Eén single-source-of-truth in Planon Sustainability Managementoplossing

Kant-en-klaar te gebruiken processen in Planon Sustainability Managementoplossing >
Kwalitatief hoogwaardige managementinformatie in Planon Sustainability Managementoplossing >

Veel gegevens over het energieverbruik van uw organisatie zijn aanwezig in geïsoleerde en gefragmenteerde bronnen, zoals spreadsheets, facturen van energieleveranciers, slimme meters of energiebeheersystemen. Door deze gegevens te registreren in één centrale database bent u in staat consumptiepatronen te analyseren, overmatig energieverbruik te identificeren en prestaties van gebouwen over de jaren heen te vergelijken. Deze Planon-oplossing ondersteunt zowel de initiële als de periodieke import van data en integratie met slimme meters of energiebeheersystemen. Dit garandeert maximaal hergebruik van aanwezige gegevens en een compliant proces van registratie en rapportage. Het gebruik van gestandaardiseerde classificaties - zoals beïnvloedingsfactoren, energielabels en beoordelingsmethoden - en het gebruik van parameters - zoals emissiefactoren, graaddagen en kostenprofielen - staan centraal in deze oplossing. Dit maakt de uiteindelijke output betrouwbaar, consistent en vergelijkbaar.

Wat maakt deze oplossing uniek

 • Profiteer van standaard data-importsjablonen en webservices om slimme meters, gebouwbeheersystemen of energiebeheersystemen aan te sluiten
 • Maak gebruik van de standaard importfunctie voor BREEAM-In-Use assessments
 • Configureer eenvoudig impactgebieden, beoordelingsmethoden, kostenprofielen en succesratio’s
 • Importeer automatisch de gemeten buitentemperatuur met de standaard connector naar Degreedays.net
 • Ondersteun duurzaamheidsprofielen van zowel vastgoed, bedrijfsmiddelen en afdelinggerelateerde gegevens, vanuit één geïntegreerde oplossing

Voordelen van deze oplossing

 • Verminder de onderhoudsinspanning ten aanzien van dataconsistentie door alle gegevens in één geïntegreerde oplossing te registreren
 • Ondersteun snelle identificatie van overmatig energieverbruik door geautomatiseerde validatie van verbruiksgegevens
 • Verminder administratieve lasten door geautomatiseerde factuurcontrole
 • Garandeer maximaal hergebruik van aanwezige gegevens met import- en integratie-tools
 • Lever een bijdrage aan standaardisatie en verhoogde kwaliteit van rapportage met catalogi en keuzelijsten

De Planon Sustainability Managementoplossing verzamelt en registreert alle relevante verbruiksgegevens, zoals meterstanden, gas- en waterverbruik, afvalstromen en woon-werkverkeer, in één geïntegreerde database. Gegevens kunnen handmatig worden ingevoerd of, meer gangbaar, worden geïmporteerd uit bestaande gegevensbronnen, rekeningen, slimme meters of specifieke energiebeheersystemen. Naast verbruiksgegevens worden ook CO2-emissiefactoren, kostenprofielen en warmte- of koudedagen geregistreerd. Om zo betrouwbare benchmarking en compliant rapportages te kunnen garanderen. Ter ondersteuning van het auditproces registreert de oplossing alle relevante informatie, zoals onderhoudsdocumentatie, procesbeschrijvingen, controlelijsten en gerealiseerde verbetermaatregelen.

Basisinformatie en standaarden, zoals:

Basisinformatie en standaarden, zoals:

 • Een rubricering van energiebronnen en impactgebieden, standaard gebaseerd op het Carbon Disclosure Project (CDP)
 • CO2-emissiefactoren per impactgebied en per tijdsperiode
 • Kostenprofielen per impactgebied, de kosten per verbruikseenheid, en de van toepassing zijnde verbruiksperiode, zoals piekuren of nachttarieven
Meters, tellers en verbruiksgegevens, zoals:

Meters, tellers en verbruiksgegevens, zoals:

 • Locatie, bedrijfsmiddel, metertype, meteridentificatiecode, impactgebied en kostenprofiel
 • Verbruiksgegevens, datum, tijd en periode
 • Berekende volumes, kosten en CO2-uitstoot
Duurzame vastgoeddata zoals:

Duurzame vastgoeddata zoals:

 • Specifieke afmetingen, activiteitenoverzichten, bezettingsgraden en werkplekgegevens
 • Weerstations, identificatiecode, warmte- en koudedagen
 • Algemene reductiedoelstellingen, van toepassing zijnde impactgebieden, gerichte consumptie-, emissie- en kostenreductie
Auditgegevens, zoals:

Auditgegevens, zoals:

 • Beoordelingsstructuren en vragenlijsten op basis van BREEAM-In-Use, LEED voor bestaande gebouwen of andere marktstandaarden
 • Locatie, maximale scores, feitelijke beoordeling en geaggregeerde scores op alle niveaus
 • Workflowstatus per beoordeling, vraag, assessor, relevant bewijsmateriaal en geplande acties
Projecten en maatregelen, zoals:

Projecten en maatregelen, zoals:

 • Maatregelenbibliotheken met standaard kosten, potentiële kostenbesparingen en emissiereducties
 • Projecten met inbegrip van maatregelen, hiërarchische onderverdeling van werk, geplande start- en einddatum, budgetten, geplande besparingen, werkelijke uitgaven en statusinformatie
 • Locatie, bedrijfsmiddel, meter, supervisor, interne uitvoerder of service provider

KOM MEER TE WETEN

Leer meer over de Planon-oplossing voor Sustainability Management.

Het lijkt erop dat u een ad blocker gebruikt. Om het formulier op deze pagina te kunnen zien, schakelt u uw ad blocker voor onze website uit.