02 juni 2016

Veranderende regels voor lease accounting; een brug naar een eerlijke balans

De nieuwe regels voor lease accounting zullen een flinke stempel drukken op het bedrijfsleven. In 2019 moeten organisaties die rapporteren onder FASB of IFRS vrijwel alle leasecontracten op de balans vermelden. Klinkt logisch? Wereldwijd staat nu slechts 15 procent van de 3000 miljard euro aan leases op de balans, dus de nieuwe regels hebben nogal wat impact. Het publiceren van een balans, en toezicht door een accountant is overigens niet altijd gebruikelijk geweest.

FAQ - De impact van de nieuwe lease accounting-standaarden op uw bedrijfsvoering

Vijf veelgestelde vragen over lease accounting en onze antwoorden daarop.

Lees meer

We gaan terug naar 1850 en vinden een haast provinciaals Rotterdam. De stad staat stil, terwijl Amsterdam, Antwerpen en zelfs Vlissingen in beeld zijn om het havenepicentrum van West-Europa te worden. Uiteindelijk haalt Rotterdam alle concurrenten in en daar heeft ondernemer Lodewijk Pincoffs een belangrijk aandeel in. In een tijdsbestek van dertig jaar werkt hij zich op tot de hoogste kringen van Rotterdam. Pincoffs speelt een prominente rol in de gemeenteraad, neemt zitting in de Eerste Kamer en heeft welvarende vrienden.

Op zijn aandringen gaat er 9 miljoen gulden richting de haven. Er komen een nieuwe waterweg en een spoorlijn om de bereikbaarheid van Rotterdam te verbeteren. De stad lijkt niet te stuiten. Dat verandert wanneer men eind jaren zeventig onraad ruikt. Pincoffs blijkt met de boekhouding te hebben geknoeid; hij noteert schulden als winst. In 1879 vlucht hij naar New York. Een borstbeeld en een kleine brug bij het Poortgebouw in de stad zijn vandaag de dag de enige herinneringen aan de ooit gevierde zakenman.

Pincoffs liet de stad en investeerders berooid achter. Het is geen toeval dat het beroep van accountant in die tijd is geboren. En nog erger: de waterwegen, waarin veel geld was geïnvesteerd, slibden dicht. Dankzij baggeraars – die de route weer begaanbaar maakten – en de gemeente, maakte Rotterdam alsnog de stappen die er uiteindelijk toe leidden dat de stad momenteel één van de grootste havensteden ter wereld is.

Terug naar het heden. Veel organisaties gebruiken nu off-balance leasecontracten, ook voor grote verplichtingen zoals de huur van een kantoorgebouw. Het pand en de huurverplichting staan dus niet op de balans waardoor ratio’s gunstiger kunnen uitvallen. Dit gaat met de nieuwe regels in 2019 veranderen, maar grote organisaties moeten deze drastische veranderingen nu al doorvoeren. Accountantskantoor PwC berekende wat de invoering van de nieuwe regels op dit moment zou betekenen. In de retailsector zou de schuld op de balans bijvoorbeeld verdubbelen, de solvabiliteit van 41 naar 27 procent zakken en de schuldratio stijgen van 1,1 naar 2,5 keer het bedrijfsresultaat.

Een bedreiging? Ik zou het juist als kans willen zien, zeker voor de vastgoedmanagers. Het wordt nog relevanter om kritisch naar je vastgoed te kijken en alternatieve concepten toe te passen, door bijvoorbeeld de hoeveelheid vastgoed te verminderen en de flexibiliteit van het vastgoed te vergroten. Daarnaast zijn de nieuwe regels een goede aanjager voor het op orde brengen van systemen; de verplichtingen die huurcontracten met zich meebrengen worden straks direct zichtbaar op de balans.

En juist dié transparantie is de positieve noot uit de erfenis die Lodewijk Pincoffs in 1879 in Rotterdam achterliet.

David Stillebroer
Director Product Management