit van de andere kippen te onderdrukken en letterlijk in de kiem te smoren.

Productiviteit en de pikorde

“Dus hoe werkt dit nu in de echte wereld?”, vraagt Heffernan zich af. Veel werkgevers belonen uitblinkende medewerkers voor hun individuele successen. Heffernan stelt daarentegen dat organisaties zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van sociaal kapitaal binnen de werkplek, waarbij de focus wordt verlegd van het individu naar het team om zo te komen tot betere samenwerking en meer hulpvaardigheid op de werkplek. Zoals mijn collega al opmerkte in een eerdere blogpost, is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin medewerkers de nodige vrijheid hebben om ideeën uit te wisselen en te innoveren. Door kantoren te voorzien van op samenwerking gerichte werkruimten en vergaderruimten die zijn gericht op optimale privacy, beschikbaarheid en flexibiliteit, worden het teamwerk en de interactie tussen medewerkers bevorderd, waardoor ze slimmer en sneller kunnen werken.

“Hulpvaardigheid klinkt misschien een beetje sloom, maar is absoluut essentieel voor teams die succes willen hebben. Een hulpvaardige instelling levert doorgaans betere resultaten op dan individuele intelligentie”, aldus Heffernan. “Hulpvaardigheid betekent dat ik niet alles hoef te weten, maar dat ik gewoon mijn werk doe omringd door mensen die er goed in zijn hulp te vragen en te geven.”

Een organisatie die een betere basis wil leggen voor sociaal kapitaal op kantoor, moet zich eens verdiepen in sociale fysica, een wetenschap die bestudeert hoe mensen met elkaar communiceren en samenwerken. Bevindingen uit de sociale fysica, toegepast op de werkplek, tonen aan dat mensen die met anderen communiceren en samenwerken, stelselmatig beter presteren dan degenen die alleen werken. En mensen die samenwerken met anderen, ongeacht of deze al dan niet tot hun kennissenkring behoren, produceren de beste en meest gevarieerde ideeën. Een verandering in de indeling van een kantoor om gesprekken tussen verschillende afdelingen te bevorderen volstaat soms al om betere ideeën te genereren en sneller tot oplossingen te komen.

Het verbeteren van het sociale kapitaal op de werkplek houdt echter meer in dan alleen het creëren van een hulpvaardige omgeving. “Het gaat erom dat er echt waarde wordt gehecht aan de interactie tussen mensen”, zegt Heffernan. “Groepen waarin mensen goed op elkaar zijn afgestemd en ontvankelijk zijn voor anderen, zijn een vruchtbare bodem voor goede ideeën. Mensen raken niet geblokkeerd en verspillen hun energie niet aan uitzichtloze situaties.”

“Jarenlang hebben we gedacht dat leiders heldhaftige einzelgängers waren van wie werd verwacht dat ze helemaal alleen complexe problemen konden oplossen”, aldus Heffernan. “We moeten op een andere manier gaan aankijken tegen leiderschap en dit zien als een activiteit die ervoor zorgt dat iedereen zo vrijmoedig mogelijk kan denken in harmonie met de anderen.”

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.