Kant-en-klaar te gebruiken processen in Planon Asset & Maintenance Managementoplossing

Eén single-source-of-truth in Planon Asset & Maintenance Managementoplossing >
Kwalitatief hoogwaardige managementinformatie in Planon Asset & Maintenance Managementoplossing >

De Planon Asset & Maintenance Managementoplossing ondersteunt processen rondom het begroten, plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van elke vorm van onderhoud, op elk type bedrijfsmiddel. Door onderling verbonden processen, zoals reactief onderhoud, gepland preventief onderhoud, conditiegebaseerd onderhoud en conditiemetingen, te ondersteunen kunt u de conditie van uw bedrijfsmiddelen optimaliseren, de levenscyclus verlengen en onderhoudskosten reduceren. De standaard integratie van deze oplossing met Planons Real Estate - en Sustainability Managementoplossing stelt u in staat om uw onderhoudsstrategie aan te laten sluiten op het vastgoedportfolio en de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie. Dankzij de voorgeconfigureerde workflows, geautomatiseerde distributie van werkzaamheden en mobiele oplossingen heeft u de volledige controle over uw onderhoudsactiviteiten. Inclusief gezondheidvoorschriften en veiligheidprocedures, kwaliteitscontrole en naleving van wet- en regelgeving.

Wat maakt deze oplossing uniek

 • Profiteer van volledige integratie met alle andere Planon-oplossingen: Real Estate Management, Space & Workplace Management, Integrated Services Management en Sustainability Management
 • Profiteer van geïntegreerde onderhoudsprocessen, gebaseerd op marktstandaarden en klaar voor gebruik
 • Gebruik één enkele oplossing voor onderhouds-, financiële- of inkoop managers, planners, externe uitvoerders
 • Maximaliseer integratie dankzij de eenvoudig te configureren koppeling met SAP, Oracle Finance of andere financiële systemen
 • Voorzie in- en externe klanten van zeer eenvoudig en intuïtief te gebruiken selfservice-functionaliteit en smartphone apps om storingen of onderhoudverzoeken te melden

Voordelen van deze oplossing

 • Verlaag onderhouds- en vervangingskosten door een geïntegreerde planning, efficiënte uitvoering en proactieve monitoring
 • Verkort downtimes door de transitie van reactief naar gepland en conditiegebaseerd onderhoud
 • Garandeer naleving van (Arbo-) wetgeving, veiligheidsvoorschriften en verplichte documentatie van uitgevoerde onderhoudsmaatregelen
 • Profiteer van maximale flexibiliteit in uw uitbestedingsstrategie vanwege continue performance monitoring en betrouwbare managementinformatie om uw strategie te valideren
 • Verhoog de waarde en verbeter de prestaties van uw gebouwen en bedrijfsmiddelen, en zorg zo voor een commercieel aantrekkelijk en duurzaam gebouwde omgeving

De Planon Asset & Maintenance Managementoplossing bevat processen waarmee u niet alleen uw huidige vastgoeduitdagingen kunt oplossen, maar juist ook uw toekomstige strategie en ambitie kunt waarmaken. Dit stelt u in staat om uw onderhoudsstrategie af te stemmen op uw eigenaars- of huurdersrol, uw vastgoedstrategie en de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie. Terwijl u voor gebouwen die uw eigendom zijn en kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen misschien kiest voor een conditiegebaseerde onderhoudsstrategie, opteert u voor aangehuurd vastgoed en niet-bedrijfskritische activa wellicht voor een reactieve onderhoudsstrategie. Voor bedrijfsmiddelen met een hoog energieverbruik combineert u mogelijk gepland preventief onderhoud met energiereductiemaatregelen om duurzaamheids- en asset-lifecycle-doelstellingen te combineren in één geïntegreerd plan. Alle processen binnen de Planon-software zijn met elkaar verbonden, maken gebruik van dezelfde gegevens én zijn geïntegreerd met andere Planon-oplossingen. Zo kunt u daadwerkelijk profiteren van de voordelen van een Integrated Workplace Management System (IWMS).

Reactief Onderhoud:

Reactief Onderhoud:

 • Verwerk elk incident of ongepland onderhoudsverzoek. Van begin tot eind, van melding, toewijzing, werkorder, uitvoering, tot afhandeling en rapportage
 • Automatiseer de distributie van werkorders naar interne onderhoudsafdelingen of externe leveranciers op basis van gestandaardiseerde workflows
 • Monitor proactief Service Level Agreements (SLA’s), kosten en kwaliteit van de uitvoering
 • Analyseer de onderhoudshistorie van bedrijfsmiddelen of gebouwen met betrekking tot noodzakelijk ingrepen, incidenten en reactieve onderhoudsactiviteiten, om uitval van middelen en hieraan gerelateerde kosten terug te dringen
Gepland Preventief Onderhoud:

Gepland Preventief Onderhoud:

 • Creëer korte- en langetermijn onderhoudsplannen op basis van onderhoudsactiviteiten en hun uitvoeringsfrequenties die zijn gekoppeld aan uw bedrijfsmiddelen en gebouwen
 • Vertaal uw onderhoudsplannen in jaarlijkse, kwartaalgebaseerde of zelfs maandelijkse operationele plannen die uitgevoerd worden door eigen medewerkers of uitbesteed worden aan externe leveranciers
 • Vertaal uw onderhoudsplannen in jaarlijkse, kwartaalgebaseerde of zelfs maandelijkse operationele plannen die uitgevoerd worden door eigen medewerkers of uitbesteed worden aan externe leveranciers
Conditiegebaseerd en Voorspellend Onderhoud:

Conditiegebaseerd en Voorspellend Onderhoud:

 • Integreer slimme meters en installaties in uw bedrijfsnetwerk met Planon Universe om onderhoudsactiviteiten te voorspellen op basis van meterstanden of grens- en drempelwaarden
 • Garandeer objectieve beoordeling van de werkelijke toestand van een gebouw, installatie, apparaat of productiemiddel en zet dit af tegen de gewenste conditie
 • Genereer onderhoudsplannen die uw bedrijfsmiddelen terugbrengen in de vereiste conditie, op basis van geconstateerde gebreken en de verouderingscurve
Uitvoering onderhoud:

Uitvoering onderhoud:

 • Verzamel alle onderhoudsactiviteiten in één centrale database om planning, toewijzing aan onderhoudsteams of externe uitvoerders, en monitoring en analyse van onderhoudswerkzaamheden efficiënter te laten verlopen
 • Ondersteun de uitvoering van onderhoudsactiviteiten met Planons Mobile Field Servicesoplossingen voor mobiele devices om de efficiency en snelheid van planning en afhandeling te verhogen en naleving van (Arbo-)wetgeving te garanderen
 • Verbind planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden met uitgebreide functionaliteit rondom voorraadbeheer van materialen en onderdelen, en integreer bijbehorende inkoop- en financiële processen
Project Management:

Project Management:

 • Combineer meerdere onderhoudswerkzaamheden in geïntegreerde projecten om synergievoordelen binnen deze projecten te maximaliseren
 • Identificeer projectactiviteiten, stel prioriteiten, bewaak tijdslijnen en deadlines, beheer budgetten en vereenvoudig de communicatie met het projectteam
 • Houd zicht op alle budgetten en werkelijke kosten met betrekking tot onderhoudgerelateerde projecten en ontvang automatische waarschuwingen wanneer budgetten dreigen te worden overschreden

Kom meer te weten

Leer meer over de Planon-oplossing voor Asset & Maintenance Management.

 
Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.