Streams of yellow lights in a tunnel.

Waarom IoT essentieel is bij het verduurzamen van faciliteiten

De aandacht voor duurzaamheid neemt wereldwijd snel toe. En terecht. Veel organisaties buigen zich nu over het vraagstuk hoe zij hun duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken. Facility management speelt een belangrijke rol bij het definiëren, meten en bereiken van deze doelen. De gebouwomgeving is kan absoluut niet worden genegeerd in deze overwegingen. De gebouwen van organisaties zullen moeten worden onderhouden, verbeterd en aangepast in lijn met de beoogde klimaatdoelen.

Het onderliggende doel van duurzaam facility management is om de economische impact op onze planeet te verminderen en de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van gebouwgebruikers te verbeteren, zowel nu als in de toekomst. In deze blog bespreken we het positieve effect die duurzaam facility management heeft op de fysieke en sociale omgeving én waarom dit juist nu zo urgent is. Daarnaast lichten we toe hoe organisaties over de hele wereld IoT kunnen inzetten om hun visie op duurzaamheid te verwezenlijken.

De urgentie van duurzaamheid

Uit onderzoek is gebleken dat zowel de CO2-uitstoot (circa 40%) als het elektriciteitsverbruik (ruim 50%) van organisaties in grote mate afkomstig is van hun gebouwen. Daarnaast wordt – over de gehele levenscyclus van een gebouw – 80% van de energie verbruikt in de operationele fase (het zogenaamde ‘operationele energieverbruik’ door gebouwactiviteiten) (Using Data to Drive Workplace Innovation and Sustainability report, Frost & Sullivan, 2021). Dit geeft aan dat het maximaliseren van de prestaties van assets, zoals verwarming, HVAC, verlichting, machines en IT-systemen, alsmede het efficiënter maken van de gebouwgebruikers zelf zeker de moeite waard is. Let wel: comfortabele omstandigheden worden niet alleen gecreëerd door voldoende verlichting of de meest aangename omgevingstemperatuur. Het gaat om het vinden van optimale omstandigheden en het identificeren van de psychologische oorsprong van duurzaam gedrag.

Volgens Frost & Sullivan (2021) zal duurzaamheid de komende jaren in alle sectoren een van de belangrijkste onderscheidende factoren worden. Mede door het streven om ‘groen’ te herstellen van de pandemie, is de urgentie van duurzaamheid na een decennialange discussie nu eindelijk duidelijk geworden.

Duurzame faciliteiten en IoT

De urgentie is er, maar we kunnen het succes van duurzaamheidsinitiatieven niet monitoren zonder de juiste data. Steeds meer organisaties die de voordelen van duurzaamheid inzien, beseffen ook dat ze echte data nodig hebben van mensen, apparaten en assets om te controleren of ze op de goede weg zijn. Deze data kunnen worden gebruikt om – op basis van KPI’s – de voortgang te vergelijken met gestelde doelen, en hierover te rapporteren om managers te helpen bij een optimale besluitvorming.

Voor organisaties om vandaag de dag echte kansen te ontdekken, zijn technologie en data in hun gebouwen cruciaal. IoT-technologie speelt een belangrijke rol bij het aanleveren van deze data. Gebruiksscenario’s voor facility management, gerelateerd aan bijvoorbeeld de bezettingsgraad en beschikbaarheid van ruimten, asset management, onderhoud, enzovoort, kunnen enorme risico’s voor een organisatie met zich meebrengen wanneer er onbekende factoren van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan onverwachte kosten, inadequaat gebruik van ruimten, gebrekkig onderhoud van assets en zelfs onderbrekingen van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Het is tijd voor Facility Managers om te beseffen dat de bovengenoemde risico’s allemaal gevolgen hebben voor de ecologische voetafdruk van een organisatie. Een lagere efficiëntie van mensen of assets betekent ook minder duurzaamheid. Dankzij technologie en datavisualisatie hoeven Facility Managers niet meer te gissen, maar kunnen ze weloverwogen keuzes maken om de duurzaamheid van bedrijfsgebouwen en het gedrag van gebruikers te verbeteren.
Een IoT-platform is hierin essentieel. Eén geïntegreerd systeem voor software, apparaten en sensoren biedt gebouwbeheerders realtime visualisatie en duidelijke inzichten omdat elk aspect van het gebouw kan worden gemonitord. Managers beschikken niet alleen over de data om betere besluiten te nemen en over prestaties te rapporteren, maar kunnen ook snel inspelen op problemen. Dit leidt weer tot optimalisatie van het energie- en ruimtegebruik, de veiligheidsmaatregelen, het asset management, enzovoort.

Organisaties kunnen een IoT-platform zoals Axonize koppelen aan hun systeem voor het reserveren van ruimten en het ontvangen van realtime sensordata over het gebruik van de ruimten. Door deze data te analyseren kunnen ze hun gedeelde werkruimten optimaliseren. Dankzij IoT-technologie kunnen organisaties de operationele kosten en de bezettingsgraad hiermee verlagen, ondanks een grote variatie in het ruimtegebruik, zoals we nu zien als gevolg van COVID-19. Daarnaast kunnen organisaties met een IoT-platform continu de luchtkwaliteit (CO2, vochtigheid, temperatuur) in alle faciliteiten monitoren via één dashboard. Deze parameters kunnen worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om gebouwen ecologisch duurzamer maar ook gezonder en veiliger te maken voor gebruikers.

De toekomst van duurzaamheid en IoT

Een nieuw tijdperk is aangebroken waarin onze levens ingewikkelder zijn. Maar deze complexiteit biedt ook meer mogelijkheden om het verschil te maken binnen de sociale, ecologische en bestuurlijke aspecten van de organisatie (ESG). De trend naar digitale, slimme en intuïtieve technologie verandert de manier waarop we data gebruiken om onze middelen te optimaliseren en hoe we onze gebouwen, gebruikersacties en omgeving digitaliseren. IoT wordt steeds belangrijker om apparaten en systemen optimaal te benutten. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Naar schatting zal IoT in 2025 een economische impact hebben van bijna € 1 miljard! Organisaties over de hele wereld beginnen nu in te zien dat IoT kan helpen om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken, van het welzijn van de gebouwgebruiker tot aan het welzijn de gehele planeet.

Hoe Planon en Axonize helpen

Planon wordt al jaren erkend als een sterke, wereldwijde leider op het gebied van IWMS. De recente overname van Axonize door Planon past in het kader van Planons visie om de digitalisering en duurzaamheid van bedrijfsgebouwen mogelijk te maken door slimme gebouwtechnologie, bedrijfsoplossingen en data te integreren in één uniek platform. Dit stelt gebouweigenaren en -gebruikers in staat om de impact op het milieu te verminderen maar tegelijkertijd ook het welzijn en de productiviteit van eindgebruikers te verbeteren.

Axonize is specialist in de opslag en analyse van IoT-data voor kantoren en faciliteiten via een eenvoudig te configureren ‘no-code’ IoT-platform. De oplossing biedt out-of-the-box connectiviteit met slimme apparaten en andere databronnen, die worden ingevoerd in het Planon Platform. De overname versterkt het vermogen van Planon om IoT- en digital twin-data uit de hele gebouwde omgeving te verzamelen. Dankzij de verzamelde data kunnen organisaties hun gebouwen beter monitoren en diverse nieuwe gebruiksscenario’s met uitgebreide assetdata toepassen, zoals preventief onderhoud.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die een IWMS-oplossing als Planon Universe te bieden heeft bij het innoveren en verduurzamen van de werkplek? Lees dit recente brancherapport van Frost & Sullivan. U kunt ook meer lezen over de samenwerking tussen Axonize en Planon in een recent persbericht en ons gezamenlijke marktaanbod bekijken.

Over de auteur

Donna Perlstein | VP Marketing (Axonize)

Donna is de VP Marketing bij Axonize, een IoT-platform dat onlangs is overgenomen door Planon. Ze is erg enthousiast om het Planon-team te komen versterken. Donna heeft meer dan 17 jaar ervaring als marketing- en merkstrateeg bij verschillende internationale bedrijven. De afgelopen 4 jaar lag haar focus op organisaties die geïnteresseerd zijn in het transformeren van hun gebouwen in slimme gebouwen. Ze is vooral enthousiast over de rol van IoT bij het realiseren van duurzame faciliteiten.

Deel dit artikel