15 augustus 2017

Voorkom stilstand in het primaire proces door het gebruik van een meerjaren onderhoudsplan

Stilstand in het primaire proces van uw organisatie door achterstallig onderhoud aan gebouwen of installaties, is een nachtmerrie voor iedere onderhoudsmanager. Denk aan een lekkage aan het dak, defecte liften of verouderde isolatie. Doelstelling van onderhoud aan vastgoed en installaties is dan ook om een optimale bijdrage te leveren aan het garanderen van het primaire proces. Planmatig onderhoud is één van de onderhoudscategorieën die een organisatie kan inzetten voor het realiseren van deze doelstelling. Een meerjaren onderhoudsplan is daarbij een onmisbaar instrument. Maar wat is een meerjaren onderhoudsplan precies en welke kosten kan uw organisatie besparen door de inzet ervan?

FAQ - Veelgestelde vragen over het meerjaren onderhoudsplan

In deze FAQ leest u vijf veelgestelde vragen over het meerjaren onderhoudsplan. Ga er direct mee aan de slag!

Download

Een meerjaren onderhoudsplan, wat is dat eigenlijk?
Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en gebouwgebonden installaties. Primaire doelstelling van het meerjaren onderhoudsplan is om te garanderen dat de gebouwen, terreinen en gebouwgebonden installaties de gewenste kwaliteit en waarde voor uw kernactiviteiten behouden. In een meerjaren onderhoudsplan worden de onderhoudsactiviteiten weergegeven, inclusief de geraamde kosten verspreid over de verschillende uitvoeringsjaren.

De verschillende onderhoudsactiviteiten komen met een vaste cyclus meerdere keren terug in het meerjaren onderhoudsplan. Met een goed meerjaren onderhoudsplan voorkomt u onverwachte kosten. Bovendien minimaliseert u hiermee onderbrekingen van het primaire proces in uw organisatie doordat het aantal reactieve onderhoudsactiviteiten wordt gereduceerd. Daarnaast kunnen onderhoudsactiviteiten in onderlinge samenhang worden gepland en uitgevoerd, waardoor de overlast voor de gebruikers van uw gebouwen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bovendien kan een risicowaardering worden toegevoegd aan de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor kan het meerjaren onderhoudsplan ook worden ingezet om het geplande onderhoud te prioriteren. Kortom: met een meerjaren onderhoudsplan heeft u helder inzicht in onderhoudskosten en -risico’s op zowel de korte als de lange termijn.

Niet onbelangrijk: wat levert het qua kosten op?
Elke organisatie voert onderhoud uit aan de gebouwen, terreinen en installaties. Reactief onderhoud is het meest basale en meest bekende type onderhoud. Het is per definitie onderhoud dat altijd te laat plaatsvindt. Immers, een defect of het niet functioneren van een bedrijfsmiddel is de impuls om te handelen. Los van het feit dat reactief onderhoud het primaire proces van een organisatie verstoort en een negatieve impact kan hebben op de bedrijfscontinuïteit, is het ook duur en inefficiënt. Het is namelijk ongepland, terwijl onmiddellijke actie vereist is. 

Een publicatie van het Amerikaanse Ministerie van Energie (Federal Energy Management Program, 2010) toonde al in 2010 aan dat preventief onderhoud tussen de 12% en 18% kostenbesparing oplevert ten opzichte van reactief onderhoud; en hierin zijn productiviteitsverliezen die door verstoringen worden veroorzaakt niet eens meegenomen. De besparing is ook eenvoudig voor te stellen. Wachten tot de dakbedekking het heeft begeven en er een lekkage ontstaat, zorgt bijvoorbeeld niet alleen voor onvrede bij gebruikers of verstoringen in het bedrijfsproces, maar kan ook resulteren in ernstige vervolgschade. Denk aan schade aan de vloerbedekking door regeninval. De kosten voor het herstellen van deze vervolgschade kunnen voorkomen worden door goed gepland onderhoud.

Met reactief onderhoud is bovendien niet in te schatten wanneer welke kosten aan onderhoud gemaakt gaan worden. Hierdoor kan de cashflow en daarmee de financiële positie van uw organisatie in het geding komen.

Het start met een goede voorbereiding
Voor het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan dat perfect aansluit bij de doelstelling en verwachting van uw organisatie, is een goede voorbereiding cruciaal. Het bepalen van de uitgangspunten en vertalen hiervan naar de gewenste inhoud van het meerjaren onderhoudsplan, is hierbij de eerste stap. Planon Building Management kan uw organisatie hierbij als deskundige partij adviseren vanuit meer dan 30 jaar ervaring en best practice in uiteenlopende branches. Wilt u hier meer over weten? Download dan onze productbrochure voor vastgoedbeheerders.  

In mijn volgende blog vertel ik meer over het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, de NEN 2767-norm en het gebruik van een gestandaardiseerde onderhoudsbibliotheek.

Mark van Burg
Sales Manager Planon Building Management