Bouygues Energies & Services: “Dankzij het partnership met Planon is ons IT-landschap toekomstproof”

Met de komst van publiek-private samenwerkingen (PPS) in Frankrijk in 2004 is de manier waarop facility managementopdrachten worden afgehandeld, veranderd. Als gevolg van deze verandering valt het technisch beheer van de gebouwen nu veelal onder facility management.

“Naast het aanpakken van multidisciplinaire problemen bieden we onze klanten een benadering waarbij de nadruk op dienstverlening ligt”, zegt Christophe Carlier, hoofd van het Business Solution Department bij Bouygues. “Ons dienstenaanbod is breed en omvat naast taken zoals schoonmaak, beveiliging, ontvangst en afvalbeheer ook andere diensten die normaal gesproken onder algemene (technische) dienstverlening vallen.”

Behalve dat de PPS ervoor zorgde dat de aard van de diensten veranderde, bracht het ook nieuwe uitdagingen. Facility managementcontracten die zijn opgenomen in PPS hebben een looptijd van 25 tot meer dan 40 jaar. Dit had als gevolg dat Bouygues preventie op de lange termijn vanuit het oogpunt van een eigenaar van het gebouw of installatie moest gaan aanpakken.

Als gevolg van deze veranderingen had Bouygues behoefte om over te stappen naar een oplossing die het mogelijk maakt om van afzonderlijke diensten naar geïntegreerde diensten te gaan, van korte contracten naar langetermijncontracten, van operationele ondersteuning naar strategische zakenpartner en van klassieke contracten naar ‘high commitment’ contracten.

Klik hier om de volledige case study te lezen.

Deel dit artikel