Eén single-source-of-truth in Planon Space & Workplace Managementoplossing

Kant-en-klaar te gebruiken processen in Planon Space & Workplace Management Managementoplossing >
Kwalitatief hoogwaardige managementinformatie in Planon Space & Workplace Management Managementoplossing >

Voor de meeste organisaties is ruimte een schaars en kostbaar middel. Kennis over uw ruimten, hun functies, kwaliteit, omgeving, gebruik en bezetting is een belangrijke voorwaarde om efficiency in ruimtebeheer over de volle breedte van uw vastgoedportfolio te verhogen en kosten te verlagen. Gegevens over ruimte(gebruik) zijn relevant voor vrijwel alle processen in de Planon-software. U wilt dan ook beschikken over een betrouwbare en centrale database. Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers bevat standaard instrumenten om bestaande gegevens over ruimtes en werkplekken snel en veilig te importeren. De standaard en bi-directionele integratie met AutoCAD® zorgt voor een maximaal hergebruik van bestaande CAD-tekeningen en ondersteunt vele grafische mogelijkheden in alle processen in de Planon Space & Workplace Managementoplossing.

Wat maakt deze oplossing uniek

 • Ondersteun gebruik van marktstandaarden zoals EN 15221-6, NEN 2580, IPD en DIN 277
 • Configureer bedrijfsspecifieke of bedrijfsmiddelcategorieën en bijbehorende gegevensvelden
 • Monitor de lifecycle van ruimten en activa en ondersteun historische analyse en toekomstige planning
 • Profiteer van volledige bi-directionele integratie met AutoCAD®, inclusief automatische datasynchronisatie
 • Integreer werkplektechnologie of aan ruimtegebruik gerelateerde innovaties zoals detectietechnologie, met uw Planon-database via configureerbare SOA Webservices

Voordelen van deze oplossing

 • Profiteer van eenmalige invoer en meervoudige toepassing: ruimte- en werkplekgegevens zijn direct beschikbaar voor alle processen in Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers
 • Ondersteun analyses en benchmarking over uw gehele portfolio door standaardisatie van ruimtecategorieën en meetmethoden
 • Verhoog dataconsistentie en voorkom fouten door geautomatiseerde invoercontrole
 • Garandeer maximaal hergebruik van bestaande gegevensbronnen door standaard importsjablonen
 • Maak efficiënt gebruik van CAD-tekeningen en profiteer van automatische datasynchronisatie tussen uw tekeningen en uw Planon-database

De Planon Space & Workplace Managementoplossing verzamelt en registreert alle relevante gegevens over ruimten, werkplekken en bedrijfsmiddelen in één geïntegreerde database. Aangezien standaardisatie een belangrijke voorwaarde is voor efficiënt ruimte- en werkplekbeheer, bevat deze oplossing kant-en-klare catalogi en standaarden voor ruimtesoorten, meeteenheden, inventaris rubriceringen, CAD-tekeningen en nog veel meer. Dankzij Planons standaard integratie met AutoCAD® kunt u de grafische elementen uit uw CAD-tekeningen eenvoudig verbinden met de alfanumerieke ruimtes en bedrijfsmiddelen in de Planon-database. Ruimte- en andere gegevens worden automatisch opgehaald uit deze CAD-tekeningen en gesynchroniseerd met de Planon-database. Dit zorgt voor optimaal hergebruik van bestaande CAD-tekeningen en maximale gegevensconsistentie in elk ruimtebeheerproces.

Ruimtegegevens, zoals:

Ruimtegegevens, zoals:

 • Ruimtecode, -naam, -soort, tarief voor doorbelasting en subruimtes
 • Bruto-, netto- en verhuurbare oppervlakte, historische informatie en toekomstige mutaties
 • Gebruiker van de ruimte, kostenplaats, bedrijfsmiddelen, start- en einddatum gebruik en gerelateerde kosten
Werkplek- en bedrijfsmiddelgegevens, zoals:

Werkplek- en bedrijfsmiddelgegevens, zoals:

 • Werkplekcategorie en samenstelling, afmetingen, leverancier, kosten, afschrijvingen en documentatie
 • Rubricering bedrijfsmiddelen zoals inventaris, audiovisuele hulpmiddelen, IT-middelen, productieapparatuur en installaties
 • Locatie van werkplekken en bedrijfsmiddelen, ruimte, unieke identificatiecode, datum ingebruikname en levensduur
Organisatie- en medewerkersgegevens, zoals:

Organisatie- en medewerkersgegevens, zoals:

 • Organisatiestructuur, business unit, afdeling en kostenplaats
 • Medewerkergegevens, naam, functie, afdeling, contactinformatie en datum in diensttreding
 • Ruimten en werkplekken in gebruik, start- en einddatum, gerelateerde kosten en contracten
CAD-integratiegegevens, zoals:

CAD-integratiegegevens, zoals:

 • AutoCAD®-tekeningen, fysieke locatie, lagenstructuur, gekoppelde gebouwen en afdelingen
 • Grafische polylijnen verbonden met alfanumerieke ruimtes, oppervlakteberekening en lifecycle-informatie
 • Grafische block’s verbonden met alfanumerieke bedrijfsmiddelen, afdelingen en kostenplaatsen

Planon Space & Workplace Management

KOM MEER TE WETEN

Leer meer over de Planon-oplossing voor Space & Workplace Management.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.