Sustainable real estate management: Office buildings surrounded by trees

Beheer de milieu-impact van gebouwen met technologie

Duurzaamheid is niet langer een keuze. Investeren in duurzame gebouwen is inmiddels essentieel geworden. Ze bieden organisaties een reëel rendement en concurrentievoordeel.

80% van het energieverbruik tijdens de levenscyclus van een gebouw is toe te schrijven aan de operationele processen van het gebouw. Facility managers en IFM service providers kunnen dus een grote bijdrage leveren aan een duurzame toekomst door de assets van gebouwen beter te benutten.

Toegang tot nauwkeurige en betrouwbare data is cruciaal om de juiste besluiten te nemen. Zonder de juiste data kunnen organisaties namelijk geen trends waarnemen of veranderingen bijhouden.

Met slimme gebouwtechnologieën zoals IoT (Internet of Things) en IWMS (Integrated Workplace Management Systems), kunt u de benodigde data genereren en nieuwe service delivery-processen verzamelen en beheren.

In dit rapport van Frost & Sullivan worden 8 technologische trends voor groene gebouwen en duurzaam facility management beschreven.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe een IWMS organisaties kan helpen om de uitdagingen van duurzaamheid aan te pakken. Denk hierbij aan aspecten zoals:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Naleving van de regelgeving en milieuverantwoord ondernemen
  • Verwachtingen van klanten en medewerkers
  • Risicobeheer
  • Bedrijfsdoelstellingen
  • Lagere kosten


Vul het formulier in om het volledige rapport te bekijken!

Deel dit artikel