Man on the phone holding iPad in workspace

10 trends die het vakgebied van RE en FM tot 2022 veranderen

Van trend naar realiteit

Technologie en informatiemanagement spelen een steeds grotere rol in vastgoed- en facility management.

De combinatie van economische, demografische en technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft veel verandering teweeggebracht: andere verwachtingen van medewerkers ten opzichte van de werkplek, andere techniek waarmee wordt gewerkt, het werk zelf verandert, en uiteindelijk verandert dus de organisatie als geheel.

In dit white paper worden tien trends besproken die voor nieuwe realiteiten gaan zorgen in 2022 die onontkoombaar zijn en waarop Vastgoed- en Facility Managers zich nu moeten gaan voorbereiden.

Vul het formulier in en ontvang het volledige white paper ‘Van trend naar realiteit: 10 trends die het vakgebied van real estate en facility management tot 2022 bepalen en veranderen’ per e-mail.

White paper aanvragen

Deel dit artikel