Waarom het belangrijk is te kunnen kiezen waar en wanneer je werkt

Niemand houdt van het gevoel dat je vast komt te zitten. Zoals wanneer je ver van de bewoonde wereld bent en je auto het begeeft. Of wanneer je een idee hebt, maar het je niet lukt dit op een samenhangende manier te formuleren in een e-mail. En dat is nu precies hoe medewerkers zich voelen als ze moeten werken in een onoverzichtelijk woud aan kantoorhokken, of in drukke open kantoorruimten, of juist in een achteraf gelegen kamertje waar nooit iemand op bezoek komt (behalve die collega die je altijd net betrapt wanneer je de koektrommel bijvult).

Webinar - Hoe realiseert u de werkplek van de toekomst?

Welke technologieën zijn nodig om de digitale werkplek te realiseren? En welke ontwikkelingen staan voor de deur binnen Real Estate en Facility Management?

Bekijk webinar

Al deze drie typen werkruimten zijn geschikt voor verschillende soorten werk, en verschillende personen hebben verschillende voorkeuren. Het probleem heeft dus niet te maken met het type ruimte op zich, maar wordt juist veroorzaakt doordat er onvoldoende typen werk- en kantoorruimten beschikbaar zijn.

Het belang van individuele en groepswerkruimten

Medewerkers willen kunnen kiezen. Gensler, een onderzoeksbureau dat meer dan 10 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de werkplek, heeft rapporten uitgebracht over de beleving van ruimte op de werkplek. Het meest recente rapport, over werkplekken in de VS, getiteld 2016 U.S. Workplace Survey, geeft inzicht in hoe innoverende en goed presterende medewerkers zich onderscheiden van de rest.

Uit het onderzoek bleek dat medewerkers die goed presteren meer zeggenschap hebben over waar en wanneer ze werken. Een andere conclusie was dat organisaties die zowel voorzien in werkruimten voor individuen als groepen, vijf keer zoveel kans hebben dat hun medewerkers innoverend zijn.

 

Meeting Room Calculator

De productiviteit van medewerkers bevorderen door ze bewust keuzevrijheid te geven

Een van de interessantste bevindingen van het onderzoek was dat alle typen ruimten goed werden beoordeeld volgens de ondervraagde medewerkers, ongeacht of het gaat om werkplekken voor individuen, gedeelde werkplekken, werkplekken met hoge, middelhoge of lage tussenwanden, of werkplekken met gemeenschappelijke werktafels. De minimale en maximale scores die de medewerkers toekenden aan de effectiviteit van elk type ruimte, liepen niet ver uiteen (geen scores lager dan 4,4/5,0 of hoger dan 4,6/5,0). Het onderzoek toonde aan dat het belangrijkste verschil tussen slecht en goed presterende medewerkers is dat de laatsten meer keuzevrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze aan hun taken werken.

Organisaties die een grotere diversiteit aan ruimten aanbieden en onderkennen dat keuzemogelijkheden bepalend zijn voor de productiviteit van medewerkers, hebben meer kans toptalenten aan te trekken en hun medewerkers tevreden te stellen en ze te behouden. Wat hoe dan ook duidelijk is, is dat het ontwerp van werkruimten moet afhangen van de daar uit te voeren taken. Op die manier kunnen medewerkers productief en tevreden blijven. Dankzij die werkplek.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.