All pages sitemap

                              Pagetitle ID Manager Url
                              Hem 9953 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Programvara och tjänster 9969 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/
                              Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers 9970 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/
                              Real Estate Management 9971 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/
                              A single-source-of-the-truth 9972 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                              Ready to use processes 9974 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/ready-to-use-processes/
                              Reporting and management information 9973 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/reporting-and-management-information/
                              Space & Workplace Management 9975 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/
                              A single-source-of-the-truth 9976 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                              Ready to use processes 9977 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/ready-to-use-processes/
                              Reporting and management information 9978 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/reporting-and-management-information/
                              Asset & Maintenance Management 9979 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/
                              A single-source-of-the-truth 9980 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                              Ready to use processes 9981 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/ready-to-use-processes/
                              Reporting and management information 9982 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/reporting-and-management-information/
                              Integrated Services Management 9983 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/
                              A single-source-of-the-truth 9986 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                              Ready to use processes 9984 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/ready-to-use-processes/
                              Reporting and management information 9985 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/reporting-and-management-information/
                              Sustainability Management 9987 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/
                              A single-source-of-the-truth 9988 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                              Ready to use processes 9989 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/ready-to-use-processes/
                              Reporting and management information 9990 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/reporting-and-management-information/
                              Planon Universe for Service Providers 9991 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/
                              Customer Management 9993 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/customer-management/
                              Operations Command Centre 9994 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/operations-command-centre/
                              Mobile Field Services 9995 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/mobile-field-services/
                              Planon Universe for Financial Professionals 9996 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              On-boarding 9997 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              Lease Administration 9998 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              FASB & IASB Lease Accounting 9999 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              ERP Integration 10000 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              360˚ view 10001 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                              Resurser 10650 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/
                              Webbinarier 11428 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/
                              Webinar - Så tar du tillvara på din IT-strategi för fastigheter och anläggningar 10434 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-tar-du-tillvara-pa-din-it-strategi-for-fastigheter-och-anlaggningar/
                              Webinar - Unlock greater real estate value with analytics 10430 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/unlock-greater-real-estate-value-with-analytics/
                              Webinar - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin 10965 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/anvandningsfall-fran-planon-for-att-bemota-pandemin/
                              Webbinarium - Förbättra framgången för slutanvändare och medarbetare 10424 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/forbattra-framgangen-for-slutanvandare-och-medarbetare/
                              Webbinarium - Effektiv Space Management: viktiga faktorer att tänka på 10425 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/effektiv-space-management-viktiga-faktorer-att-tanka-pa/
                              Webinar - What, Why and ROI of an IWMS 10410 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/what-why-and-roi-of-an-iwms/
                              Webinar - Lease Accounting: How the lessons learned by Heineken, PwC and Planon could accelerate your IFRS 16 implementation 10426 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/lease-accounting-how-the-lessons-learned-by-heineken-pwc-and-planon-could-accelerate-your-ifrs-16-implementation/
                              Webinar - Benchmark your real estate portfolio 10406 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/benchmark-your-real-estate-portfolio/
                              Webinar - Benefits of standardisation for your CRE or FM organisation 10399 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/benefits-of-standardisation-for-your-cre-or-fm-organisation/
                              Webinar - BIM for real estate and facility managers 10395 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/bim/
                              Webinar - How innovation makes an IWMS relevant and easy to use 10390 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-innovation-makes-an-iwms-relevant-and-easy-to-use/
                              Webinar - How self-service provides easy access to your FM and Real Estate processes 10391 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-self-service-provides-easy-access-to-your-fm-and-real-estate-processes/
                              Webinar - How the new lease accounting standards will impact your business 10414 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-the-new-lease-accounting-standards-will-impact-your-business/
                              Webbinarium - Så här optimerar du användningen av mötesrum och arbetsplatser 10397 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-har-optimerar-du-anvandningen-av-motesrum-och-arbetsplatser/
                              Webbinarium - Så förblir du konkurrenskraftig på den digitala arbetsplatsen 10411 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-forblir-du-konkurrenskraftig-pa-den-digitala-arbetsplatsen/
                              Webinar - How specialised mobile solutions improve field services execution 10413 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-specialised-mobile-solutions-improve-field-services-execution/
                              Webbinarium - praktiska tips för underhållshantering från First National Bank 10412 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/praktiska-tips-for-underhallshantering-fran-first-national-bank/
                              Webinar - Seeing Property and Real Estate from a different angle 10404 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/seeing-property-and-real-estate-from-a-different-angle/
                              Webinar - What Real Estate and Facility Managers need to know about Big Data 10387 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/what-real-estate-and-facility-managers-need-to-know-about-big-data/
                              Webbinarium - Prioritera digitalisering av underhåll 10420 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/prioritera-digitalisering-av-underhall/
                              Webinar - The power of connecting IFRS 16 & Property Management 10422 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/the-power-of-connecting-ifrs-16-and-property-management/
                              Webbinarium - Så förbättrar ett IWMS effektiviteten och transparensen i tjänstehantering 10389 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-forbattrar-ett-iwms-effektiviteten-och-transparensen-i-tjanstehantering/
                              Webinar - Implementing a global IWMS 10394 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/implementing-a-global-iwms/
                              Webinar - Omvandla diagnostik från smarta fastigheter till smarta åtgärder med ett IWMS 11491 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/omvandla-diagnostik-fran-smarta-fastigheter-till-smarta-atgarder-med-ett-iwms/
                              Live Webinar - Digitalisation as the enabler of hybrid work 12263 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/digitalisation-as-the-enabler-of-hybrid-work/
                              Webbseminarium - Så uppfyller ni era affärsmål 11629 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-uppfyller-ni-era-affarsmal/
                              Webbinarium - Harness the power of your facilities and real estate data 12236 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/harness-the-power-of-your-facilities-and-real-estate-data/
                              Webinar - ‘Internet of Things: from buzzword to opportunity' 10418 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/internet-of-things-from-buzzword-to-opportunity/
                              Webinar - How Lancaster University manages lease contracts in Planon 10579 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-lancaster-university-manages-lease-contracts-in-planon/
                              White Papers 11427 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/
                              White Paper - Rekommendationer för tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning 11581 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/rekommendationer-for-tjansteleverantorer-inom-fastighetsforvaltning/
                              White Paper - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin 10875 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/use-cases-anvandningsfall-fran-planon-for-att-bemota-pandemin/
                              White Paper - Avgörande teknik för smarta fastigheter 11530 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/avgorande-teknik-for-smarta-fastigheter/
                              Assessment - Asset & Maintenance Management 10627 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-Asset-and-Maintenance-Assessment_UK
                              IFMA Foundation - Pandemic Manual 10845 open in managerhttps://foundation.ifma.org/news/publications/
                              Article - Lease accounting compliance 10606 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/lease-accounting-compliance/
                              Artikel - Nya krav på resistens gällande fastigheter 11673 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/nya-krav-pa-resistens-gallande-fastigheter/
                              Article - Social Physics 10587 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/social-physics/
                              Planon uppnår topposition på marknaden för FM-programvara i Indien 12262 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/planon-uppnar-topposition-pa-marknaden-for-fm-programvara-i-indien/
                              White Paper - Nischade lösningar eller integrerade lösningar - varför välja? 11595 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/nischade-losningar-eller-integrerade-losningar-varfor-valja/
                              Verdantix rapport - Planon öppnar upp IWMS-plattformen 11890 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/verdantix-rapport-om-planons-nya-plattformsstrategi/
                              Data - den viktigaste resursen som driver processer för Facility Management 12089 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/data-den-viktigaste-resursen-som-driver-processer-for-facility-management/
                              Hantera en snabbt föränderlig miljö: Välj ett framtidssäkrat IWMS 12155 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/hantera-en-snabbt-foranderlig-miljo-valj-ett-framtidssakrat-iwms/
                              Interactive White Paper - What is IWMS? 10603 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/what-is-iwms/
                              White Paper - Vad är ett IWMS? 10600 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/vad-ar-ett-iwms/
                              Article - Smart, Connected & Dangerous: Assessing the impact of digital business on real estate 10621 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/smart-connected-and-dangerous-assessing-the-impact-of-digital-business-on-real-estate/
                              Article - The ambiance of ambience: How AI changes occupant experienceHow AI changes occupant experience 10641 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/the-ambiance-of-ambience-how-ai-changes-occupant-experience/
                              Utvärdering - Hur framtidssäker och engagerande är er arbetsplats? 11960 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/se-interaktivt-content-utvardering-av-din-arbetsplats-mognadsniva
                              Assessment - Are you in control of your property management? 10612 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/uk-interactive-content-assessment-control-real-estate
                              Book - Request a free copy of Planon’s IWMS implementation guide 10596 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/book-a-quest-for-excellence/
                              Interactive White Paper - Definitive Guide to AI in FM 10639 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-AI_in_FM-UK
                              Request a digital copy of 'Work on the move 2' 10608 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/work-on-the-move-2/
                              Calculator - Is your meeting room capacity sufficient? 10605 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-Meeting_room_capacity_indicator-UK
                              FAQ - How can you benefit from BIM as a Facility Manager? 10582 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/bim/
                              FAQ - Så lägger du grunderna för en effektiv underhållsstrategi 10607 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/sa-lagger-du-grunderna-for-en-effektiv-underhallsstrategi/
                              FAQ - How the Internet of Things is enhancing the workplace 10615 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-the-internet-of-things-is-enhancing-the-workplace/
                              FAQ - 8 vanliga frågor om digitalisering av underhållsprocesser och mobila lösningar för underhållsdrift 10620 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/8-vanliga-fragor-om-digitalisering-av-underhallsprocesser-och-mobila-losningar-for-underhallsdrift/
                              How to guide - How to make software demos work 10601 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/register/how-to-guide-how-to-make-software-demos-work/
                              Guide - så här gör du för att påskynda hanteringen av felrapporter 10602 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/sa-har-gor-du-for-att-paskynda-hanteringen-av-felrapporter/
                              White Paper - Agile Workplace Management 10591 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/agile-workplace-management/
                              Podcasts 11430 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/
                              Podcast series - Key takeaways shared by Real Estate experts 10427 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/key-takeaways-shared-by-real-estate-experts/
                              Podcast - Agile Workplace Management 10429 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/agile-workplace-management/
                              Informationsgrafik 11431 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/
                              Informationsgrafik - Anpassa din arbetsplats till det "nya normala" 11086 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/anpassa-din-arbetsplats-till-det-nya-normala/
                              Informationsgrafik - Smartare affärer med smarta fastigheter 10644 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/smartare-affarer-med-smarta-fastigheter/
                              Infographic - Get in control of your real estate, lease contracts and financial obligations 10614 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/get-in-control-of-your-real-estate-lease-contracts-and-financial-obligations/
                              Infographic - The power of combining property management and IFRS 16 compliance 10626 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/the-power-of-combining-real-estate-management-and-ifrs-16-compliance/
                              Videor 11429 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/
                              Videor - Visa dina kunder ditt mervärde 11557 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/visa-dina-kunder-ditt-mervarde/
                              Videor - Så påverkar teknik fastighets- och anläggningshantering 10403 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/sa-paverkar-teknik-fastighets-och-anlaggningshantering/
                              Videor - Så skapar du ett business case för IWMS 10402 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/sa-skapar-du-ett-business-case-for-iwms/
                              Video - Användbara användningsfall för IWMS när ni återgår till arbetsplatsen 11069 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/utforska-iwms-anvand-fall-for-en-framgangsrik-aterintrade-pa-arbetsplatsen/
                              Video - Bouygues Energies & Services talks innovation in FM 10417 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/bouygues-energies-and-services-talks-innovation-in-fm/
                              Video - Planon Mobile Field Services 10419 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-mobile-field-services/
                              Video - Planon Connect for Analytics 10431 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-connect-for-analytics/
                              Video - Meet the Experts 10400 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/meet-the-experts/
                              Video - Planon Agile Workplace Management 10421 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-agile-workplace-management/
                              Videor - Vad är ett IWMS? 10401 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/vad-ar-ett-iwms/
                              Video - Meeting the challenges of facility management service providers 10423 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/meeting-the-challenges-of-facility-management-service-providers/
                              Video - Unifying people and buildings in Corporate Real Estate 10428 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/unifying-people-and-buildings-in-corporate-real-estate/
                              Video - Discover Planon's Lease Accounting 10415 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/discover-planons-lease-accounting/
                              Video - Workplace Innovation at PGGM 10408 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/pggm/
                              Video - Smart business with smart buildings 10432 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/smart-business-with-smart-buildings/
                              Demos 11432 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/
                              Video - Lease Accounting Software for IFRS 16 Compliance 10416 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/lease-accounting/
                              Video - Planon Connect for Building Advisor Demo 12053 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planon-connect-for-building-advisor/
                              Efterfråga en personligt anpassad demo av Planon Universe 10571 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planon-universe/
                              Request your personalised demo of Planon's IWMS 10580 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planons-iwms/
                              Evenemang 11436 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/evenemang/
                              Live Webinar - Omvandla diagnostik från smarta fastigheter till smarta åtgärder med ett IWMS 11529 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/omvandla-diagnostik-fran-smarta-fastigheter-till-smarta-atgarder-med-ett-iwms/
                              Blogg 11437 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/
                              Seven steps to prevent post-implementation blues 10083 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/seven-steps-to-prevent-post-implementation-blues/
                              Kan du hålla medarbetarna engagerade under dessa krävande och svåra tider? 12047 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/kan-du-halla-medarbetarna-engagerade-under-dessa-kravande-och-svara-tider/
                              Bakom ridån 12066 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/bakom-ridan/
                              Så kan Planons öppna plattformsstrategi främja digitalisering och innovation 12147 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/sa-kan-planons-oppna-plattformsstrategi-framja-digitalisering-och-innovation/
                              Kunder drar nytta av nya innovationer på arbetsplatsen med Planons öppna plattform 12180 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/kunder-drar-nytta-av-nya-innovationer-pa-arbetsplatsen-med-planons-oppna-plattform/
                              The complexity of managing a growing project portfolio 10082 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-complexity-of-managing-a-growing-project-portfolio/
                              Predict the future with Big (Fast, Varied) Data 10081 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/big-data/
                              Three questions to avoid irreversible outsourcing 10080 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/three-questions-to-avoid-irreversible-outsourcing/
                              BREEAM - Don’t become fixated on that plaque beside the door 10091 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/breeam-dont-become-fixated-on-that-plaque-beside-the-door/
                              Why apps want to know everything about you 10138 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-apps-want-to-know-everything-about-you/
                              No bad blood in the workplace with technology from Spectre 10143 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/no-bad-blood-in-the-workplace-with-technology-from-spectre/
                              Technology in the movies: a preview of future Facilities Management organisations? 10168 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/technology-in-the-movies-a-preview-of-future-facilities-management-organisations/
                              What are the implications for real estate managers of the changing role of the university campus? 10194 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-are-the-implications-for-real-estate-managers-of-the-changing-role-of-the-university-campus/
                              Lease accounting terminology a Corporate Real Estate manager should know by heart 10071 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/lease-accounting-terminology-a-corporate-real-estate-manager-should-know-by-heart/
                              Why the new lease accounting rules should mean real estate and finance managers joining forces 10198 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-the-new-lease-accounting-rules-should-mean-real-estate-and-finance-managers-joining-forces/
                              Bring Your Own Device is so 2016 – get ready for Bring Your Own Bot 10186 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/bring-your-own-device-is-so-2016-get-ready-for-bring-your-own-bot/
                              3 steps to take to meet the new lease accounting standards compliance deadline 10078 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-steps-to-take-to-meet-the-new-lease-accounting-standards-compliance-deadline/
                              Why most real estate managers still need to get used to a digital model called BIM 10197 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-most-real-estate-managers-still-need-to-get-used-to-a-digital-model-called-bim/
                              How real estate managers take control of their real estate portfolios 10196 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-estate-managers-take-control-of-their-real-estate-portfolios/
                              How universities can contribute to reducing carbon emissions 10068 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-universities-can-contribute-to-reducing-carbon-emissions/
                              7 problems which can be avoided with sound asset management 10063 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/7-problems-which-can-be-avoided-with-sound-asset-management/
                              How to build a structured asset repository 10200 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-build-a-structured-asset-repository/
                              How to get your contract management repository in place 10193 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-get-your-contract-management-repository-in-place/
                              Wake up call! Get your maintenance management out of the desk drawer 10188 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/wake-up-call-get-your-maintenance-management-out-of-the-desk-drawer/
                              How to establish the core of your reactive maintenance process 10180 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-establish-the-core-of-your-maintenance-process/
                              Why having an effective maintenance strategy is essential for each organisation 10195 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-having-an-effective-maintenance-strategy-is-essential-for-each-organisation/
                              Everything becomes software 10202 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/everything-becomes-software/
                              From reactive to proactive maintenance: how maintenance plans are becoming superfluous 10201 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/from-reactive-to-proactive-maintenance-how-maintenance-plans-are-becoming-superfluous/
                              Let employees create their own favourite workplace with smart software 10187 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/let-employees-create-their-own-favourite-workplace-with-smart-software/
                              An IWMS as your organisation's Citadel 10203 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-iwms-as-your-organisation-s-citadel/
                              Vad tjänsteleverantörer kan göra för att uppfylla kundernas föränderliga förväntningar 10204 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/vad-tjansteleverantorer-kan-gora-for-att-uppfylla-kundernas-foranderliga-forvantningar/
                              If you want something done well, outsource it 10184 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/if-you-want-something-done-well-outsource-it/
                              The Internet of Things as a remedy for the afternoon dip 10069 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-internet-of-things-as-a-remedy-for-the-afternoon-dip/
                              3 developments causing the Real Estate and Facility Management domain to change 10205 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-developments-causing-the-real-estate-and-facility-management-domain-to-change/
                              How do real estate and facility managers create the best possible Workplace Experience for millennials? 10207 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-do-real-estate-and-facility-managers-create-the-best-possible-workplace-experience-for-millennials/
                              Why real estate and facility managers need a more in-depth approach to geographical diversity 10199 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-real-estate-and-facility-managers-need-a-more-in-depth-approach-to-geographical-diversity/
                              Why technology is not just a ‘driver’ of change in the workplace, but also an ‘enabler’ 10208 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-technology-is-not-just-a-driver-of-change-in-the-workplace-but-also-an-enabler/
                              Business culture in the United Kingdom is 'almost always on' compared to other European countries 10183 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/business-culture-in-the-united-kingdom-is-almost-always-on-compared-to-other-european-countries/
                              Why the Asia-Pacific region is known for its flexibility in both working time and environment 10209 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-the-asia-pacific-region-is-known-for-its-flexibility-in-both-working-time-and-environment/
                              Germans prefer fixed working times in a fixed working environment 10210 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/germans-prefer-fixed-working-times-in-a-fixed-working-environment/
                              The United States got rid of the ‘cubicle concept’ and embraced diversity in the working environment 10211 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-united-states-got-rid-of-the-cubicle-concept-and-embraced-diversity-in-the-working-environment/
                              From Smart Building to Learning Building; establish your use case and business case! 10212 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/from-smart-building-to-learning-building-establish-your-use-case-and-business-case/
                              The role of the Internet of Things in attracting and retaining talent 10213 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-role-of-the-internet-of-things-in-attracting-and-retaining-talent/
                              ‘Building’ healthy buildings? It is possible with the Internet of Things 10214 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/building-healthy-buildings-it-is-possible-with-the-internet-of-things/
                              3 new business models for service providers using the Internet of Things 10215 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-new-business-models-for-service-providers-using-the-internet-of-things/
                              Your own personal virtual assistant will soon join you in the office 10216 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/your-own-personal-virtual-assistant-will-soon-join-you-in-the-office/
                              How Real Time Personalisation enables facility managers to cope with diversity in the work environment 10217 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-time-personalisation-enables-facility-managers-to-cope-with-diversity-in-the-work-environment/
                              These six strategies are drastically changing the IWMS landscape 10218 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/these-six-strategies-are-drastically-changing-the-iwms-landscape/
                              Space utilisation: main priority for Real Estate and Facility Management in 2018 10219 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/space-utilisation-main-priority-for-real-estate-and-facility-management-in-2018/
                              6 issues you can easily avoid by digitalising your maintenance operations 10220 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/6-issues-you-can-easily-avoid-by-digitalising-your-maintenance-operations/
                              IFRS 16 is fast approaching! Is your organisation ready? 10221 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ifrs-16-is-fast-approaching-is-your-organisation-ready/
                              The Romance of Maintenance 10222 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-romance-of-maintenance/
                              What do facility managers really want from the Internet of Things? 10223 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-do-facility-managers-really-want-from-the-internet-of-things/
                              Digitalising field service operations? Get started today! 10224 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/digitalising-field-service-operations-get-started-today/
                              75% of all organisations have not yet started to implement new lease accounting rules 10226 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/75-of-all-organisations-are-still-at-the-start-of-implementing-new-lease-accounting-rules/
                              How advanced are organisations with the digitalisation of their maintenance processes? 10227 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-advanced-are-organisations-with-the-digitalisation-of-their-maintenance-processes/
                              Tre viktiga frågor om smart automatisering av arbetsflöden för tjänsteleverantörer 10229 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-viktiga-fragor-om-smart-automatisering-av-arbetsfloden-for-tjansteleverantorer/
                              Why Excel is simply not an option to support IFRS 16 compliance 10231 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-using-excel-is-simply-not-an-option-to-support-ifrs-16-compliance/
                              The organisational benefits of combining IFRS 16 compliancy with an IWMS 10235 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-organisational-benefits-of-combining-ifrs-16-compliancy-with-an-iwms/
                              Why combining IFRS 16 compliance with an IWMS is interesting for every property manager 10237 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-combining-ifrs-16-compliance-with-an-iwms-is-interesting-for-every-property-manager/
                              Styrkan av ett partnerskap inom smart fastighetsteknik 11512 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/styrkan-av-ett-partnerskap-inom-smart-fastighetsteknik/
                              Återuppfinn inte hjulet – justera det bara 11600 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ateruppfinn-inte-hjulet-justera-det-bara/
                              Full fart mot framtidens teknologi för arbetsplatser 11576 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/full-fart-mot-framtidens-teknologi-for-arbetsplatser/
                              Why data and IFRS 16 compliance are inseparable 10233 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-data-and-ifrs-16-compliance-are-inseparable/
                              Att bibehålla fastigheters hälsa medan vi återhämtar oss från krisen 10812 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/att-bibehalla-fastigheters-halsa-medan-vi-aterhamtar-oss-fran-krisen/
                              Lånat ljus genom ett hål i väggen 11047 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/lanat-ljus-genom-ett-hal-i-vaggen/
                              En kapplöpning mot molnet 11109 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/en-kapplopning-mot-molnet-organisationer-stravar-efter-den-sakerhet-kostnadsbesparing-och-flexibilitet-som-molnbaserade-programvarulosningar-erbjuder-i-hogre-utstrackning-an-nagonsin-tidigare/
                              Så stöttar Planon sina kunder med deras strategi för återinträde på arbetsplatsen 11450 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/sa-stottar-planon-sina-kunder-med-deras-strategi-for-aterintrade-pa-arbetsplatsen/
                              En pandemi som drivkraft för förändring: viktiga moment för att uppnå smittresistenta arbetsplatser 11711 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/en-pandemi-som-drivkraft-for-forandring/
                              Den framtidssäkrade, smarta fastigheten som aldrig slutar utvecklas 11718 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/den-framtidssakrade-smarta-fastigheten-som-aldrig-slutar-utvecklas/
                              När du är i Rom, gör som romarna gör 12001 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/nar-du-ar-i-rom-gor-som-romarna-gor/
                              Skapa ett smartare universitetscampus med digital wayfinding och IWMS 11897 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/skapa-ett-smartare-universitetscampus-med-digital-wayfinding-och-iwms/
                              Hålla avstånd när utrymme är en bristvara: Efterlevnad av covid-19-åtgärder i Singapore 11967 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/halla-avstand-nar-utrymme-ar-en-bristvara/
                              Quality insight into capacity utilisation leads to a better holiday and a more efficient working day 10239 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/quality-insight-into-capacity-utilisation-leads-to-a-better-holiday-and-a-more-efficient-working-day/
                              4 tips for a successful IWMS implementation 10236 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/4-tips-for-a-successful-iwms-implementation/
                              What Integrated Facility Services CEOs say about their technology stack 10241 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-integrated-facility-services-ceos-say-about-their-technology-stack/
                              Services Director Karen Winter: “One trend I find heating up in Singapore is face recognition and all the possibilities it gives you for getting information or interacting with technology” 10240 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/services-director-karen-winter-when-it-comes-to-dealing-with-a-large-crowd-of-people-we-can-really-take-a-look-at-all-the-it-initiatives-singapore-takes-to-deal-with-it/
                              Business Consultant David Karpook: ‘I’m excited every day what I’m going to hear and read about in terms of new innovations’ 10238 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/business-consultant-david-karpook-im-excited-every-day-about-new-innovations/
                              What is the prerequisite to effectively manage your space? 10242 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-is-the-prerequisite-to-effectively-manage-your-space/
                              How real-time insight into space occupancy enables optimisation of space 10243 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-time-insight-into-space-occupancy-enables-optimisation-of-space/
                              Därför bör tjänsteleverantörer tillämpa en B2B2C-affärsmodell 10244 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/darfor-bor-tjansteleverantorer-tillampa-en-b2b2c-affarsmodell/
                              CAFM vs ERP: What’s the difference for facility management service providers? 10246 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/cafm-vs-erp-whats-the-difference-for-facility-management-service-providers/
                              How to discover the maturity level of your space management 10245 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-discover-the-maturity-level-of-your-space-management/
                              Enabling End-User Success 10247 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/enabling-end-user-success/
                              Get more out of your space management with CAD and BIM software 10234 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/get-more-out-of-your-space-management-with-cad-and-bim-software/
                              How to avoid disappointment when implementing space management software 10225 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-avoid-disappointment-when-implementing-space-management-software/
                              Managing the Experience of Place Today 10248 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/managing-the-experience-of-place-today/
                              3 Trends that will change facility and real estate management 10065 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-trends-that-will-change-facility-and-real-estate-management/
                              Find the correlation! Connecting real estate to organisational goals using analytics 10067 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/find-the-correlation-connecting-real-estate-to-organisational-goals-using-analytics/
                              More than numbers: Understanding the value of an IWMS 10072 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/more-than-numbers-understanding-the-value-of-an-iwms/
                              Expanding an IWMS with smart building technology 10077 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/expanding-an-iwms-with-smart-building-technology/
                              Tre vanliga sätt att införa ett IWMS 10228 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-vanliga-satt-att-infora-ett-iwms/
                              If you’re talking to the CFO, be sure you’ve got your numbers 10249 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/if-youre-talking-to-the-cfo-be-sure-youve-got-your-numbers/
                              Looking to the future with computer vision and artificial intelligence 10250 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/looking-to-the-future-with-computer-vision-and-artificial-intelligence/
                              Hur mycket mervärde kan ett IWMS-system tillföra din organisation? 10251 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/hur-mycket-mervarde-kan-ett-iwms-system-tillfora-din-organisation/
                              Practical tips on how to create a compelling business case for IWMS 10252 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/practical-tips-on-how-to-create-a-compelling-business-case-for-iwms/
                              Intelligent processes driving efficiencies for service providers 10253 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/intelligent-processes-driving-efficiencies-for-service-providers/
                              Tre fallstudier om IWMS-användning 10254 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-fallstudier-om-iwms-anvandning/
                              Preparing for 2020: 5 shifts for CRE managers to consider 10255 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/preparing-for-2020-5-shifts-for-cre-managers-to-consider/
                              How AI changes occupant experience 10256 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-ai-changes-occupant-experience/
                              Transforming Facilities Management into Infrastructure Management to Manage a Campus of the Future 10257 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/transforming-facilities-management-into-infrastructure-management/
                              Using Analytics to take your CRE & FM strategy to the next level 10258 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/using-analytics-to-take-your-cre-and-fm-strategy-to-the-next-level/
                              How technology is changing real estate management 10259 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-technology-is-changing-real-estate-management/
                              How to maintain control of capital projects in real estate and facility management 10260 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-maintain-control-of-capital-projects-in-real-estate-and-facility-management/
                              Getting the c-level “on board” with corporate real estate strategy 10261 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/getting-the-c-level-on-board-with-corporate-real-estate-strategy/
                              Facility Management Evolution Series: 1960s 10262 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1960s/
                              Facility Management Evolution Series: 1970s & 1980s 10263 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1970s-and-1980s/
                              Facility Management Evolution Series: 1990s & 2000s 10264 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1990s-and-2000s/
                              A conversation about employee productivity 2.0: ‘human performance’ 10265 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-conversation-about-employee-productivity-human-performance/
                              Reporting upstream: Using analytics to meet your CRE & FM objectives 10266 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/reporting-upstream-using-analytics-to-meet-your-cre-and-fm-objectives/
                              Highlighting differences: Big Data versus Analytics 10267 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/highlighting-differences-big-data-versus-analytics/
                              IFRS in 2019 and beyond 10268 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ifrs-in-2019-and-beyond/
                              The least popular meeting room is used the most! 10269 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-least-popular-meeting-room-is-used-the-most/
                              Discover brand new insights about your leasing data with analytics 10270 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/discover-brand-new-insights-about-your-leasing-data-with-analytics/
                              Analysing the battle of the thermostat 10271 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/analysing-the-battle-of-the-thermostat/
                              CAFM and IWMS - the start of the journey towards smart building technology 10272 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/cafm-and-iwms-the-start-of-the-journey-towards-smart-building-technology/
                              The impact of smart building technology on smart buildings 10273 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-impact-of-smart-building-technology-on-smart-buildings/
                              Smart buildings: It’s still about the people inside 10274 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/smart-buildings-it-s-still-about-the-people-inside/
                              Campus Management Maturity Framework: Where are you in the journey to a smart campus? 10277 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/campus-management-maturity-framework-where-are-you-in-the-journey-to-a-smart-campus/
                              A BIM in the management phase? Start with these six questions 10084 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-bim-in-the-management-phase/
                              Are you - as facility or property manager - focusing on the right things? 10085 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-as-facility-or-property-manager-focusing-on-the-right-things/
                              In search of an ‘intelligent’ campus 10275 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/in-search-of-an-intelligent-campus/
                              Operating the smart campus 10276 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/operating-the-smart-campus/
                              Facilities management and social media - what do you need to know? 10086 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facilities-management-social-media-what-do-you-need-to-know/
                              Maintenance Management viewed through digital glasses 10087 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/maintenance-management-future/
                              Software is like house building 10088 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/software-is-like-house-building/
                              Important stakeholders of the Campus of the Future 10278 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/important-stakeholders-of-the-campus-of-the-future/
                              Därför kommer teknik vara din högra hand och kunskapskälla under 2022 10206 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/darfor-kommer-teknik-vara-din-hogra-hand-och-kunskapskalla-under-2022/
                              How my own car shows that the IoT is fulfilling its promise 10070 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-my-own-car-shows-that-the-iot-is-fulfilling-its-promise/
                              Self-Service: guidance for successful implementation 10092 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/self-service-guidance-for-successful-implementation/
                              Help! A robot is going to steal my job 10093 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/help-a-robot-is-going-to-steal-my-job/
                              Three requirements for professional Space Management 10090 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/three-requirements-for-professional-space-management/
                              Flexible working: what are the boundaries? 10089 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/flexible-working-what-are-the-boundaries-4/
                              Who will operate the Building Internet of Things - Facility management or IT? 10279 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/who-will-operate-the-building-internet-of-things-iot-fm-or-it/
                              Psychology and Facilities Management: how do you create more hospitality? 10094 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/psychology-and-facilities-management-how-do-you-create-more-hospitality/
                              How a smart workplace can help retain talent 10280 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-a-smart-workplace-can-help-retain-talent/
                              My workplace is where I am 10098 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/my-workplace-is-where-i-am/
                              Facility management acronyms – test yourself 10096 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-acronyms-test-yourself/
                              Making the most of studying, in 2015-style 10097 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/making-the-most-of-studying-in-2015-style/
                              Board room buy-in: Tips for real estate and facility managers 10100 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/board-room-buy-in-tips-for-real-estate-and-facility-managers/
                              The air traffic control called Capital Project Management 10095 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-air-traffic-control-called-capital-project-management/
                              Facility Management beyond the building – three key trends to watch out for 10099 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-beyond-the-building-three-key-trends-to-watch-out-for/
                              The New World of Work is sustainable! Isn’t it? 10101 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-new-world-of-work-is-sustainable/
                              A merger is like a good marriage: it starts with getting to know each other 10103 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-merger-is-like-a-good-marriage/
                              Five tips to speed up fault report handling 10102 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-tips-to-speed-up-fault-report-handling/
                              How apps have changed the world (including business and facilities management) 10105 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-apps-have-changed-the-world-including-facilities-management/
                              IT - the new game changer in the service providers industry 10104 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/it-the-new-game-changer-in-the-service-providers-industry/
                              Explicit focus on experience, made possible by implicit technologies 10106 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/explicit-focus-on-experience-made-possible-by-implicit-technologies/
                              Typical USA: What floor am I on? 10107 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/typical-usa-what-floor-am-i-on/
                              Self-service rather than the service desk, or the other way around? 10110 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/self-service-rather-than-the-service-desk/
                              The paradox of cost reduction in a high cost city 10111 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-paradox-of-cost-reduction-in-a-high-cost-city/
                              A manager making decisions based on yesterday’s information is outdated- 10112 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/making-decisions-based-on-yesterdays-information/
                              You are not alone 10109 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/you-are-not-alone/
                              Airplanes are still not flexible when it comes to working 10114 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/airplanes-are-still-not-flexible-when-it-comes-to-working/
                              Reducing resistance begins with having to, wanting to and being able to 10115 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/reducing-resistance-begins-with-having-to-wanting-to-and-being-able-to/
                              Planning for the future – without a crystal ball 10113 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/future-facility-management/
                              Your building is smarter than you think 10117 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/your-building-is-smarter-than-you-think/
                              Visiting a client: why hospitality wins over customer focus 10116 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/visiting-a-client-why-hospitality-wins-over-customer-focus/
                              Fifty Shades of Grey? Eight Shades of Green! 10118 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/fifty-shades-of-grey-eight-shades-of-green/
                              Five lessons on agreements we can learn from Europe 10119 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-lessons-on-agreements-we-can-learn-from-europe/
                              Five signs that say it’s time to upgrade your software 10120 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-signs-that-say-it’s-time-to-upgrade-your-software/
                              Employees must feel free to innovate 10122 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/employees-must-feel-free-to-innovate/
                              A new Pope as evidence of an IT revolution 10108 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-new-pope-as-evidence-of-a-revolution/
                              Focus on the opportunities and use innovative start-ups as an eye-opener 10123 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/focus-on-the-opportunities-and-use-innovative-start-ups-as-an-eye-opener/
                              The business case: waste of time or a critical success factor? 10124 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-business-case-waste-of-time-or-a-critical-success-factor/
                              Is sustainability expensive? After all, aren’t you funding it from saved energy costs? 10125 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-sustainability-expensive-after-all-arent-you-funding-it-from-saved-energy-costs/
                              Is a field engineer ever actually offline? 10127 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-a-field-engineer-ever-actually-offline/
                              SaaS versus Cloud Computing: What’s the difference? 10129 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/saas-versus-cloud-computing-whats-the-difference/
                              An Introduction to IWMS 10130 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-introduction-to-iwms/
                              What do a flight and day-to-day facilities challenges have in common 10126 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-do-a-flight-and-day-to-day-facilities-challenges-have-in-common/
                              Five reasons why organisations can no longer avoid standardisation 10132 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-reasons-why-organisations-can-no-longer-avoid-standardisation/
                              How the wall in my living room suddenly turned pink due to poor communication 10128 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-the-wall-in-my-living-room-suddenly-turned-pink-due-to-poor-communication/
                              Five reasons why you should implement an IWMS 10131 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/5-reasons-why-you-should-implement-an-iwms/
                              Seven standards which are shaping and changing the IWMS domain 10133 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/seven-standards-which-are-shaping-and-changing-the-iwms-domain/
                              Build or buy an IWMS? 10136 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/build-or-buy-an-iwms/
                              Five reasons for deploying an IWMS solution to improve fleet management 10139 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-reasons-for-deploying-an-iwms-solution-to-improve-fleet-management/
                              Choices when designing an IWMS 10134 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/choices-when-designing-an-iwms-three-key-considerations/
                              To measure is to know … nothing! 10137 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/to-measure-is-to-know-nothing/
                              The Stadium in 2015: Office Premises and Events Venue 10140 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-stadium-in-2015-office-premises-and-events-venue/
                              The problem of “too easy” 10144 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-problem-of-too-easy/
                              Did I miss something? 10145 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/did-i-miss-something/
                              How innovation helped me be more efficient with my Christmas shopping 10141 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-innovation-helped-me-be-more-efficient-with-my-christmas-shopping/
                              Where will you meet in the offices of the future? 10142 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/where-will-you-meet-in-the-offices-of-the-future/
                              “Infrastructure: If anything exciting happens, we’ve done it wrong” 10147 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/infrastructure-if-anything-exciting-happens-we-ve-done-it-wrong/
                              What does the word ‘smart’ actually mean (and why a ‘smart meter’ isn’t ‘smart’)? 10148 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-does-the-word-smart-actually-mean/
                              How the story of the Pied Piper of Hamelin still resonates within Facilities Management today 10149 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-the-story-of-the-pied-piper-of-hamelin-still-resonates-within-facilities-management-today/
                              Smart travelling / Smart working 10146 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/smart-travelling-smart-working/
                              Comparison websites: will we soon be comparing IWMS suppliers online? 10153 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/comparison-websites-will-we-soon-be-comparing-iwms-suppliers-online/
                              The student as an engaged stakeholder in facilities management 10151 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-student-as-an-engaged-stakeholder-in-facilities-management/
                              An unexpected IWMS implementation is hard to digest 10135 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-unexpected-iwms-implementation-is-hard-to-digest/
                              Did Google really get it wrong? Workplace misery and other casualties. 10152 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/did-google-really-get-it-wrong-workplace-misery-and-other-casualties/
                              A simplistic sustainability truth 10156 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-simplistic-sustainability-truth/
                              Shopping for software without any worries 10121 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/shopping-for-software-without-any-worries/
                              Does the generation gap really exist in the workplace? 10159 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/does-the-generation-gap-really-exist-in-the-workplace/
                              Buildings at the service of the people 10160 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/buildings-at-the-service-of-the-people/
                              What real estate management and facility management can learn from marketing 10158 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-real-estate-management-and-facility-management-can-learn-from-marketing/
                              Don’t do what the customer asks for. Instead, give him what he really needs 10155 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/don-t-do-what-the-customer-asks-for-instead-give-him-what-he-really-needs/
                              Is the Internet of Things a 'game changer' for managing buildings and building-related installations? 10161 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-the-internet-of-things-a-game-changer/
                              The Cloud, a passing technical fad? 10157 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-cloud-a-passing-technical-fad/
                              Revolution of the office nomads 10165 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/revolution-of-the-office-nomads/
                              Building Information Modelling – When should Facility Managers get involved? 10167 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/building-information-modelling-when-should-facility-managers-get-involved/
                              What if robots break something during maintenance? 10171 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-if-robots-break-something-during-maintenance/
                              What is an asset? 10164 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-is-an-asset/
                              Moving away from the traditional service desk 10169 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/moving-away-from-the-traditional-service-desk/
                              Are you smarter than a smart meter? 10154 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-smarter-than-a-smart-meter/
                              What can the iPhone teach us about real estate benchmarking? 10150 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-can-the-iphone-teach-us-about-real-estate-benchmarking/
                              Pay as much attention to your sensors as you do to your dog 10173 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/pay-as-much-attention-to-your-sensors-as-you-do-to-your-dog/
                              Tales on IoT 10170 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tales-on-iot/
                              Pokémon Go in practice: old ideas giving way to new 10189 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/pokémon-go-in-practice-old-ideas-giving-way-to-new/
                              ERP software vs. IWMS: best of friends or worst enemies? 10185 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/erp-software-vs.-iwms-best-of-friends-or-worst-enemies/
                              ERP software vs. IWMS: Do you know the differences? 10174 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/erp-software-vs.-iwms-do-you-know-the-differences/
                              Give your reception process a glimmer of Disney magic 10178 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/give-your-reception-process-a-glimmer-of-disney-magic/
                              Productivity vs. The Pecking Order 10166 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/productivity-vs-the-pecking-order/
                              Hospitality Management in the DNA of the facilities organisation 10190 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/hospitality-management-in-the-dna-of-the-facilities-organisation/
                              The Internet of Things breaks down the barrier between creative capacity and true innovation 10073 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-internet-of-things-breaks-down-the-barrier-between-creative-capacity-and-true-innovation/
                              Why having a choice on when and where to work matters 10075 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-having-a-choice-on-when-and-where-to-work-matters/
                              Carefree driving on the road to the Cloud 10175 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/carefree-driving-on-the-road-to-the-cloud/
                              Changing rules for lease accounting; a bridge to a fair balance 10163 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/changing-rules-for-lease-accounting-a-bridge-to-a-fair-balance/
                              Office staff can still be productive in summer without wearing shorts 10064 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/office-staff-can-still-be-productive-in-summer-without-wearing-shorts/
                              Nischade lösningar eller en integrerad lösing: varför välja? 10074 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/nischade-losningar-eller-en-integrerad-losing-varfor-valja/
                              Avoid investing blindly in building expansion 10076 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/avoid-investing-blindly-in-building-expansion/
                              Who should own the Building Internet of Things? 10191 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/who-should-own-the-building-internet-of-things/
                              Responsiveness to change: Mobile for Facility Management 10177 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/responsiveness-to-change-mobile-for-facility-management/
                              Are you ready for the Internet of Money? 10179 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-ready-for-the-internet-of-money/
                              Att välja rätt lösning i en tid av förändring 10176 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/att-valja-ratt-losning-i-en-tid-av-forandring/
                              BIM: Big Information Mess? 10182 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/bim-big-information-mess/
                              Good preparation is half the work, for both football and facility managers 10066 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/good-preparation-is-half-the-work,-for-both-football-and-facility-managers/
                              Will you be ready in time for the new lease accounting standards? 10181 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/will-you-be-ready-in-time-for-the-new-lease-accounting-standards/
                              How new lease accounting standards will impact your business 10192 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-new-lease-accounting-standards-will-impact-your-business/
                              Millennials are growing up too 10172 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/millennials-are-growing-up-too/
                              What about your real estate and facilities software strategy? 10281 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-about-your-real-estate-and-facilities-software-strategy/
                              Våra kunder 11433 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/
                              Case Study - Bayer Real Estate 10024 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/bayer-real-estate/
                              Case Study - Bouygues Energies & Services 10056 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/bouygues-energies-and-services/
                              Fallstudie - Brown University 12215 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/brown-university/
                              Case Study - Refresco 10058 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/refresco/
                              Case Study - Carglass® 10026 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/carglass/
                              Fallstudie - Danfoss 10011 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/danfoss/
                              Case Study - TIP 10035 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/tip/
                              Case Study - Dehner 10028 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/dehner/
                              Case Study - DELA 10018 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/dela/
                              Case Study - Eindhoven University 10034 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/eindhoven-university-of-technology/
                              Case Study - ETH Zürich 10017 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/eth-zurich/
                              Fallstudie - Gasunie Transport Service 10023 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/gasunie-transport-service/
                              Case Study - JTC Corporation 10036 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/jtc-corporation/
                              Case Study - Maastricht University 10030 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/maastricht-university/
                              Case Study - Maastricht University Medical Center 10051 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/maastricht-university-medical-center/
                              Fallstudie - King's College London 10010 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/kings-college-london/
                              Fallstudie - Arnhems kommun 10025 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/arnhems-kommun/
                              Case Study - Open University 10009 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/open-university/
                              Fallstudie - PGGM 10019 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/pggm/
                              Case Study - RGM Gruppe 10012 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/rgm-gruppe/
                              Fallstudie - Shell Real Estate 10022 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/shell-real-estate/
                              Case Study - Singapore Management University 10015 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/singapore-management-university/
                              Fallstudie - Unilever 10027 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/unilever/
                              Case Study - Veritas 10013 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/veritas/
                              Fallstudie - Vitens 10014 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/vitens/
                              Case Study - Waterschap Zuiderzeeland 10050 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/waterschap-zuiderzeeland/
                              Case Study - Ahold Delhaize 10053 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/ahold-delhaize/
                              Broschyrer 11438 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/
                              Broschyr - Agile Workplace Management 10546 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/agile-workplace-management/
                              Brochure - Planon and AutoCAD® 10563 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-and-autocad/
                              Broschyr - Planon Workplace Engagement App 10559 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-workplace-engagement-app/
                              Brochure - Planon Connect for BIM 10549 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-bim/
                              Broschyr - Planons företagsbroschyr 10548 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon/
                              Brochure - Planon E-learning 10547 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-e-learning/
                              Brochure - Planon Integrated Services Management 10555 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-integrated-services-management/
                              Brochure - Planon Universe for Financial Professionals 10561 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-lease-accounting/
                              Brochure - Planon Lifecycle Services 10562 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-lifecycle-services/
                              Brochure - Planon Implementation Services 10565 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-implementation-services/
                              Broschyr - Planon Asset & Maintenance Management 10554 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-maintenance-management/
                              Brochure - Planon Management Information 10557 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-management-information/
                              Brochure - Planon Mobile Field Services 10550 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-mobile-field-services/
                              Brochure - Planon Real Estate Management 10552 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-real-estate-management/
                              Brochure - Planon Connect for Analytics 10566 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-analytics/
                              Brochure - Planon Live 10960 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-live/
                              Brochure - Planon Cloud 10971 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-cloud/
                              Broschyr - Planon Connect for Building Advisor 11026 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-building-advisor/
                              Broschyr - Planon Space & Workplace Management 10553 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-space-and-workplace-management/
                              Brochure - Planon Self-Service 10560 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-self-service/
                              Brochure - Planon Sustainability Management 10556 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-sustainability-management/
                              Brochure - Planon Universe for Service Providers 10564 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-universe-for-service-providers/
                              Brochure - Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers 10551 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-universe/
                              Broschyr - Planon Meeting Management 10558 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-meeting-management/
                              Nyckelbegrepp 11434 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/
                              CAFM | Computer Aided Facility Management 10446 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/cafm/
                              CMMS | Computerised Maintenance Management System 10447 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/cmms/
                              Programvara för Facility Management 10444 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/facility-management-software/
                              Integrated Workplace Management Systems (IWMS) 10443 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/iwms/
                              BIM | Building Information Modelling 10445 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/bim/
                              Lease Accounting 10448 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/lease-accounting/
                              Enterprise Asset Management 10449 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/enterprise-asset-management/
                              IoT | Internet of Things 10450 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/internet-of-things-iot/
                              FSM | Field Service Management 10451 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/fsm-field-service-management/
                              IFRS 16 10452 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/ifrs-16/
                              Planned Preventative Maintenance 10442 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/planned-preventative-maintenance/
                              Property Management Software 10439 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/property-management-software/
                              Campus Management 10453 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/campus-management/
                              Service management 10440 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/service-management/
                              Workplace management 10441 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/workplace-management/
                              Space Management 10454 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/space-management/
                              Nyheter 11435 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/
                              Amsterdam ArenA and Planon form partnership to stimulate facilities innovation 10318 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/amsterdam-arena-and-planon-form-partnership-to-stimulate-facilities-innovation/
                              Planon signs partnership with CT Activa 10328 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-signs-partnership-with-ct-activa/
                              Pan-European Healthcare Company Affidea selects Planon to comply with Lease Accounting standard IFRS 16 10331 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/pan-european-healthcare-company-affidea-selects-planon-to-comply-with-lease-accounting-standard-ifrs-16/
                              Higher Education Experts Define Campus Management Needs in New Report 10339 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/higher-education-experts-define-campus-management-needs-in-new-report/
                              California State University Long Beach förbättrar sitt strategiska förhållningssätt till Facility Management (FM) med Planon 10342 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/california-state-university-long-beach-forbattrar-sitt-strategiska-forhallningssatt-till-facility-management-med-planon/
                              Planon recognised as a “leader” in the IWMS space by independent research firm 10350 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-leader-in-the-iwms-space-by-independent-research-firm/
                              Illinois Tech rolls out Planon’s IWMS to all students 10352 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/illinois-tech-rolls-out-planon-iwms-to-all-students/
                              Banque de Luxembourg selects Planon IWMS 10304 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/banque-de-luxembourg-selects-planon-iwms/
                              Coventry University selects Planon’s IWMS to support its Estates services 10311 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/coventry-university-selects-planon’s-iwms-to-support-its-estates-services/
                              Dartmouth College Selects Planon’s IWMS for optimisation of Facilities Operations 10336 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dartmouth-college-selects-planons-iwms-for-optimisation-of-facilities-operations/
                              DELA cooperative simplifies its booking process with Planon software 10317 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dela-cooperative-simplifies-its-booking-process-with-planon-software/
                              IFMA’s Corporate Real Estate Council announces the formation of a new workplace innovation group 10296 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifmas-corporate-real-estate-council-announces-the-formation-of-a-new-workplace-innovation-group/
                              IFMA Foundation appoints Erik Jaspers to Board of Trustees 10307 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifma-foundation-appoints-erik-jaspers-to-board-of-trustees/
                              IFMA’s ‘Work on the Move, Driving Strategy and Change in Workplaces’ publication receives industry award. 10292 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifma-driving-strategy-and-change-in-workplaces-award/
                              Flexibility, mobility and the Internet of Things will dominate the workplace in 2016 10323 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/flexibility-mobility-and-the-internet-of-things-will-dominate-the-workplace-in-2016/
                              Integrated Services Management for The City of Rotterdam 10301 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/news-integrated-services-management-for-the-city-of-rotterdam/
                              Mauritshuis museum optimises service and maintenance management processes with Planon 10319 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/mauritshuis-museum-optimises-service-and-maintenance-management-processes-with-planon/
                              Stark Group tar hjälp av Planon Universe för efterlevnad av leasingstandarden IFRS 16 11586 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/stark-group-tar-hjalp-av-planon-universe-for-efterlevnad-av-leasingstandarden-ifrs-16/
                              Planon och IAdea erbjuder digital displayteknik för möteshantering i nytt samarbete 11665 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-och-iadea-erbjuder-digital-displayteknik-for-moteshantering-i-nytt-samarbete/
                              Planon again named a "Leader" in the 2013 Magic Quadrant for Integrated Workplace Management System 10297 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-again-named-a-leader-in-the-2013-magic-quadrant/
                              Planon och bGrid tillkännager nytt samarbete 11613 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-och-bgrid-tillkannager-nytt-samarbete/
                              Planon tecknar samarbete med MazeMap 11623 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-tecknar-samarbete-med-mazemap/
                              University of Texas System hanterar efterlevnad av GASB 87 med Planon 10931 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/university-of-texas-system-hanterar-efterlevnad-av-gasb-87-med-planon/
                              Planon utvecklar en omfattande uppsättning av 40 användningsfall för en säker och kontrollerad strategi för återgång till arbetsplatsen 11033 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/en-omfattande-uppsattning-av-40-anvandningsfall-for-en-saker-och-kontrollerad-strategi-for-atergang-till-arbetsplatsen/
                              KPMG och Planon utökar sitt samarbete för att stödja organisationer i digitaliseringen av processer för leasing och fastighetshantering 11083 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/kpmg-och-planon-utokar-sitt-samarbete-for-att-stodja-organisationer-i-digitaliseringen-av-processer-for-leasing-och-fastighetshantering/
                              Planon again named a "Leader" in the 2014 Magic Quadrant for Integrated Workplace Management Systems 10305 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-again-named-a-‘leader’-in-the-2014-magic-quadrant-for-integrated-workplace-management-systems/
                              Planon and CoreNet Global collaborate on BenchCoRE initiative 10312 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-and-corenet-global-collaborate-on-benchcore-initiative/
                              Planon and the Cadac Group make data exchange between BIM and IWMS a reality 10310 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-and-the-cadac-group-make-data-exchange-between-bim-and-iwms-a-reality/
                              Planon Asia forms strategic alliance with IFMA Singapore Chapter as Corporate Sustaining Partner 10321 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-asia-forms-strategic-alliance-with-ifma-singapore-chapter-as-corporate-sustaining-partner/
                              Planon delivers another year of strong growth 10288 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-software-delivers-another-year-of-strong-growth-in-2011/
                              Planon expands its North American presence with Seattle office 10320 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-expands-its-north-american-presence-with-seattle-office/
                              Planon group achieves a strong growth in 2015, and strengthens market-leading position in worldwide IWMS market 10325 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-group-achieves-a-strong-growth-in-2015-and-strengthens-market-leading-position-in-worldwide-iwms-market/
                              Planon has again been named a "Leader" in Gartner’s 2012 Magic Quadrant for IWMS 10289 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-software-has-again-been-named-a-leader-in-gartners-2012-magic-quadrant-for-iwms/
                              Planon launched a new publication to guide CRE and FM experts on their journey to implementing an international IWMS 10322 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launched-a-new-publication-to-guide-cre-and-fm-experts-on-their-journey-to-implementing-an-international-iwms/
                              Planon launches new IWMS platform - Planon Universe 10313 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launches-new-cloud-based-iwms-platform-that-unifies-all-workplace-stakeholders/
                              Planon launches new Mobile Apps 10291 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launches-new-mobile-apps/
                              Planon named as a representative vendor in the 2016 Gartner Market Guide for Integrated Workplace Management Systems 10324 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-named-as-a-representative-vendor-in-the-2016-gartner-market-guide-for-integrated-workplace-management-systems/
                              Planon – the first company to unveil a new BIM standard for data exchange 10295 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-the-first-company-to-unveil-a-new-bim-standard-for-data-exchange/
                              Planon recognised as a “Leader” in the Green Quadrant® IWMS 10337 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-leader-in-the-green-quadrant-integrated-workplace-management-systems/
                              Planon to sponsor a new IFMA Foundation publication 10284 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-to-sponsor-a-new-ifma-foundation-publication/
                              Planon's software receives validation on IASB and FASB 10330 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planons-software-receives-validation-on-iasb-and-fasb/
                              Planon transforms regional Braintree office into North American based headquarters 10302 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/news-planon-transforms-regional-braintree-office-into-north-american-based-headquarters/
                              Planon uses new smartphone apps in daily operations 10294 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-uses-new-smartphone-apps-in-daily-operations/
                              Planon Universe officially certified by SERVIEW 10329 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-universe-officially-certified-by-serview/
                              Radboud University gains insights into the usage of students’ workplaces 10309 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/radboud-university-gains-insights-into-the-usage-of-students-workplaces/
                              Siemens Real Estate deploys Planon real estate management software worldwide 10287 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/siemens-real-estate-deploys-planon-real-estate-management-software-worldwide/
                              Schneider Electric and Planon announce strategic collaboration 10285 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/schneider-electric-and-planon-announce-strategic-collaboration/
                              Water utility improves meeting room occupancy with Planon’s IoT platform 10327 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/water-utility-improves-meeting-room-occupancy-with-planons-iot-platform/
                              California Polytechnic State University Selects Planon’s IWMS for Management and Optimisation of Campus Facilities 10333 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/california-polytechnic-state-university-selects-planon’s-integrated-workplace-management-system-for-management-and-optimisation-of-campus-facilities/
                              SPIE Deutschland & Zentraleuropa enhances operational processes with Planon software 10338 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/spie-deutschland-and-zentraleuropa-enhances-operational-processes-with-planon-software/
                              Dussmann Group focuses on client needs with Planon software 10348 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dussmann-group-focuses-on-client-needs-with-planon-software/
                              Planon signs implementation partnership with Avector 10351 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-signs-implementation-partnership-with-avector/
                              Sustainability Software Launch 10290 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/sustainability-software-launch/
                              The Facility Manager’s Guide to Information Technology 10332 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-facility-managers-guide-to-information-technology/
                              The Planon Group expands its presence in the Hong Kong market 10308 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-planon-group-expands-its-presence-in-the-hong-kong-market/
                              The University of Portsmouth manages 1.5 million sq ft in Planon 10303 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/read-how-the-university-of-portsmouth-manages-1.5-million-sq-ft-in-planon/
                              T. Rowe Price advances sustainability goals with the help of Planon software 10306 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/t.-rowe-price-advances-sustainability-goals-with-the-help-of-planon-software/
                              Planon recognised as a supplier of cloud software on G-Cloud 9 Digital Framework 10283 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-supplier-of-cloud-software-on-g-cloud-9-digital-framework/
                              Planon acquires CAFM software conjectFM from Aconex 10340 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-acquires-cafm-software-conjectfm-from-aconex/
                              Brown University väljer Planons lösning för Facility Management 10335 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/brown-university-valjer-planons-losning-for-facility-management/
                              Planon tecknar partnerskapsavtal med Jackson Cross Partners 12254 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-tecknar-partnerskapsavtal-med-jackson-cross-partners/
                              Planon förvärvar majoritetsandel i fastighetssystemet Reasult B.V. 11995 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-forvarvar-majoritetsandel-i-fastighetssystemet-reasult-bv/
                              Planon strengthens market-leading position in the CRE and FM software market with 18% growth 10341 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-strengthens-market-leading-position-in-the-cre-and-fm-software-market-with-18-growth/
                              Schneider Electric och Planon investerar i den globala marknaden för smarta fastigheter 11703 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/schneider-electric-och-planon-investerar-i-den-globala-marknaden-for-smarta-fastigheter/
                              Planon utser Peter Ankerstjerne till Chief Strategy Officer 12032 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-utser-peter-ankerstjerne-till-chief-strategy-officer/
                              Facility Management och fastighetsavdelningen hos California State University i Long Beach levererar värdefull statistik till universitetets ledning med Planon 12084 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/facility-management-och-fastighetsavdelningen-hos-california-state-university-i-long-beach-levererar-vardefull-statistik-till-universitetets-ledning-med-planon/
                              Planon och AddOnn samarbetar kring mobil städlösning 12101 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-och-addonn-samarbetar-kring-mobil-stadlosning/
                              Darlene Pope, Smart Buildings och Digital Workplace Expert, utses till VD för Planons nordamerikanska verksamhet 12167 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/darlene-pope-smart-buildings-och-digital-workplace-expert-utses-till-vd-for-planons-nordamerikanska-verksamhet/
                              Planon utsedd till ledare för Integrated Workplace Management System (IWMS) i IDC MarketScape 12174 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-utsedd-till-ledare-for-integrated-workplace-management-system-iwms-i-idc-marketscape/
                              Planon appoints Edwin Klijsen as new Chief Financial Officer 10343 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-appoints-edwin-klijsen-as-new-chief-financial-officer/
                              University of Leeds väljer Planons Computer Aided Facilities Management Software (CAFM) 10344 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/university-of-leeds-valjer-planons-computer-aided-facilities-management-software/
                              Michigan State University Selects Planon’s Integrated Campus Management Technology 10347 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/michigan-state-university-selects-planons-integrated-campus-management-technology/
                              The Planon Group expands its presence in the Nordics with a new office in Sweden 10345 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-planon-group-expands-its-presence-in-the-nordics-with-a-new-office-in-sweden/
                              5 'Smart Campus' Management Trends Every Higher Education Facilities Professional Should Explore in 2020 10353 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/5-smart-campus-management-trends-every-higher-education-facilities-professional-should-explore/
                              Planon’s measures in relation to Coronavirus (COVID-19) 10354 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-measures-in-relation-to-coronavirus-covid-19/
                              Om Planon 10516 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/
                              Varför du ska välja Planon 10517 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/varfor-du-ska-valja-planon/
                              Vem vi är 10518 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/vem-vi-ar/
                              What we do 10521 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/
                              What is Accelerator 10523 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/vad-ar-accelerator/
                              Vad är Planon Universe? 10522 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/vad-ar-planon-universe/
                              Trust Center 10541 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/
                              Vart du hittar oss 10524 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/vart-du-hittar-oss/
                              Storbritannien - Brighton 10532 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Hong Kong - Harbour City 10529 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Singapore - Singapore 10531 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Österrike - Linz 10535 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Belgien - Mechelen 10536 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Kanada - Montréal 10525 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Frankrike - Noisy le Grand Cedex 10526 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Tyskland - Duisburg 10539 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Tyskland - Frankfurt 10527 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Tyskland - Hamburg 10538 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Indien - Hyderabad 10530 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Nederländerna - Nijmegen 10537 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Sverige - Göteborg 10540 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              USA - Braintree, MA 10533 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              USA - Seattle, WA 10534 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                              Store 12160 open in managerhttps://planonsoftware.com/uk/marketplace/
                              Jobba med oss 10519 open in managerhttps://www.workatplanon.com/en/
                              Våra partner 10520 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/partners/
                              Become a Partner 11952 open in managerhttps://partner.planonsoftware.com/contact/
                              AddOnn 11838 open in managerhttps://add-onn.com/
                              AIA 11839 open in managerhttps://info.aia.ch/
                              Alba Concepts 11840 open in managerhttps://albaconcepts.nl/
                              Arazzo Solutions 11841 open in managerhttps://www.arazzosolutions.com/
                              AurAir 11988 open in managerhttps://www.aurair.eu/
                              Axentris 11842 open in managerhttps://www.axentris.de/servalino/www/index.html
                              Axonize 11843 open in managerhttps://www.axonize.com/
                              Door Tablet 12209 open in managerhttps://www.door-tablet.com/
                              bGrid 11844 open in managerhttps://bgridsolutions.com/
                              Cleverstone 11845 open in managerhttps://cleverstone.nl/en/voorpagina/
                              CT ACTIVA 11846 open in managerhttps://ctactiva.es/
                              Disruptive Technologies 11847 open in managerhttps://www.disruptive-technologies.com/
                              FMpool 11848 open in managerhttps://www.fmpool.it/de/facility-management.html
                              Kagile 12223 open in managerhttps://karingroup.com/kagile/about-kagile/
                              Hexagon 11849 open in managerhttps://buildings.hexagongeosystems.com/
                              IAdea 11850 open in managerhttps://www.iadea.com/
                              Ingy 11851 open in managerhttps://ingy.nl/
                              Jackson Cross Partners 11979 open in managerhttps://www.jacksoncross.com/
                              Ketenstandaard 11852 open in managerhttps://www.ketenstandaard.nl/
                              KPMG 11853 open in managerhttps://www.kpmg.com
                              MCS 11856 open in managerhttps://www.mcs-nl.com/
                              MCG 12013 open in managerhttps://www.mcg.dk/
                              MazeMap 11855 open in managerhttps://www.mazemap.com/
                              OrthoGraph 11854 open in managerhttps://www.orthograph.com/
                              PointGrab 11857 open in managerhttps://www.pointgrab.com/
                              R.O.I. Consulting Group 11858 open in managerhttps://www.roicg.com/
                              Soobr 12007 open in managerhttps://www.soobr.ch/
                              SWYCS 11860 open in managerhttps://www.swycs.com/en
                              Tjene 11861 open in managerhttps://tjene.com/
                              UbiqiSense 11862 open in managerhttps://www.ubiqisense.com/
                              VergeSense 12230 open in managerhttps://vergesense.com/
                              Vetasi 11864 open in managerhttps://www.vetasi.com/
                              Kontakt 9962 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/contact/
                              Stay up to date 10542 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/stay-up-to-date/
                              Trust Center 9954 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/
                              Privacy statement 9955 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/privacy-statement/
                              GDPR 9959 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/gdpr/
                              Privacy statement 9960 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/industry-standards-and-regulations/
                              Privacy terms Showpad 9961 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/use-and-privacy-terms-showpad/
                              Disclaimer 12248 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/ansvarsfriskrivningar/
                              Accessibility Statement 11116 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/accessibility-statement/
                              Cookie policy 9956 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/cookie-policy/
                              CSR 9957 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/corporate-social-responsibility.html
                              Sub-processors 9958 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/sub-processors/
                              Kategori 11553 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/
                              Arbetsplatser och Utrymmen 11554 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/arbetsplatser-och-utrymmen/
                              IWMS 12018 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/iwms/
                              Universitet och Campus 12019 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/universitet-och-campus/
                              Sitemap 9967 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/sitemap.html
                              Sitemap (xml) 9968 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/sitemap.xml
                              All pages sitemap 10671 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/all-pages-sitemap.html
                              Language not found 12244 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/systeem/language-not-found/
                              Authors 10458 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/whats-new/authors/