All pages sitemap

                                 Pagetitle ID Manager Url
                                 Hem 9953 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Programvara och tjänster 9969 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/
                                 Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers 9970 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/
                                 Real Estate Management 9971 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/
                                 A single-source-of-the-truth 9972 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                                 Ready to use processes 9974 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/ready-to-use-processes/
                                 Reporting and management information 9973 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/real-estate-management-software/reporting-and-management-information/
                                 Space & Workplace Management 9975 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/
                                 A single-source-of-the-truth 9976 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                                 Ready to use processes 9977 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/ready-to-use-processes/
                                 Reporting and management information 9978 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/space-workplace-management-software/reporting-and-management-information/
                                 Asset & Maintenance Management 9979 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/
                                 A single-source-of-the-truth 9980 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                                 Ready to use processes 9981 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/ready-to-use-processes/
                                 Reporting and management information 9982 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/maintenance-management-software/reporting-and-management-information/
                                 Integrated Services Management 9983 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/
                                 A single-source-of-the-truth 9986 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                                 Ready to use processes 9984 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/ready-to-use-processes/
                                 Reporting and management information 9985 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/integrated-services-management-software/reporting-and-management-information/
                                 Sustainability Management 9987 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/
                                 A single-source-of-the-truth 9988 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/a-single-source-of-the-truth/
                                 Ready to use processes 9989 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/ready-to-use-processes/
                                 Reporting and management information 9990 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/solutions/sustainability-management-software/reporting-and-management-information/
                                 Planon Universe for Service Providers 9991 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/
                                 Customer Management 9993 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/customer-management/
                                 Operations Command Centre 9994 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/operations-command-centre/
                                 Mobile Field Services 9995 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/mobile-field-services/
                                 Revenue Optimisation 9992 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/service-providers/revenue-optimisation/
                                 Planon Universe for Financial Professionals 9996 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 On-boarding 9997 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 Lease Administration 9998 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 FASB & IASB Lease Accounting 9999 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 ERP Integration 10000 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 360˚ view 10001 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/software-services/financial-professionals/
                                 Våra kunder 10008 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/
                                 Resurser 10650 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/
                                 Webbinarier 11428 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/
                                 Webinar - Så tar du tillvara på din IT-strategi för fastigheter och anläggningar 10434 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-tar-du-tillvara-pa-din-it-strategi-for-fastigheter-och-anlaggningar/
                                 Webinar - Unlock greater real estate value with analytics 10430 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/unlock-greater-real-estate-value-with-analytics/
                                 Webinar - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin 10965 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/anvandningsfall-fran-planon-for-att-bemota-pandemin/
                                 Webbinarium - Förbättra framgången för slutanvändare och medarbetare 10424 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/forbattra-framgangen-for-slutanvandare-och-medarbetare/
                                 Webbinarium - Effektiv Space Management: viktiga faktorer att tänka på 10425 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/effektiv-space-management-viktiga-faktorer-att-tanka-pa/
                                 Webinar - What, Why and ROI of an IWMS 10410 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/what-why-and-roi-of-an-iwms/
                                 Webinar - Lease Accounting: How the lessons learned by Heineken, PwC and Planon could accelerate your IFRS 16 implementation 10426 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/lease-accounting-how-the-lessons-learned-by-heineken-pwc-and-planon-could-accelerate-your-ifrs-16-implementation/
                                 Webinar - Benchmark your real estate portfolio 10406 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/benchmark-your-real-estate-portfolio/
                                 Webinar - Benefits of standardisation for your CRE or FM organisation 10399 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/benefits-of-standardisation-for-your-cre-or-fm-organisation/
                                 Webinar - BIM for real estate and facility managers 10395 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/bim/
                                 Webinar - How innovation makes an IWMS relevant and easy to use 10390 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-innovation-makes-an-iwms-relevant-and-easy-to-use/
                                 Webinar - How self-service provides easy access to your FM and Real Estate processes 10391 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-self-service-provides-easy-access-to-your-fm-and-real-estate-processes/
                                 Webinar - How the new lease accounting standards will impact your business 10414 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-the-new-lease-accounting-standards-will-impact-your-business/
                                 Webbinarium - Så här optimerar du användningen av mötesrum och arbetsplatser 10397 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-har-optimerar-du-anvandningen-av-motesrum-och-arbetsplatser/
                                 Webbinarium - Så förblir du konkurrenskraftig på den digitala arbetsplatsen 10411 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-forblir-du-konkurrenskraftig-pa-den-digitala-arbetsplatsen/
                                 Webinar - How specialised mobile solutions improve field services execution 10413 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-specialised-mobile-solutions-improve-field-services-execution/
                                 Webinar - Practical Maintenance Management Tips from First National Bank 10412 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/practical-maintenance-management-tips-from-first-national-bank/
                                 Webinar - Seeing Property and Real Estate from a different angle 10404 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/seeing-property-and-real-estate-from-a-different-angle/
                                 Webinar - What Real Estate and Facility Managers need to know about Big Data 10387 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/what-real-estate-and-facility-managers-need-to-know-about-big-data/
                                 Webinar - Digitalisation in Maintenance Operations, is this your priority too? 10420 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/digitalisation-in-maintenance-operations-is-this-your-priority-too/
                                 Webinar - The power of connecting IFRS 16 & Property Management 10422 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/the-power-of-connecting-ifrs-16-and-property-management/
                                 Webbinarium - Så förbättrar ett IWMS effektiviteten och transparensen i tjänstehantering 10389 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-forbattrar-ett-iwms-effektiviteten-och-transparensen-i-tjanstehantering/
                                 Webinar - Implementing a global IWMS 10394 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/implementing-a-global-iwms/
                                 Webinar - Omvandla diagnostik från smarta fastigheter till smarta åtgärder med ett IWMS 11491 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/omvandla-diagnostik-fran-smarta-fastigheter-till-smarta-atgarder-med-ett-iwms/
                                 Webbseminarium - Så uppfyller ni era affärsmål 11629 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/sa-uppfyller-ni-era-affarsmal/
                                 Webinar - ‘Internet of Things: from buzzword to opportunity' 10418 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/internet-of-things-from-buzzword-to-opportunity/
                                 Webinar - How Lancaster University manages lease contracts in Planon 10579 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/how-lancaster-university-manages-lease-contracts-in-planon/
                                 White Papers 11427 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/
                                 White Paper - Rekommendationer för tjänsteleverantörer inom fastighetsförvaltning 11581 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/rekommendationer-for-tjansteleverantorer-inom-fastighetsforvaltning/
                                 White Paper - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin 10875 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/use-cases-anvandningsfall-fran-planon-for-att-bemota-pandemin/
                                 White Paper - Avgörande teknik för smarta fastigheter 11530 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/avgorande-teknik-for-smarta-fastigheter/
                                 Assessment - Asset & Maintenance Management 10627 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-Asset-and-Maintenance-Assessment_UK
                                 IFMA Foundation - Pandemic Manual 10845 open in managerhttps://foundation.ifma.org/news/publications/
                                 Article - Lease accounting compliance 10606 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/lease-accounting-compliance/
                                 Artikel - Nya krav på resistens gällande fastigheter 11673 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/nya-krav-pa-resistens-gallande-fastigheter/
                                 Article - Social Physics 10587 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/social-physics/
                                 White Paper - Nischade lösningar eller integrerade lösningar - varför välja? 11595 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/nischade-losningar-eller-integrerade-losningar-varfor-valja/
                                 Interactive White Paper - What is IWMS? 10603 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/what-is-iwms/
                                 White Paper - Användningsfall från Planon för att bemöta pandemin 10874 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/anvandningsfall-fran-planon-for-att-bemota-pandemin/
                                 White Paper - Vad är ett IWMS? 10600 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/vad-ar-ett-iwms/
                                 Article - Smart, Connected & Dangerous: Assessing the impact of digital business on real estate 10621 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/smart-connected-and-dangerous-assessing-the-impact-of-digital-business-on-real-estate/
                                 Article - The Quantified Building 10584 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/the-quantified-building/
                                 White Paper - Operating a Campus of the Future 10643 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/operating-a-campus-of-the-future/
                                 Article - Balancing Priorities 10632 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/balancing-priorities/
                                 Article - The ambiance of ambience: How AI changes occupant experienceHow AI changes occupant experience 10641 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/the-ambiance-of-ambience-how-ai-changes-occupant-experience/
                                 Research Report - Defining the Needs of a Campus of the Future 10638 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/blue-ribbon-panel-report/
                                 White Paper - Use your data to prove the value of corporate real estate and facility management 10637 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/use-your-data-to-prove-the-value-of-corporate-real-estate-and-facility-management/
                                 Assessment - Are you in control of your property management? 10612 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-Control_Real_Estate_Assessment-UK
                                 White Paper - Därför är effektiv utrymmeshantering grundläggande för en framgångsrik arbetsupplevelse 10631 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/darfor-ar-effektiv-utrymmeshantering-grundlaggande-for-en-framgangsrik-arbetsupplevelse/
                                 White Paper - Higher Education Survey Report 2018 10622 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/higher-education-survey-report-2018/
                                 Book - Request a free copy of Planon’s IWMS implementation guide 10596 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/book-a-quest-for-excellence/
                                 Modell - Mognadsmodell för Space Management 10630 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/mognadsmodell-for-space-management/
                                 Interactive White Paper - Definitive Guide to AI in FM 10639 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-AI_in_FM-UK
                                 Request a digital copy of 'Work on the move 2' 10608 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/work-on-the-move-2/
                                 White Paper - Tio trender som kommer att forma Real Estate och Faciliy Management fram till 2022 10617 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/10-trender-som-kommer-att-forma-real-estate-och-faciliy-management-fram-till-2022/
                                 Research - Disruptive information technology trends affecting the facility management service provider industry 10629 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/disruptive-information-technology-trends-affecting-the-facility-management-service-provider-industry/
                                 Calculator - Is your meeting room capacity sufficient? 10605 open in managerhttps://learn.planonsoftware.com/Interactive_Content-Meeting_room_capacity_indicator-UK
                                 White Paper - Getting from here to there: The steps to transition from IAS 17 to IFRS 16 10623 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/getting-from-here-to-there-the-steps-to-transition-from-ias-17-to-ifrs-16/
                                 White Paper - What is the added value of the Internet of Things for Real Estate and Facility Management? 10611 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/what-is-the-added-value-of-the-internet-of-things-for-real-estate-and-facility-management/
                                 FAQ - How can you benefit from BIM as a Facility Manager? 10582 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/bim/
                                 White Paper - Point Solution or Integrated Solution, what makes the difference? 10604 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/point-solution-or-integrated-solution-what-makes-the-difference/
                                 White Paper - Timely implementation of IFRS 16 with an IWMS 10625 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/timely-implementation-of-ifrs-16-with-an-iwms/
                                 FAQ - How new lease accounting standards will impact your business 10610 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-new-lease-accounting-standards-will-impact-your-business/
                                 White Paper - Next Generation Facility Management Software 10588 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/facility-management-software/
                                 White Paper - How to maintain your maintenance 10585 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-to-maintain-your-maintenance/
                                 FAQ - How to get the basics in place for effective maintenance management 10607 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-to-get-the-basics-in-place-for-effective-maintenance-management/
                                 White Paper - ERP versus IWMS 10597 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/erp-versus-iwms/
                                 FAQ - How the Internet of Things is enhancing the workplace 10615 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-the-internet-of-things-is-enhancing-the-workplace/
                                 White Paper - Corporate Real Estate: no benchmarking without the correct data 10583 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/corporate-real-estate-no-benchmarking-without-the-correct-data/
                                 FAQ - 8 frequently asked questions about mobile solutions and automation for improved maintenance operations 10620 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/8-frequently-asked-questions-about-mobile-solutions-and-automation-for-improved-maintenance-operations/
                                 White Paper - Capital Project Management 10592 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/capital-project-management/
                                 White Paper - CAFM - Getting the Board on Board 10590 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/cafm/
                                 White Paper - Building a credible business case 10586 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/building-the-business-case-for-iwms/
                                 How to guide - How to make software demos work 10601 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/register/how-to-guide-how-to-make-software-demos-work/
                                 How to guide - How to speed up dealing with fault reports 10602 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/how-to-speed-up-dealing-with-fault-reports/
                                 White Paper - Agile Workplace Management 10591 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/agile-workplace-management/
                                 FAQ - The New and Improved Planon Mobile Field Services 10578 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/the-new-and-improved-planon-mobile-field-services/
                                 White Paper - Planon software supports GDPR compliance 10576 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/white-papers/planon-software-supports-gdpr-compliance/
                                 Podcasts 11430 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/
                                 Podcast series - Key takeaways shared by Real Estate experts 10427 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/key-takeaways-shared-by-real-estate-experts/
                                 Podcast - Agile Workplace Management 10429 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/podcasts/agile-workplace-management/
                                 Informationsgrafik 11431 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/
                                 Informationsgrafik - Anpassa din arbetsplats till det "nya normala" 11086 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/anpassa-din-arbetsplats-till-det-nya-normala/
                                 Informationsgrafik - Smartare affärer med smarta fastigheter 10644 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/smartare-affarer-med-smarta-fastigheter/
                                 Infographic - Get in control of your real estate, lease contracts and financial obligations 10614 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/get-in-control-of-your-real-estate-lease-contracts-and-financial-obligations/
                                 Infographic - The power of combining property management and IFRS 16 compliance 10626 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/informationsgrafik/the-power-of-combining-real-estate-management-and-ifrs-16-compliance/
                                 Nyckelbegrepp 10653 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/
                                 Videor 11429 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/
                                 Videor - Visa dina kunder ditt mervärde 11557 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/visa-dina-kunder-ditt-mervarde/
                                 Videor - Så påverkar teknik fastighets- och anläggningshantering 10403 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/sa-paverkar-teknik-fastighets-och-anlaggningshantering/
                                 Videor - Så skapar du ett business case för IWMS 10402 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/sa-skapar-du-ett-business-case-for-iwms/
                                 Video - Användbara användningsfall för IWMS när ni återgår till arbetsplatsen 11069 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/utforska-iwms-anvand-fall-for-en-framgangsrik-aterintrade-pa-arbetsplatsen/
                                 Video - Bouygues Energies & Services talks innovation in FM 10417 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/bouygues-energies-and-services-talks-innovation-in-fm/
                                 Video - Planon Mobile Field Services 10419 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-mobile-field-services/
                                 Video - Planon Connect for Analytics 10431 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-connect-for-analytics/
                                 Video - Meet the Experts 10400 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/meet-the-experts/
                                 Video - Planon Agile Workplace Management 10421 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/planon-agile-workplace-management/
                                 Videor - Vad är ett IWMS? 10401 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/vad-ar-ett-iwms/
                                 Video - Meeting the challenges of facility management service providers 10423 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/meeting-the-challenges-of-facility-management-service-providers/
                                 Video - Unifying people and buildings in Corporate Real Estate 10428 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/unifying-people-and-buildings-in-corporate-real-estate/
                                 Video - Discover Planon's Lease Accounting 10415 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/discover-planons-lease-accounting/
                                 Video - Workplace Innovation at PGGM 10408 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/pggm/
                                 Video - Smart business with smart buildings 10432 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/videor/smart-business-with-smart-buildings/
                                 Demos 11432 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/
                                 Video - Lease Accounting Software for IFRS 16 Compliance 10416 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/lease-accounting/
                                 Request a demo of Planon Mobile Field Services 10573 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planon-mobile-field-services/
                                 Efterfråga en personligt anpassad demo av Planon Universe 10571 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planon-universe/
                                 Request your personalised demo of Planon's IWMS 10580 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planons-iwms/
                                 Request your personalised IFRS 16 software demo 10577 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/ifrs-16/
                                 Efterfråga en 14-dagars provperiod av Planon Workplace Engagement App 10574 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/demos/planon-workplace-engagement-app/
                                 Evenemang 11436 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/evenemang/
                                 Live Webinar - Omvandla diagnostik från smarta fastigheter till smarta åtgärder med ett IWMS 11529 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/webbinarier/omvandla-diagnostik-fran-smarta-fastigheter-till-smarta-atgarder-med-ett-iwms/
                                 Blogg 11437 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/
                                 Seven steps to prevent post-implementation blues 10083 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/seven-steps-to-prevent-post-implementation-blues/
                                 The complexity of managing a growing project portfolio 10082 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-complexity-of-managing-a-growing-project-portfolio/
                                 Predict the future with Big (Fast, Varied) Data 10081 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/big-data/
                                 Three questions to avoid irreversible outsourcing 10080 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/three-questions-to-avoid-irreversible-outsourcing/
                                 BREEAM - Don’t become fixated on that plaque beside the door 10091 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/breeam-dont-become-fixated-on-that-plaque-beside-the-door/
                                 Why apps want to know everything about you 10138 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-apps-want-to-know-everything-about-you/
                                 No bad blood in the workplace with technology from Spectre 10143 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/no-bad-blood-in-the-workplace-with-technology-from-spectre/
                                 Technology in the movies: a preview of future Facilities Management organisations? 10168 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/technology-in-the-movies-a-preview-of-future-facilities-management-organisations/
                                 What are the implications for real estate managers of the changing role of the university campus? 10194 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-are-the-implications-for-real-estate-managers-of-the-changing-role-of-the-university-campus/
                                 Lease accounting terminology a Corporate Real Estate manager should know by heart 10071 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/lease-accounting-terminology-a-corporate-real-estate-manager-should-know-by-heart/
                                 Why the new lease accounting rules should mean real estate and finance managers joining forces 10198 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-the-new-lease-accounting-rules-should-mean-real-estate-and-finance-managers-joining-forces/
                                 Bring Your Own Device is so 2016 – get ready for Bring Your Own Bot 10186 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/bring-your-own-device-is-so-2016-get-ready-for-bring-your-own-bot/
                                 3 steps to take to meet the new lease accounting standards compliance deadline 10078 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-steps-to-take-to-meet-the-new-lease-accounting-standards-compliance-deadline/
                                 Why most real estate managers still need to get used to a digital model called BIM 10197 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-most-real-estate-managers-still-need-to-get-used-to-a-digital-model-called-bim/
                                 How real estate managers take control of their real estate portfolios 10196 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-estate-managers-take-control-of-their-real-estate-portfolios/
                                 How universities can contribute to reducing carbon emissions 10068 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-universities-can-contribute-to-reducing-carbon-emissions/
                                 7 problems which can be avoided with sound asset management 10063 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/7-problems-which-can-be-avoided-with-sound-asset-management/
                                 How to build a structured asset repository 10200 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-build-a-structured-asset-repository/
                                 How to get your contract management repository in place 10193 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-get-your-contract-management-repository-in-place/
                                 Wake up call! Get your maintenance management out of the desk drawer 10188 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/wake-up-call-get-your-maintenance-management-out-of-the-desk-drawer/
                                 How to establish the core of your reactive maintenance process 10180 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-establish-the-core-of-your-maintenance-process/
                                 Why having an effective maintenance strategy is essential for each organisation 10195 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-having-an-effective-maintenance-strategy-is-essential-for-each-organisation/
                                 Everything becomes software 10202 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/everything-becomes-software/
                                 From reactive to proactive maintenance: how maintenance plans are becoming superfluous 10201 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/from-reactive-to-proactive-maintenance-how-maintenance-plans-are-becoming-superfluous/
                                 Let employees create their own favourite workplace with smart software 10187 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/let-employees-create-their-own-favourite-workplace-with-smart-software/
                                 An IWMS as your organisation's Citadel 10203 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-iwms-as-your-organisation-s-citadel/
                                 3 recommendations for Facility Management Service Providers 10204 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-recommendations-for-facility-management-service-providers/
                                 If you want something done well, outsource it 10184 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/if-you-want-something-done-well-outsource-it/
                                 The Internet of Things as a remedy for the afternoon dip 10069 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-internet-of-things-as-a-remedy-for-the-afternoon-dip/
                                 3 developments causing the Real Estate and Facility Management domain to change 10205 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-developments-causing-the-real-estate-and-facility-management-domain-to-change/
                                 How do real estate and facility managers create the best possible Workplace Experience for millennials? 10207 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-do-real-estate-and-facility-managers-create-the-best-possible-workplace-experience-for-millennials/
                                 Why real estate and facility managers need a more in-depth approach to geographical diversity 10199 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-real-estate-and-facility-managers-need-a-more-in-depth-approach-to-geographical-diversity/
                                 Why technology is not just a ‘driver’ of change in the workplace, but also an ‘enabler’ 10208 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-technology-is-not-just-a-driver-of-change-in-the-workplace-but-also-an-enabler/
                                 Business culture in the United Kingdom is 'almost always on' compared to other European countries 10183 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/business-culture-in-the-united-kingdom-is-almost-always-on-compared-to-other-european-countries/
                                 Why the Asia-Pacific region is known for its flexibility in both working time and environment 10209 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-the-asia-pacific-region-is-known-for-its-flexibility-in-both-working-time-and-environment/
                                 Germans prefer fixed working times in a fixed working environment 10210 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/germans-prefer-fixed-working-times-in-a-fixed-working-environment/
                                 The United States got rid of the ‘cubicle concept’ and embraced diversity in the working environment 10211 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-united-states-got-rid-of-the-cubicle-concept-and-embraced-diversity-in-the-working-environment/
                                 From Smart Building to Learning Building; establish your use case and business case! 10212 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/from-smart-building-to-learning-building-establish-your-use-case-and-business-case/
                                 The role of the Internet of Things in attracting and retaining talent 10213 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-role-of-the-internet-of-things-in-attracting-and-retaining-talent/
                                 ‘Building’ healthy buildings? It is possible with the Internet of Things 10214 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/building-healthy-buildings-it-is-possible-with-the-internet-of-things/
                                 3 new business models for service providers using the Internet of Things 10215 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-new-business-models-for-service-providers-using-the-internet-of-things/
                                 Your own personal virtual assistant will soon join you in the office 10216 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/your-own-personal-virtual-assistant-will-soon-join-you-in-the-office/
                                 How Real Time Personalisation enables facility managers to cope with diversity in the work environment 10217 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-time-personalisation-enables-facility-managers-to-cope-with-diversity-in-the-work-environment/
                                 These six strategies are drastically changing the IWMS landscape 10218 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/these-six-strategies-are-drastically-changing-the-iwms-landscape/
                                 Space utilisation: main priority for Real Estate and Facility Management in 2018 10219 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/space-utilisation-main-priority-for-real-estate-and-facility-management-in-2018/
                                 6 issues you can easily avoid by digitalising your maintenance operations 10220 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/6-issues-you-can-easily-avoid-by-digitalising-your-maintenance-operations/
                                 IFRS 16 is fast approaching! Is your organisation ready? 10221 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ifrs-16-is-fast-approaching-is-your-organisation-ready/
                                 The Romance of Maintenance 10222 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-romance-of-maintenance/
                                 What do facility managers really want from the Internet of Things? 10223 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-do-facility-managers-really-want-from-the-internet-of-things/
                                 Digitalising field service operations? Get started today! 10224 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/digitalising-field-service-operations-get-started-today/
                                 75% of all organisations have not yet started to implement new lease accounting rules 10226 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/75-of-all-organisations-are-still-at-the-start-of-implementing-new-lease-accounting-rules/
                                 How advanced are organisations with the digitalisation of their maintenance processes? 10227 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-advanced-are-organisations-with-the-digitalisation-of-their-maintenance-processes/
                                 Tre viktiga frågor om smart automatisering av arbetsflöden för tjänsteleverantörer 10229 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-viktiga-fragor-om-smart-automatisering-av-arbetsfloden-for-tjansteleverantorer/
                                 Why Excel is simply not an option to support IFRS 16 compliance 10231 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-using-excel-is-simply-not-an-option-to-support-ifrs-16-compliance/
                                 The organisational benefits of combining IFRS 16 compliancy with an IWMS 10235 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-organisational-benefits-of-combining-ifrs-16-compliancy-with-an-iwms/
                                 Why combining IFRS 16 compliance with an IWMS is interesting for every property manager 10237 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-combining-ifrs-16-compliance-with-an-iwms-is-interesting-for-every-property-manager/
                                 Styrkan av ett partnerskap inom smart fastighetsteknik 11512 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/styrkan-av-ett-partnerskap-inom-smart-fastighetsteknik/
                                 Återuppfinn inte hjulet – justera det bara 11600 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ateruppfinn-inte-hjulet-justera-det-bara/
                                 Full fart mot framtidens teknologi för arbetsplatser 11576 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/full-fart-mot-framtidens-teknologi-for-arbetsplatser/
                                 Why data and IFRS 16 compliance are inseparable 10233 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-data-and-ifrs-16-compliance-are-inseparable/
                                 Att bibehålla fastigheters hälsa medan vi återhämtar oss från krisen 10812 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/att-bibehalla-fastigheters-halsa-medan-vi-aterhamtar-oss-fran-krisen/
                                 Lånat ljus genom ett hål i väggen 11047 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/lanat-ljus-genom-ett-hal-i-vaggen/
                                 En kapplöpning mot molnet 11109 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/en-kapplopning-mot-molnet-organisationer-stravar-efter-den-sakerhet-kostnadsbesparing-och-flexibilitet-som-molnbaserade-programvarulosningar-erbjuder-i-hogre-utstrackning-an-nagonsin-tidigare/
                                 Så stöttar Planon sina kunder med deras strategi för återinträde på arbetsplatsen 11450 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/sa-stottar-planon-sina-kunder-med-deras-strategi-for-aterintrade-pa-arbetsplatsen/
                                 En pandemi som drivkraft för förändring: viktiga moment för att uppnå smittresistenta arbetsplatser 11711 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/en-pandemi-som-drivkraft-for-forandring/
                                 Den framtidssäkrade, smarta fastigheten som aldrig slutar utvecklas 11718 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/den-framtidssakrade-smarta-fastigheten-som-aldrig-slutar-utvecklas/
                                 Quality insight into capacity utilisation leads to a better holiday and a more efficient working day 10239 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/quality-insight-into-capacity-utilisation-leads-to-a-better-holiday-and-a-more-efficient-working-day/
                                 4 tips for a successful IWMS implementation 10236 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/4-tips-for-a-successful-iwms-implementation/
                                 What Integrated Facility Services CEOs say about their technology stack 10241 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-integrated-facility-services-ceos-say-about-their-technology-stack/
                                 Services Director Karen Winter: “One trend I find heating up in Singapore is face recognition and all the possibilities it gives you for getting information or interacting with technology” 10240 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/services-director-karen-winter-when-it-comes-to-dealing-with-a-large-crowd-of-people-we-can-really-take-a-look-at-all-the-it-initiatives-singapore-takes-to-deal-with-it/
                                 Business Consultant David Karpook: ‘I’m excited every day what I’m going to hear and read about in terms of new innovations’ 10238 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/business-consultant-david-karpook-im-excited-every-day-about-new-innovations/
                                 What is the prerequisite to effectively manage your space? 10242 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-is-the-prerequisite-to-effectively-manage-your-space/
                                 How real-time insight into space occupancy enables optimisation of space 10243 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-real-time-insight-into-space-occupancy-enables-optimisation-of-space/
                                 Därför bör tjänsteleverantörer tillämpa en B2B2C-affärsmodell 10244 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/darfor-bor-tjansteleverantorer-tillampa-en-b2b2c-affarsmodell/
                                 CAFM vs ERP: What’s the difference for facility management service providers? 10246 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/cafm-vs-erp-whats-the-difference-for-facility-management-service-providers/
                                 How to discover the maturity level of your space management 10245 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-discover-the-maturity-level-of-your-space-management/
                                 Enabling End-User Success 10247 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/enabling-end-user-success/
                                 Get more out of your space management with CAD and BIM software 10234 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/get-more-out-of-your-space-management-with-cad-and-bim-software/
                                 How to avoid disappointment when implementing space management software 10225 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-avoid-disappointment-when-implementing-space-management-software/
                                 Managing the Experience of Place Today 10248 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/managing-the-experience-of-place-today/
                                 3 Trends that will change facility and real estate management 10065 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/3-trends-that-will-change-facility-and-real-estate-management/
                                 Find the correlation! Connecting real estate to organisational goals using analytics 10067 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/find-the-correlation-connecting-real-estate-to-organisational-goals-using-analytics/
                                 More than numbers: Understanding the value of an IWMS 10072 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/more-than-numbers-understanding-the-value-of-an-iwms/
                                 Expanding an IWMS with smart building technology 10077 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/expanding-an-iwms-with-smart-building-technology/
                                 Tre vanliga sätt att införa ett IWMS 10228 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-vanliga-satt-att-infora-ett-iwms/
                                 If you’re talking to the CFO, be sure you’ve got your numbers 10249 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/if-youre-talking-to-the-cfo-be-sure-youve-got-your-numbers/
                                 Looking to the future with computer vision and artificial intelligence 10250 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/looking-to-the-future-with-computer-vision-and-artificial-intelligence/
                                 Hur mycket mervärde kan ett IWMS-system tillföra din organisation? 10251 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/hur-mycket-mervarde-kan-ett-iwms-system-tillfora-din-organisation/
                                 Practical tips on how to create a compelling business case for IWMS 10252 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/practical-tips-on-how-to-create-a-compelling-business-case-for-iwms/
                                 Intelligent processes driving efficiencies for service providers 10253 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/intelligent-processes-driving-efficiencies-for-service-providers/
                                 Tre fallstudier om IWMS-användning 10254 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tre-fallstudier-om-iwms-anvandning/
                                 Preparing for 2020: 5 shifts for CRE managers to consider 10255 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/preparing-for-2020-5-shifts-for-cre-managers-to-consider/
                                 How AI changes occupant experience 10256 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-ai-changes-occupant-experience/
                                 Transforming Facilities Management into Infrastructure Management to Manage a Campus of the Future 10257 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/transforming-facilities-management-into-infrastructure-management/
                                 Using Analytics to take your CRE & FM strategy to the next level 10258 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/using-analytics-to-take-your-cre-and-fm-strategy-to-the-next-level/
                                 How technology is changing real estate management 10259 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-technology-is-changing-real-estate-management/
                                 How to maintain control of capital projects in real estate and facility management 10260 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-to-maintain-control-of-capital-projects-in-real-estate-and-facility-management/
                                 Getting the c-level “on board” with corporate real estate strategy 10261 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/getting-the-c-level-on-board-with-corporate-real-estate-strategy/
                                 Facility Management Evolution Series: 1960s 10262 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1960s/
                                 Facility Management Evolution Series: 1970s & 1980s 10263 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1970s-and-1980s/
                                 Facility Management Evolution Series: 1990s & 2000s 10264 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-evolution-series-1990s-and-2000s/
                                 A conversation about employee productivity 2.0: ‘human performance’ 10265 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-conversation-about-employee-productivity-human-performance/
                                 Reporting upstream: Using analytics to meet your CRE & FM objectives 10266 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/reporting-upstream-using-analytics-to-meet-your-cre-and-fm-objectives/
                                 Highlighting differences: Big Data versus Analytics 10267 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/highlighting-differences-big-data-versus-analytics/
                                 IFRS in 2019 and beyond 10268 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/ifrs-in-2019-and-beyond/
                                 The least popular meeting room is used the most! 10269 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-least-popular-meeting-room-is-used-the-most/
                                 Discover brand new insights about your leasing data with analytics 10270 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/discover-brand-new-insights-about-your-leasing-data-with-analytics/
                                 Analysing the battle of the thermostat 10271 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/analysing-the-battle-of-the-thermostat/
                                 CAFM and IWMS - the start of the journey towards smart building technology 10272 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/cafm-and-iwms-the-start-of-the-journey-towards-smart-building-technology/
                                 The impact of smart building technology on smart buildings 10273 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-impact-of-smart-building-technology-on-smart-buildings/
                                 Smart buildings: It’s still about the people inside 10274 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/smart-buildings-it-s-still-about-the-people-inside/
                                 Campus Management Maturity Framework: Where are you in the journey to a smart campus? 10277 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/campus-management-maturity-framework-where-are-you-in-the-journey-to-a-smart-campus/
                                 A BIM in the management phase? Start with these six questions 10084 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-bim-in-the-management-phase/
                                 Are you - as facility or property manager - focusing on the right things? 10085 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-as-facility-or-property-manager-focusing-on-the-right-things/
                                 In search of an ‘intelligent’ campus 10275 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/in-search-of-an-intelligent-campus/
                                 Operating the smart campus 10276 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/operating-the-smart-campus/
                                 Facilities management and social media - what do you need to know? 10086 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facilities-management-social-media-what-do-you-need-to-know/
                                 Maintenance Management viewed through digital glasses 10087 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/maintenance-management-future/
                                 Software is like house building 10088 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/software-is-like-house-building/
                                 Important stakeholders of the Campus of the Future 10278 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/important-stakeholders-of-the-campus-of-the-future/
                                 Why technology will be your right hand and source of knowledge in 2022 10206 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-technology-will-be-your-right-hand-and-source-of-knowledge-in-2022/
                                 How my own car shows that the IoT is fulfilling its promise 10070 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-my-own-car-shows-that-the-iot-is-fulfilling-its-promise/
                                 Self-Service: guidance for successful implementation 10092 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/self-service-guidance-for-successful-implementation/
                                 Help! A robot is going to steal my job 10093 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/help-a-robot-is-going-to-steal-my-job/
                                 Three requirements for professional Space Management 10090 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/three-requirements-for-professional-space-management/
                                 Flexible working: what are the boundaries? 10089 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/flexible-working-what-are-the-boundaries-4/
                                 Who will operate the Building Internet of Things - Facility management or IT? 10279 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/who-will-operate-the-building-internet-of-things-iot-fm-or-it/
                                 Psychology and Facilities Management: how do you create more hospitality? 10094 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/psychology-and-facilities-management-how-do-you-create-more-hospitality/
                                 How a smart workplace can help retain talent 10280 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-a-smart-workplace-can-help-retain-talent/
                                 My workplace is where I am 10098 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/my-workplace-is-where-i-am/
                                 Facility management acronyms – test yourself 10096 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-acronyms-test-yourself/
                                 Making the most of studying, in 2015-style 10097 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/making-the-most-of-studying-in-2015-style/
                                 Board room buy-in: Tips for real estate and facility managers 10100 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/board-room-buy-in-tips-for-real-estate-and-facility-managers/
                                 The air traffic control called Capital Project Management 10095 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-air-traffic-control-called-capital-project-management/
                                 Facility Management beyond the building – three key trends to watch out for 10099 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/facility-management-beyond-the-building-three-key-trends-to-watch-out-for/
                                 The New World of Work is sustainable! Isn’t it? 10101 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-new-world-of-work-is-sustainable/
                                 A merger is like a good marriage: it starts with getting to know each other 10103 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-merger-is-like-a-good-marriage/
                                 Five tips to speed up fault report handling 10102 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-tips-to-speed-up-fault-report-handling/
                                 How apps have changed the world (including business and facilities management) 10105 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-apps-have-changed-the-world-including-facilities-management/
                                 IT - the new game changer in the service providers industry 10104 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/it-the-new-game-changer-in-the-service-providers-industry/
                                 Explicit focus on experience, made possible by implicit technologies 10106 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/explicit-focus-on-experience-made-possible-by-implicit-technologies/
                                 Typical USA: What floor am I on? 10107 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/typical-usa-what-floor-am-i-on/
                                 Self-service rather than the service desk, or the other way around? 10110 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/self-service-rather-than-the-service-desk/
                                 The paradox of cost reduction in a high cost city 10111 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-paradox-of-cost-reduction-in-a-high-cost-city/
                                 A manager making decisions based on yesterday’s information is outdated 10112 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/making-decisions-based-on-yesterdays-information/
                                 You are not alone 10109 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/you-are-not-alone/
                                 Airplanes are still not flexible when it comes to working 10114 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/airplanes-are-still-not-flexible-when-it-comes-to-working/
                                 Reducing resistance begins with having to, wanting to and being able to 10115 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/reducing-resistance-begins-with-having-to-wanting-to-and-being-able-to/
                                 Planning for the future – without a crystal ball 10113 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/future-facility-management/
                                 Your building is smarter than you think 10117 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/your-building-is-smarter-than-you-think/
                                 Visiting a client: why hospitality wins over customer focus 10116 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/visiting-a-client-why-hospitality-wins-over-customer-focus/
                                 Fifty Shades of Grey? Eight Shades of Green! 10118 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/fifty-shades-of-grey-eight-shades-of-green/
                                 Five lessons on agreements we can learn from Europe 10119 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-lessons-on-agreements-we-can-learn-from-europe/
                                 Five signs that say it’s time to upgrade your software 10120 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-signs-that-say-it’s-time-to-upgrade-your-software/
                                 Employees must feel free to innovate 10122 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/employees-must-feel-free-to-innovate/
                                 A new Pope as evidence of an IT revolution 10108 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-new-pope-as-evidence-of-a-revolution/
                                 Focus on the opportunities and use innovative start-ups as an eye-opener 10123 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/focus-on-the-opportunities-and-use-innovative-start-ups-as-an-eye-opener/
                                 The business case: waste of time or a critical success factor? 10124 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-business-case-waste-of-time-or-a-critical-success-factor/
                                 Is sustainability expensive? After all, aren’t you funding it from saved energy costs? 10125 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-sustainability-expensive-after-all-arent-you-funding-it-from-saved-energy-costs/
                                 Is a field engineer ever actually offline? 10127 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-a-field-engineer-ever-actually-offline/
                                 SaaS versus Cloud Computing: What’s the difference? 10129 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/saas-versus-cloud-computing-whats-the-difference/
                                 An Introduction to IWMS 10130 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-introduction-to-iwms/
                                 What do a flight and day-to-day facilities challenges have in common 10126 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-do-a-flight-and-day-to-day-facilities-challenges-have-in-common/
                                 Five reasons why organisations can no longer avoid standardisation 10132 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-reasons-why-organisations-can-no-longer-avoid-standardisation/
                                 How the wall in my living room suddenly turned pink due to poor communication 10128 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-the-wall-in-my-living-room-suddenly-turned-pink-due-to-poor-communication/
                                 Five reasons why you should implement an IWMS 10131 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/5-reasons-why-you-should-implement-an-iwms/
                                 Seven standards which are shaping and changing the IWMS domain 10133 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/seven-standards-which-are-shaping-and-changing-the-iwms-domain/
                                 Build or buy an IWMS? 10136 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/build-or-buy-an-iwms/
                                 Five reasons for deploying an IWMS solution to improve fleet management 10139 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/five-reasons-for-deploying-an-iwms-solution-to-improve-fleet-management/
                                 Choices when designing an IWMS 10134 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/choices-when-designing-an-iwms-three-key-considerations/
                                 To measure is to know … nothing! 10137 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/to-measure-is-to-know-nothing/
                                 The Stadium in 2015: Office Premises and Events Venue 10140 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-stadium-in-2015-office-premises-and-events-venue/
                                 The problem of “too easy” 10144 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-problem-of-too-easy/
                                 Did I miss something? 10145 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/did-i-miss-something/
                                 How innovation helped me be more efficient with my Christmas shopping 10141 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-innovation-helped-me-be-more-efficient-with-my-christmas-shopping/
                                 Where will you meet in the offices of the future? 10142 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/where-will-you-meet-in-the-offices-of-the-future/
                                 “Infrastructure: If anything exciting happens, we’ve done it wrong” 10147 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/infrastructure-if-anything-exciting-happens-we-ve-done-it-wrong/
                                 What does the word ‘smart’ actually mean (and why a ‘smart meter’ isn’t ‘smart’)? 10148 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-does-the-word-smart-actually-mean/
                                 How the story of the Pied Piper of Hamelin still resonates within Facilities Management today 10149 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-the-story-of-the-pied-piper-of-hamelin-still-resonates-within-facilities-management-today/
                                 Smart travelling / Smart working 10146 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/smart-travelling-smart-working/
                                 Comparison websites: will we soon be comparing IWMS suppliers online? 10153 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/comparison-websites-will-we-soon-be-comparing-iwms-suppliers-online/
                                 The student as an engaged stakeholder in facilities management 10151 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-student-as-an-engaged-stakeholder-in-facilities-management/
                                 An unexpected IWMS implementation is hard to digest 10135 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/an-unexpected-iwms-implementation-is-hard-to-digest/
                                 Did Google really get it wrong? Workplace misery and other casualties. 10152 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/did-google-really-get-it-wrong-workplace-misery-and-other-casualties/
                                 A simplistic sustainability truth 10156 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/a-simplistic-sustainability-truth/
                                 Shopping for software without any worries 10121 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/shopping-for-software-without-any-worries/
                                 Does the generation gap really exist in the workplace? 10159 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/does-the-generation-gap-really-exist-in-the-workplace/
                                 Buildings at the service of the people 10160 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/buildings-at-the-service-of-the-people/
                                 What real estate management and facility management can learn from marketing 10158 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-real-estate-management-and-facility-management-can-learn-from-marketing/
                                 Don’t do what the customer asks for. Instead, give him what he really needs 10155 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/don-t-do-what-the-customer-asks-for-instead-give-him-what-he-really-needs/
                                 Is the Internet of Things a 'game changer' for managing buildings and building-related installations? 10161 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/is-the-internet-of-things-a-game-changer/
                                 The Cloud, a passing technical fad? 10157 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-cloud-a-passing-technical-fad/
                                 Revolution of the office nomads 10165 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/revolution-of-the-office-nomads/
                                 Building Information Modelling – When should Facility Managers get involved? 10167 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/building-information-modelling-when-should-facility-managers-get-involved/
                                 What if robots break something during maintenance? 10171 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-if-robots-break-something-during-maintenance/
                                 What is an asset? 10164 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-is-an-asset/
                                 Moving away from the traditional service desk 10169 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/moving-away-from-the-traditional-service-desk/
                                 Are you smarter than a smart meter? 10154 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-smarter-than-a-smart-meter/
                                 What can the iPhone teach us about real estate benchmarking? 10150 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-can-the-iphone-teach-us-about-real-estate-benchmarking/
                                 Pay as much attention to your sensors as you do to your dog 10173 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/pay-as-much-attention-to-your-sensors-as-you-do-to-your-dog/
                                 Tales on IoT 10170 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/tales-on-iot/
                                 Pokémon Go in practice: old ideas giving way to new 10189 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/pokémon-go-in-practice-old-ideas-giving-way-to-new/
                                 ERP software vs. IWMS: best of friends or worst enemies? 10185 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/erp-software-vs.-iwms-best-of-friends-or-worst-enemies/
                                 ERP software vs. IWMS: Do you know the differences? 10174 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/erp-software-vs.-iwms-do-you-know-the-differences/
                                 Give your reception process a glimmer of Disney magic 10178 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/give-your-reception-process-a-glimmer-of-disney-magic/
                                 Productivity vs. The Pecking Order 10166 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/productivity-vs-the-pecking-order/
                                 Hospitality Management in the DNA of the facilities organisation 10190 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/hospitality-management-in-the-dna-of-the-facilities-organisation/
                                 The Internet of Things breaks down the barrier between creative capacity and true innovation 10073 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/the-internet-of-things-breaks-down-the-barrier-between-creative-capacity-and-true-innovation/
                                 Why having a choice on when and where to work matters 10075 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/why-having-a-choice-on-when-and-where-to-work-matters/
                                 Carefree driving on the road to the Cloud 10175 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/carefree-driving-on-the-road-to-the-cloud/
                                 Changing rules for lease accounting; a bridge to a fair balance 10163 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/changing-rules-for-lease-accounting-a-bridge-to-a-fair-balance/
                                 Office staff can still be productive in summer without wearing shorts 10064 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/office-staff-can-still-be-productive-in-summer-without-wearing-shorts/
                                 Nischade lösningar eller en integrerad lösing: varför välja? 10074 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/nischade-losningar-eller-en-integrerad-losing-varfor-valja/
                                 Avoid investing blindly in building expansion 10076 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/avoid-investing-blindly-in-building-expansion/
                                 Who should own the Building Internet of Things? 10191 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/who-should-own-the-building-internet-of-things/
                                 Responsiveness to change: Mobile for Facility Management 10177 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/responsiveness-to-change-mobile-for-facility-management/
                                 Are you ready for the Internet of Money? 10179 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/are-you-ready-for-the-internet-of-money/
                                 Att välja rätt lösning i en tid av förändring 10176 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/att-valja-ratt-losning-i-en-tid-av-forandring/
                                 BIM: Big Information Mess? 10182 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/bim-big-information-mess/
                                 Good preparation is half the work, for both football and facility managers 10066 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/good-preparation-is-half-the-work,-for-both-football-and-facility-managers/
                                 Will you be ready in time for the new lease accounting standards? 10181 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/will-you-be-ready-in-time-for-the-new-lease-accounting-standards/
                                 How new lease accounting standards will impact your business 10192 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/how-new-lease-accounting-standards-will-impact-your-business/
                                 Millennials are growing up too 10172 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/millennials-are-growing-up-too/
                                 What about your real estate and facilities software strategy? 10281 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/what-about-your-real-estate-and-facilities-software-strategy/
                                 Våra kunder 11433 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/
                                 Case Study - Bayer Real Estate 10024 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/bayer-real-estate/
                                 Case Study - Bouygues Energies & Services 10056 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/bouygues-energies-and-services/
                                 Case Study - Refresco 10058 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/refresco/
                                 Case Study - Carglass® 10026 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/carglass/
                                 Fallstudie - Danfoss 10011 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/danfoss/
                                 Case Study - TIP 10035 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/tip/
                                 Case Study - Dehner 10028 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/dehner/
                                 Case Study - DELA 10018 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/dela/
                                 Case Study - Eindhoven University 10034 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/eindhoven-university-of-technology/
                                 Case Study - ETH Zürich 10017 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/eth-zurich/
                                 Fallstudie - Gasunie Transport Service 10023 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/gasunie-transport-service/
                                 Case Study - JTC Corporation 10036 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/jtc-corporation/
                                 Case Study - Maastricht University 10030 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/maastricht-university/
                                 Case Study - Maastricht University Medical Center 10051 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/maastricht-university-medical-center/
                                 Fallstudie - King's College London 10010 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/kings-college-london/
                                 Fallstudie - Arnhems kommun 10025 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/arnhems-kommun/
                                 Case Study - Open University 10009 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/open-university/
                                 Fallstudie - PGGM 10019 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/pggm/
                                 Case Study - RGM Gruppe 10012 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/rgm-gruppe/
                                 Fallstudie - Shell Real Estate 10022 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/shell-real-estate/
                                 Case Study - Singapore Management University 10015 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/singapore-management-university/
                                 Fallstudie - Unilever 10027 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/unilever/
                                 Case Study - Veritas 10013 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/veritas/
                                 Fallstudie - Vitens 10014 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/vitens/
                                 Case Study - Waterschap Zuiderzeeland 10050 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/waterschap-zuiderzeeland/
                                 Case Study - Ahold Delhaize 10053 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/kundfall/ahold-delhaize/
                                 Broschyrer 11438 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/
                                 Broschyr - Agile Workplace Management 10546 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/agile-workplace-management/
                                 Brochure - Planon and AutoCAD® 10563 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-and-autocad/
                                 Broschyr - Planon Workplace Engagement App 10559 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-workplace-engagement-app/
                                 Brochure - Planon Connect for BIM 10549 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-bim/
                                 Broschyr - Planons företagsbroschyr 10548 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon/
                                 Brochure - Planon E-learning 10547 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-e-learning/
                                 Brochure - Planon Integrated Services Management 10555 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-integrated-services-management/
                                 Brochure - Planon Universe for Financial Professionals 10561 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-lease-accounting/
                                 Brochure - Planon Lifecycle Services 10562 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-lifecycle-services/
                                 Brochure - Planon Implementation Services 10565 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-implementation-services/
                                 Brochure - Planon Asset & Maintenance Management 10554 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-maintenance-management/
                                 Brochure - Planon Management Information 10557 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-management-information/
                                 Brochure - Planon Mobile Field Services 10550 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-mobile-field-services/
                                 Brochure - Planon Real Estate Management 10552 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-real-estate-management/
                                 Brochure - Planon Connect for Analytics 10566 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-analytics/
                                 Brochure - Planon Live 10960 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-live/
                                 Brochure - Planon Cloud 10971 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-cloud/
                                 Broschyr - Planon Connect for Building Advisor 11026 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-connect-for-building-advisor/
                                 Broschyr - Planon Space & Workplace Management 10553 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-space-and-workplace-management/
                                 Brochure - Planon Self-Service 10560 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-self-service/
                                 Brochure - Planon Sustainability Management 10556 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-sustainability-management/
                                 Brochure - Planon Universe for Service Providers 10564 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-universe-for-service-providers/
                                 Brochure - Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers 10551 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-universe/
                                 Broschyr - Planon Meeting Management 10558 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/broschyrer/planon-meeting-management/
                                 Nyckelbegrepp 11434 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/
                                 CAFM | Computer Aided Facility Management 10446 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/cafm/
                                 CMMS | Computerised Maintenance Management System 10447 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/cmms/
                                 Programvara för Facility Management 10444 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/facility-management-software/
                                 Integrated Workplace Management Systems (IWMS) 10443 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/iwms/
                                 BIM | Building Information Modelling 10445 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/bim/
                                 Lease Accounting 10448 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/lease-accounting/
                                 Enterprise Asset Management 10449 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/enterprise-asset-management/
                                 IoT | Internet of Things 10450 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/internet-of-things-iot/
                                 FSM | Field Service Management 10451 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/fsm-field-service-management/
                                 IFRS 16 10452 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/ifrs-16/
                                 Planned Preventative Maintenance 10442 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/planned-preventative-maintenance/
                                 Property Management Software 10439 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/property-management-software/
                                 Campus Management 10453 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/campus-management/
                                 Service management 10440 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/service-management/
                                 Workplace management 10441 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/workplace-management/
                                 Space Management 10454 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyckelbegrepp/space-management/
                                 Nyheter 11435 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/
                                 Amsterdam ArenA and Planon form partnership to stimulate facilities innovation 10318 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/amsterdam-arena-and-planon-form-partnership-to-stimulate-facilities-innovation/
                                 Planon signs partnership with CT Activa 10328 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-signs-partnership-with-ct-activa/
                                 Pan-European Healthcare Company Affidea selects Planon to comply with Lease Accounting standard IFRS 16 10331 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/pan-european-healthcare-company-affidea-selects-planon-to-comply-with-lease-accounting-standard-ifrs-16/
                                 Higher Education Experts Define Campus Management Needs in New Report 10339 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/higher-education-experts-define-campus-management-needs-in-new-report/
                                 California State University Long Beach Improves Strategic Approach to Facilities Management with Planon 10342 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/california-state-university-long-beach-improves-strategic-approach-to-facilities-management-with-planon/
                                 Planon recognised as a “leader” in the IWMS space by independent research firm 10350 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-leader-in-the-iwms-space-by-independent-research-firm/
                                 Illinois Tech rolls out Planon’s IWMS to all students 10352 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/illinois-tech-rolls-out-planon-iwms-to-all-students/
                                 Banque de Luxembourg selects Planon IWMS 10304 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/banque-de-luxembourg-selects-planon-iwms/
                                 Coventry University selects Planon’s IWMS to support its Estates services 10311 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/coventry-university-selects-planon’s-iwms-to-support-its-estates-services/
                                 Dartmouth College Selects Planon’s IWMS for optimisation of Facilities Operations 10336 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dartmouth-college-selects-planons-iwms-for-optimisation-of-facilities-operations/
                                 DELA cooperative simplifies its booking process with Planon software 10317 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dela-cooperative-simplifies-its-booking-process-with-planon-software/
                                 IFMA’s Corporate Real Estate Council announces the formation of a new workplace innovation group 10296 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifmas-corporate-real-estate-council-announces-the-formation-of-a-new-workplace-innovation-group/
                                 IFMA Foundation appoints Erik Jaspers to Board of Trustees 10307 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifma-foundation-appoints-erik-jaspers-to-board-of-trustees/
                                 IFMA’s ‘Work on the Move, Driving Strategy and Change in Workplaces’ publication receives industry award. 10292 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/ifma-driving-strategy-and-change-in-workplaces-award/
                                 Flexibility, mobility and the Internet of Things will dominate the workplace in 2016 10323 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/flexibility-mobility-and-the-internet-of-things-will-dominate-the-workplace-in-2016/
                                 Integrated Services Management for The City of Rotterdam 10301 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/news-integrated-services-management-for-the-city-of-rotterdam/
                                 Mauritshuis museum optimises service and maintenance management processes with Planon 10319 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/mauritshuis-museum-optimises-service-and-maintenance-management-processes-with-planon/
                                 Stark Group tar hjälp av Planon Universe för efterlevnad av leasingstandarden IFRS 16 11586 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/stark-group-tar-hjalp-av-planon-universe-for-efterlevnad-av-leasingstandarden-ifrs-16/
                                 Planon och IAdea erbjuder digital displayteknik för möteshantering i nytt samarbete 11665 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-och-iadea-erbjuder-digital-displayteknik-for-moteshantering-i-nytt-samarbete/
                                 Planon again named a "Leader" in the 2013 Magic Quadrant for Integrated Workplace Management System 10297 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-again-named-a-leader-in-the-2013-magic-quadrant/
                                 Planon och bGrid tillkännager nytt samarbete 11613 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-och-bgrid-tillkannager-nytt-samarbete/
                                 Planon tecknar samarbete med MazeMap 11623 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-tecknar-samarbete-med-mazemap/
                                 University of Texas System hanterar efterlevnad av GASB 87 med Planon 10931 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/university-of-texas-system-hanterar-efterlevnad-av-gasb-87-med-planon/
                                 Planon utvecklar en omfattande uppsättning av 40 användningsfall för en säker och kontrollerad strategi för återgång till arbetsplatsen 11033 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/en-omfattande-uppsattning-av-40-anvandningsfall-for-en-saker-och-kontrollerad-strategi-for-atergang-till-arbetsplatsen/
                                 KPMG och Planon utökar sitt samarbete för att stödja organisationer i digitaliseringen av processer för leasing och fastighetshantering 11083 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/kpmg-och-planon-utokar-sitt-samarbete-for-att-stodja-organisationer-i-digitaliseringen-av-processer-for-leasing-och-fastighetshantering/
                                 Planon again named a "Leader" in the 2014 Magic Quadrant for Integrated Workplace Management Systems 10305 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-again-named-a-‘leader’-in-the-2014-magic-quadrant-for-integrated-workplace-management-systems/
                                 Planon and CoreNet Global collaborate on BenchCoRE initiative 10312 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-and-corenet-global-collaborate-on-benchcore-initiative/
                                 Planon and the Cadac Group make data exchange between BIM and IWMS a reality 10310 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-and-the-cadac-group-make-data-exchange-between-bim-and-iwms-a-reality/
                                 Planon Asia forms strategic alliance with IFMA Singapore Chapter as Corporate Sustaining Partner 10321 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-asia-forms-strategic-alliance-with-ifma-singapore-chapter-as-corporate-sustaining-partner/
                                 Planon delivers another year of strong growth 10288 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-software-delivers-another-year-of-strong-growth-in-2011/
                                 Planon expands its North American presence with Seattle office 10320 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-expands-its-north-american-presence-with-seattle-office/
                                 Planon group achieves a strong growth in 2015, and strengthens market-leading position in worldwide IWMS market 10325 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-group-achieves-a-strong-growth-in-2015-and-strengthens-market-leading-position-in-worldwide-iwms-market/
                                 Planon has again been named a "Leader" in Gartner’s 2012 Magic Quadrant for IWMS 10289 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-software-has-again-been-named-a-leader-in-gartners-2012-magic-quadrant-for-iwms/
                                 Planon helps Molina Healthcare to optimise facilities processes 10314 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-helps-molina-healthcare-to-optimise-facilities-processes/
                                 Planon launched a new publication to guide CRE and FM experts on their journey to implementing an international IWMS 10322 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launched-a-new-publication-to-guide-cre-and-fm-experts-on-their-journey-to-implementing-an-international-iwms/
                                 Planon launches new IWMS platform - Planon Universe 10313 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launches-new-cloud-based-iwms-platform-that-unifies-all-workplace-stakeholders/
                                 Planon launches new Mobile Apps 10291 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-launches-new-mobile-apps/
                                 Planon named as a representative vendor in the 2016 Gartner Market Guide for Integrated Workplace Management Systems 10324 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-named-as-a-representative-vendor-in-the-2016-gartner-market-guide-for-integrated-workplace-management-systems/
                                 Planon – the first company to unveil a new BIM standard for data exchange 10295 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-the-first-company-to-unveil-a-new-bim-standard-for-data-exchange/
                                 Planon recognised as a “Leader” in the Green Quadrant® IWMS 10337 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-leader-in-the-green-quadrant-integrated-workplace-management-systems/
                                 Planon to sponsor a new IFMA Foundation publication 10284 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-to-sponsor-a-new-ifma-foundation-publication/
                                 Planon's software receives validation on IASB and FASB 10330 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planons-software-receives-validation-on-iasb-and-fasb/
                                 Planon transforms regional Braintree office into North American based headquarters 10302 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/news-planon-transforms-regional-braintree-office-into-north-american-based-headquarters/
                                 Planon uses new smartphone apps in daily operations 10294 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-uses-new-smartphone-apps-in-daily-operations/
                                 Planon Universe officially certified by SERVIEW 10329 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-universe-officially-certified-by-serview/
                                 Radboud University gains insights into the usage of students’ workplaces 10309 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/radboud-university-gains-insights-into-the-usage-of-students-workplaces/
                                 Siemens Real Estate deploys Planon real estate management software worldwide 10287 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/siemens-real-estate-deploys-planon-real-estate-management-software-worldwide/
                                 Schneider Electric and Planon announce strategic collaboration 10285 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/schneider-electric-and-planon-announce-strategic-collaboration/
                                 Water utility improves meeting room occupancy with Planon’s IoT platform 10327 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/water-utility-improves-meeting-room-occupancy-with-planons-iot-platform/
                                 California Polytechnic State University Selects Planon’s IWMS for Management and Optimisation of Campus Facilities 10333 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/california-polytechnic-state-university-selects-planon’s-integrated-workplace-management-system-for-management-and-optimisation-of-campus-facilities/
                                 SPIE Deutschland & Zentraleuropa enhances operational processes with Planon software 10338 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/spie-deutschland-and-zentraleuropa-enhances-operational-processes-with-planon-software/
                                 Dussmann Group focuses on client needs with Planon software 10348 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/dussmann-group-focuses-on-client-needs-with-planon-software/
                                 Planon signs implementation partnership with Avector 10351 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-signs-implementation-partnership-with-avector/
                                 Sustainability Software Launch 10290 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/sustainability-software-launch/
                                 The Facility Manager’s Guide to Information Technology 10332 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-facility-managers-guide-to-information-technology/
                                 The Planon Group expands its presence in the Hong Kong market 10308 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-planon-group-expands-its-presence-in-the-hong-kong-market/
                                 The University of Portsmouth manages 1.5 million sq ft in Planon 10303 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/read-how-the-university-of-portsmouth-manages-1.5-million-sq-ft-in-planon/
                                 T. Rowe Price advances sustainability goals with the help of Planon software 10306 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/t.-rowe-price-advances-sustainability-goals-with-the-help-of-planon-software/
                                 Planon recognised as a supplier of cloud software on G-Cloud 9 Digital Framework 10283 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-recognised-as-a-supplier-of-cloud-software-on-g-cloud-9-digital-framework/
                                 Planon acquires CAFM software conjectFM from Aconex 10340 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-acquires-cafm-software-conjectfm-from-aconex/
                                 Brown University Selects Planon’s Facility Management Technology 10335 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/brown-university-selects-planons-facility-management-technology/
                                 Planon strengthens market-leading position in the CRE and FM software market with 18% growth 10341 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-strengthens-market-leading-position-in-the-cre-and-fm-software-market-with-18-growth/
                                 Schneider Electric och Planon investerar i den globala marknaden för smarta fastigheter 11703 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/schneider-electric-och-planon-investerar-i-den-globala-marknaden-for-smarta-fastigheter/
                                 Planon appoints Edwin Klijsen as new Chief Financial Officer 10343 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-appoints-edwin-klijsen-as-new-chief-financial-officer/
                                 University of Leeds selects Planon’s Computer Aided Facilities Management Software 10344 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/university-of-leeds-selects-planons-computer-aided-facilities-management-software/
                                 Michigan State University Selects Planon’s Integrated Campus Management Technology 10347 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/michigan-state-university-selects-planons-integrated-campus-management-technology/
                                 The Planon Group expands its presence in the Nordics with a new office in Sweden 10345 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/the-planon-group-expands-its-presence-in-the-nordics-with-a-new-office-in-sweden/
                                 5 'Smart Campus' Management Trends Every Higher Education Facilities Professional Should Explore in 2020 10353 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/5-smart-campus-management-trends-every-higher-education-facilities-professional-should-explore/
                                 Planon’s measures in relation to Coronavirus (COVID-19) 10354 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/planon-measures-in-relation-to-coronavirus-covid-19/
                                 Nyheter 10061 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/
                                 Hjälpmedel för Planon-kunder under en pandemi 10844 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/whats-new/hjalpmedel-for-planon-kunder-under-en-pandemi/
                                 Blogg 10062 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/
                                 Nyheter 10282 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/nyheter/
                                 Evenemang 10355 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/evenemang/
                                 Authors 10458 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/whats-new/authors/
                                 Planon Remote Learning Solutions 10978 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/whats-new/planon-remote-learning-solutions/
                                 Om Planon 10516 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/
                                 Varför du ska välja Planon 10517 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/varfor-du-ska-valja-planon/
                                 Vem vi är 10518 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/vem-vi-ar/
                                 What we do 10521 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/
                                 What is Accelerator 10523 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/vad-ar-accelerator/
                                 Vad är Planon Universe? 10522 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/what-we-do/vad-ar-planon-universe/
                                 Trust Center 10541 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/
                                 Vart du hittar oss 10524 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/om-planon/vart-du-hittar-oss/
                                 Storbritannien - Brighton 10532 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Hong Kong - Harbour City 10529 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Singapore - Singapore 10531 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Österrike - Linz 10535 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Belgien - Mechelen 10536 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Kanada - Montréal 10525 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Frankrike - Noisy le Grand Cedex 10526 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Tyskland - Duisburg 10539 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Tyskland - Frankfurt 10527 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Tyskland - Hamburg 10538 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Indien - Hyderabad 10530 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Nederländerna - Nijmegen 10537 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Sverige - Göteborg 10540 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 USA - Braintree, MA 10533 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 USA - Seattle, WA 10534 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Our partners 10520 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/partners/
                                 Jobba med oss 10519 open in managerhttps://www.workatplanon.com/en/
                                 Partners 10667 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/partners/
                                 Hur blir du en partner? 10670 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/partners/how-to-become-a-partner/
                                 Kontakt 9962 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/contact/
                                 Stay up to date 10542 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/stay-up-to-date/
                                 Trust Center 9954 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/
                                 Privacy statement 9955 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/privacy-statement/
                                 GDPR 9959 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/gdpr/
                                 Privacy statement 9960 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/industry-standards-and-regulations/
                                 Privacy terms Showpad 9961 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/use-and-privacy-terms-showpad/
                                 Accessibility Statement 11116 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/accessibility-statement/
                                 Cookie policy 9956 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/cookie-policy/
                                 CSR 9957 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/corporate-social-responsibility.html
                                 Sub-processors 9958 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/trustcenter/sub-processors/
                                 SEO 9966 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Sitemap 9967 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/sitemap.html
                                 Sitemap (xml) 9968 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/sitemap.xml
                                 All pages sitemap 10671 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/all-pages-sitemap.html
                                 RSS feed Planon blog 10569 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/resurser/blogg/feed.rss
                                 Select your device 10655 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/planonstore/
                                 Installation instructions for Motorola MC55 / ES405B 10656 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/planonstore/motorola/
                                 Systeem 9964 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/
                                 Password Recovery 10647 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/password-recovery/
                                 excludes 10666 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/excludes.html
                                 Kategori 11553 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/
                                 Arbetsplatser och Utrymmen 11554 open in managerhttps://planonsoftware.com/se/kategori/arbetsplatser-och-utrymmen/