05 november 2015

Zeven standaarden die het IWMS-domein vormgeven en veranderen

Deze blog is een samenvatting van het hoofdstuk "Initiatives that shape the landscape" uit het boek "A quest for excellence: Guidance for CRE & FM executives implementing a global IWMS". Wilt u meer lezen? Klik dan hier om een kopie van het boek te ontvangen.

Ontvang een gratis exemplaar van "A quest for excellence"

In de Planon-publicatie "A quest for excellence: Guidance for CRE & FM executives implementing a global IWMS" beschrijven zes auteurs hun ervaringen met het implementeren van Corporate Real Estate & Facilities Management-software in complexe multiculturele omgevingen. 

Ontvang een gratis exemplaar

Communicatiefouten kunnen grote gevolgen hebben. Dat ondervond de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 1999 toen de peperdure satelliet Mars Orbiter na de lancering spoorloos verdween. De oorzaak? Het team van Lockheed Martin dat de satelliet ontwierp en bouwde, gebruikte Engelse meeteenheden, terwijl het team van NASA gebruikmaakte van het conventionele metrische systeem. Het gebruik van twee verschillende systemen zorgde ervoor dat de coördinaten van de satelliet voor de aansturing van de stuwraketten niet konden worden doorgegeven aan de twee teams. De misser kostte de NASA ongeveer 165 miljoen dollar.

Zonder standaarden is het moeilijk om samen te werken met andere afdelingen, organisaties en landen. Om problemen, zoals het voorbeeld hierboven te voorkomen, is het belangrijk dat je met elkaar afspreekt in welke taal je spreekt, zodat je voor iedereen te begrijpen bent. Dat geldt voor gesproken talen, programmeertalen en andere vormen van informatie uitwisseling.

Eerder deelden we al vijf belangrijke redenen om te standaardiseren. Wat zijn de zeven belangrijkste standaarden in het IWMS-domein als het gaat om het uitwisselen van informatie?

BOMA

De meetstandaarden voor oppervlakte van de Building Owners and Managers Association (BOMA) worden al bijna een eeuw gebruikt in de Verenigde Staten. De standaard gaat tegenwoordig verder dan alleen het meten van oppervlaktes. Het bevat ook definities voor energie-efficiëntie, groene gebouwen, toegankelijkheid, luchtkwaliteit en praktijkvoorbeelden voor onderhoudsmanagement en veiligheid.

EN15221

De Europese norm EN15221 is gelanceerd als een ambitieus langetermijnproject om lokale standaarden voor Facility Management, zoals DIN277 en NEN2580, te vervangen. De eerste versie werd gepubliceerd in 2006 en bevat inmiddels onder meer standaarden voor FM-afspraken, kwaliteitsmanagement, taxonomie en classificatie en FM-processen. Deze norm is toepasbaar op zowel hard- als soft services.

FASB en IASB

Het streven naar een meer transparant overzicht van passiva en activa zorgt ervoor dat de regels voor vastgoedlease volgens de IASB en FASB de komende jaren aanzienlijk veranderen. De wijzigingen hebben betrekking op de eis voor organisaties om gekwalificeerde verplichtingen als operationele leaseovereenkomsten te kapitaliseren en op de balans op te nemen als activa en passiva. Dit heeft gevolgen voor het beheren van en rapporteren over vastgoed in een IWMS.

ISO

De International Organisation for Standardisation (ISO) ontwikkelt normen voor vele sectoren. Voor het IWMS is een aantal standaarden relevant: ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, ISO 14001 voor milieumanagement en ISO 50001 voor energiebeheer. Om deze standaarden te implementeren, moeten organisaties periodiek keuringen en audits doorstaan. Voor het IWMS-domein wordt de ISO-norm vaak pas  relevant als  er voldoende data en processen beschikbaar zijn om te kunnen auditen.

OSCRE

De Open Standards Consortium for Real Estate (OSCRE) is een internationale organisatie op basis van lidmaatschap. OSCRE richt zich op de ontwikkeling en implementatie van standaarden voor informatie uitwisseling binnen Real Estate en Facility Management. Met deze norm wordt het eenvoudiger om data te verzamelen, te analyseren en uit te wisselen tussen verschillende IWMS-oplossingen.

LEED en BREEAM

De standaarden Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) en de Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) vormen een basis voor het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Zoals het verbruik van energie en water, vervuiling, transport, afval en materiaalgebruik. Deze normen worden gebruikt om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken.

COBie

COBie (Construction Operations Building Information Exchange) is een standaard voor data-uitwisseling dat wordt gebruikt voor BIM (Building Information Modeling) en is geadopteerd door de BuildingSMART Alliance (BSA). COBie laat gegevensuitwisseling van de zogeheten 'Bill of Materials' (lijst met elementen die samen het gebouw vormen) tussen een BIM-model en systemen, zoals IWMS en CMMS, sneller en makkelijker verlopen. COBie biedt een standaard raamwerk om dee data te beheren door ze te automatiseren, zodat de integriteit van de data in de modellen wordt gewaarborgd.

Het implementeren van deze normen in het IWMS-domein betekent een aantal uitdagingen voor organisaties, omdat een standaard vaak meerdere facetten van de bedrijfsvoering beslaat. Het werken met standaarden heeft echter ook voordelen, zoals lagere transactiekosten, eenvoudigere toegang tot informatie en een hogere kwaliteit van processen. Door gebruik te maken van deze zeven normen kunt u uw gebruik van een IWMS naar een volgende niveau tillen. The sky is the limit!