SaaS versus Cloud Computing: wat is het verschil?

De ontwikkelingen in de wereld van IT-technologie zijn niet te stoppen. Het lijkt alsof er elke dag nieuwe diensten op de markt worden gebracht. En veel van die diensten hebben de meest abstracte benamingen. We hebben het dagelijks over The Internet of Things, SaaS, IaaS, Cloud en Web 2.0. Maar wat is nu precies wat?

Webinar – What, Why and ROI of an IWMS

In dit webinar vertelt Verdantix over de ROI van een IWMS. Daarnaast delen we tips over het ontwikkelen van een op cijfers gebaseerde businesscase voor IWMS-implementatie. Bovendien vertellen we over voordelen van een IWMS aan de hand van praktijkverhalen. 

Download hier

In gesprek met klanten valt het me vaak op dat bijvoorbeeld Cloud Computing en Software as a Service (SaaS) met elkaar worden verward. Zo kan het zijn dat mijn gesprekspartner het heeft over SaaS, maar eigenlijk Cloud bedoelt. En om de verwarring compleet te maken, vliegen vervolgens de termen ‘public’, ‘private’ en ‘hybrid’ over de tafel. Maar was is nu precies Cloud Computing en wat is het verschil met SaaS?

Om het simpel te houden: SaaS is een onderdeel van Cloud Computing. Waar zit het verschil?

“The cloud is the computer”

Cloud Computing is het via het internet beschikbaar stellen van hardware, software en data. Het concept Cloud Computing gaat er vanuit dat de lokale computer wordt vervangen door het internet: “The cloud is the computer”. De Cloud kan gezien worden als een computer die zich buiten uw fysieke locatie bevindt. Het opslag en beheer van data vindt daarbij plaats in enorme datacentra verspreid over de hele wereld. En gebruikers kunnen er vanaf elke gewenste locatie een beroep op doen. De lokale,fysieke computer dient dan nog enkel voor de besturing van hard- en software.

24/7 toegang tot gegevens met SaaS

Zoals de naam het al zegt: SaaS is software die wordt geleverd als een service. Het is het onderdeel van Cloud Computing dat specifiek ingaat op het online beschikbaar stellen van software. Zo hebben gebruikers steeds vaker via het Internet toegang tot softwareprogramma’s. De data die SaaS-gebruikers opslaan via deze online applicaties, wordt in de Cloud opgeslagen in plaats van op lokale computers. Hierdoor hebben gebruikers – mits een werkende internetverbinding – overal toegang tot de applicatie en de bijbehorende data. Daarnaast koopt de klant geen softwarelicentie meer, maar huurt deze en betaalt maandelijks of jaarlijks een bedrag voor het gebruik van de online service. Een groot voordeel van SaaS is dat de aanbieder ook het applicatiebeheer verzorgt. Daardoor hoeven organisaties niet langer zelf back-ups te maken en wordt het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates automatisch geregeld. 

Nu lijkt het mogelijk dat een Cloud-omgeving uitsluitend te gebruiken is met een SaaS-licentie. Niets is minder waar. Ook met een perpetual-licentie, waarbij u software voor onbepaalde tijd gebruikt, kan de software naar eigen keuze geïnstalleerd worden op de eigen locatie (on premise) of op het Cloud-platform van de softwareleverancier.

Samengevat is Cloud Computing een overkoepelend fenomeen en is SaaS hier een onderdeel van. SaaS richt zich specifiek op het beschikbaar stellen van de software, terwijl Cloud Computing zich naast software ook richt op het online beschikbaar stellen van hardware en infrastructuur.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.