Wat de iPhone ons kan leren over het benchmarken van vastgoed

Wanneer Apple een nieuwe iPhone aankondigt zijn de reacties vaak gemengd. Enerzijds wordt de Apple smartphone met gejuich onthaald en staan liefhebbers rijen dik voor de Apple Store om deze nieuwe gadget als één van de eersten te bemachtigen. Anderzijds heb je de sceptici die de functionaliteit van de iPhone vergelijken (benchmarken) met producten van de concurrentie en de iPhone bekritiseren vanwege onder andere de hogere prijs, het kleinere aantal functies en de kortere levensduur van de batterij.

White Paper - Corporate Real Estate: geen benchmarking zonder correcte gegevens

Ontdek hoe benchmarking het mogelijk maakt het verbeterpotentieel in uw vastgoedportfolio te identificeren en gerichte verbeteracties te implementeren. 

Lees meer

Organisaties gebruiken benchmarking om hun eigen prestaties te vergelijken met die van anderen, om zo mogelijke verbeterpunten te identificeren. De enorme hoeveelheid gegevens maakt het echter moeilijk om door de bomen het bos te zien. Wat is er nodig voor correcte benchmarking? Apple vaart haar eigen koers en vraagt het dubbele van wat concurrenten vragen voor vergelijkbare producten, en nog altijd staan mensen in de rij om een iPhone te kopen. Enkel de prijs op zich is in dit geval dus niet relevant als benchmark.

Benchmarking van vastgoed

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar inzicht in hun vastgoedportefeuille. Ook in dit geval leveren benchmarks een schat aan stuurinformatie op voor het onderbouwen van strategische beslissingen (zoals de aan- of verkoop van vastgoed) en het realiseren van doelen (zoals het optimaliseren van de vastgoedportefeuille en het besparen van kosten).

Probleem opgelost? Niet helemaal, want de betrouwbaarheid van een benchmark is afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte gegevens.

CoreNet Global – 's werelds meest toonaangevende netwerk van Corporate Real Estate- en Workplace-professionals dienstverleners en economische ontwikkelaars – heeft op verzoek van haar leden een unieke, geavanceerde, online benchmarktool geïmplementeerd onder de naam BenchCoRE. Verschillende organisaties voeren gegevens in over de kosten, omvang en personeelsbezetting van de faciliteiten in hun vastgoedportefeuille. Deze gegevens worden gecontroleerd, gevalideerd en geüpload met consistente definities. Op basis hiervan worden vervolgens diverse rapportages gegenereerd over kosten, ruimtegebruik of samenstelling van de portefeuille voor elke gewenste combinatie van geografische locatie, type bedrijfsmiddel, bezettingsgraad en soort eigendom.

De betrouwbaarheid van een benchmark hangt uiteraard af van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en de uniformiteit van concepten en definities. Mits goed geïmplementeerd bevat een Integrated Workplace Management System (IWMS) een enorme hoeveelheid relevante gegevens over het vastgoed van een organisatie. Deze gegevens zijn alleen bruikbaar als ze zijn gebaseerd op dezelfde (internationale) standaarden. Zonder standaarden is het ingewikkeld om afdelingen en organisaties onderling te vergelijken. Voor wie meer wil weten over de eerder genoemde BenchCoRE-tool: er bestaat een uitgebreide handleiding met definities en concepten voor de benodigde input.

Terug naar Apple

Volgens CNN kunnen 8 van 15 basistaken beter worden uitgevoerd op een Android-smartphone dan op de iPhone. Trekt Apple zich iets aan van dit soort vergelijkingen? Waarschijnlijk niet. Tenslotte hoeft Apple zich geen zorgen te maken over de belangrijkste benchmark: het marktaandeel.

Planon heeft een white paper gepubliceerd met de titel "Corporate real estate: geen benchmarking zonder correcte gegevens”. Hierin vindt u meer informatie over de achtergrond en het doel van benchmarking en hoe beschikbare gegevens efficiënt en effectief kunnen worden (her)gebruikt. Klik hier om het white paper te downloaden.

 

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.