Maximize your office space

Toepassing van de nieuwe regels voor lease accounting

Consequenties en kansen voor vastgoedmanagers

Dit artikel gaat in op de nieuwe FASB en IASB lease accounting-standaarden. Deze hebben aanzienlijke gevolgen voor de belangrijkste financiële parameters in de financiële overzichten van organisaties, zoals gepubliceerd in hun jaarverslagen.

Naar verwachting zal de gekapitaliseerde waarde van de aan leases gerelateerde verplichtingen invloed hebben op de besluitvormingsprocessen over bedrijfsvastgoed en zullen de CFO en de financiële afdeling zich meer gaan interesseren voor de vastgoedportefeuille. Nu de regels gaan veranderen, zullen vastgoedmanagers de bestaande processen voor het vastgoed en de gebruikte toolsets voor het portefeuillebeheer opnieuw moeten doorlichten aan de hand van de nieuwe eisen aan financiële verslaglegging.

Dit artikel is een vertaling van het artikel dat oorspronkelijk werd gepubliceerd in het Corporate Real Estate Journal, een professioneel tijdschrift voor corporate real estate professionals.

Vul het formulier en ontvang het volledige artikel 'Toepassing van de nieuwe regels voor lease accounting' per e-mail.

Deel dit artikel