Eén single-source-of-truth in Planon Integrated Services Managementoplossing

Kant-en-klaar te gebruiken processen in Planon Integrated Services Managementoplossing >
Kwalitatief hoogwaardige managementinformatie in in Planon Integrated Services Managementoplossing >

Het standaardiseren en definiëren van uw dienstverlening is het uitgangspunt voor professioneel en geïntegreerd Service Management. Door dienstencatalogi, kostenplaatsen, budgetten, Service Level Agreements en contracten met leveranciers centraal vast te leggen, bent u in staat de operationele leveringsprocessen en bijbehorende kosten en kwaliteit van dienstverlening te monitoren. Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers bevat bovendien voorgeconfigureerde catalogi en sjablonen om uw externe leveranciers, interne uitvoerders, coördinatoren en hun verantwoordelijkheden te registreren. Dit maakt geautomatiseerde verwerking en efficiënte communicatie met alle betrokkenen mogelijk. De uitgebreide knowledge-base-functionaliteit maakt gestructureerde documentatie van kennis mogelijk. Zo kunt u eenvoudig ervaringen delen en maakt u knowhow toegankelijk voor collega’s, klanten of leveranciers.

Wat maakt deze oplossing uniek

 • Combineer het dienstenaanbod van meerdere disciplines, zoals FM, IT en HR, in één geïntegreerde catalogus
 • Maak gebruik van flexibele SLA-definities om klantspecifieke voorwaarden toe te staan
 • Hanteer dynamische workflowconfiguratie voor autorisatie, communicatie en uitvoering
 • Profiteer van uitgebreide monitoring-tools voor externe contracten en publiek-private samenwerkingen (PPS)
 • Leg elke wijziging in gegevens, configuratie of SLA vast met uitgebreide logging en audit trail-functionaliteit

Voordelen van deze oplossing

 • Zorg voor standaardisatie en integratie van multidisciplinaire processen met catalogi en workflows
 • Profiteer van eenmalige invoer en meervoudige toepassingen: geconfigureerde SLA's en workflows zijn onmiddellijk van toepassing op elke service aanvraag
 • Onderhoud eenvoudig uw producten- en dienstcatalogus en Service Level Agreements op basis van vragen en feedback van klanten
 • Ondersteun historische analyses en toekomstige planningsprocessen door de lifecycle van SLA's en contracten continu te monitoren
 • Verzeker dat uw oplossing blijft aansluiten op de uitbestedingsstrategie van uw organisatie met configureerbare en aanpasbare processen en workflows

De Planon Integrated Services Managementoplossing stelt u in staat om uw dienstverleningsaanbod, van meerdere disciplines, te definiëren en te onderhouden in één gestructureerde producten- en dienstencatalogus. Met Service Level Agreements (SLA’s) kunnen, per klant, specifieke afspraken over kosten, kwaliteit en levertijden worden gedefinieerd en geregistreerd. Dankzij de standaard inrichting van workflows, autorisatieprocedures, responstijden, relevante coördinatoren, interne uitvoerders en externe leveranciers draagt deze oplossing tevens bij aan een efficiënte verwerking en uitvoering van diensten. Alle voorgeconfigureerde instellingen en workflows worden automatisch toegepast wanneer een klant een dienst aanvraagt of melding maakt. Standaard importsjablonen garanderen een snelle en veilige upload van verschillende type gegevens.

Klantgegevens, zoals:

Klantgegevens, zoals:

 • Type klant, afdeling, kostenplaats, contactpersoon en locatie
 • Medewerkers, contactgegevens en bestel- en aanvraagautorisaties
 • Autorisaties voor Planon Apps en Planon Self-Service om dienstverlening online toegankelijk te maken
Gegevens over catalogi en SLA’s, zoals:

Gegevens over catalogi en SLA’s, zoals:

 • Rubricering en classificatie van de dienst, naam, type, identificatiecode, status en beschikbaarheid
 • SLA start- en einddatum, klant, kostenplaats, kosten per dienst en budget
 • Aantal, kwaliteit, levertijd en –plaats en algemene voorwaarden
Leveranciers- en contractgegevens, zoals:

Leveranciers- en contractgegevens, zoals:

 • Leveranciersnaam, type leverancier, status, contactgegevens en selectiebeoordelingscriteria voor leveranciers
 • Start- en einddatum contract, scope, kosten, afrekenmechanismen en algemene voorwaarden
 • Maximale doorlooptijden en afhandelingtermijnen, output specificaties en kwaliteitseisen
Workflows en autorisatiegegevens, zoals:

Workflows en autorisatiegegevens, zoals:

 • Workflowconfiguratie en registratie van statusovergangen tijdens de uitvoering
 • Autorisatie-instellingen op basis van typen dienst, kosten, locatie, volume of een combinatie hiervan
 • Distributie- en communicatie-instellingen voor aanvragers, coördinatoren, managers, interne uitvoerders en externe leveranciers
Budgetgegevens, zoals:

Budgetgegevens, zoals:

 • Budgetcategorie, -soort, geldende termijn en actuele status
 • Budgetwaarde, -verplichtingen, werkelijke kosten, resterend budget en historie
 • Gerelateerde diensten, activiteiten, contracten en kostenplaatsen

KOM MEER TE WETEN

Leer meer over de Planon-oplossing voor Integrated Services Management.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.