Glass midrise office building with colorful windows reflecting the sky

CMMS | Computerised Maintenance Management System

Effektivt möjliggöra drift och underhåll av byggnader och tekniska tillgångar med CMMS

Vad är ett Computerised Maintenance Management System (CMMS)?

Ett datoriserat underhållssystem, så kallad Computerised Maintenance Management System (CMMS), är en lösning som gör det möjligt för fastighetsägare och tjänsteleverantörer inom Facility Management att driva och underhålla sina byggnader och tekniska system effektivt, kostnadseffektivt och i enlighet med lagen. Fördelarna med ett CMMS inkluderar att förutsäga, planera och utvärdera alla typer av underhållsarbete, vare sig det genomförs av interna eller externa aktörer.

CMMS - allt du behöver veta

Ett datoriserat underhållssystem, även så kallad Computerised Maintenance Management System (CMMS), säkerställer att underhållsarbetet utförs i tid med objektiva bedömningar av tillgångens skick. När det faktiska skicket för en tillgång har utvärderats beräknar och schemalägger ett CMMS automatiskt det nödvändiga underhållet. Med omfattande underhållsbibliotek med aktiviteter, försämringskurvor och kostnadskataloger förser CMMS-programvaran underhållsplaneringen för att säkerställa att underhållet utförs just-in-time.

På grund av underhållslagstiftningens komplexitet måste genomförandet av underhållsarbeten planeras, övervakas och dokumenteras med stor noggrannhet. Ett CMMS stödjer underhållsplanerare, ingenjörer och företagsledningen med verktyg och teknologier som säkerställer optimerat och lagligt kompatibelt arbete i ett robust underhållssystem.

Läs vårt White Paper – "Planon utnämnd till global 'ledare' i CMMS":

  • Lär dig vad IDC MarketScape definierar som tre viktiga steg som företag bör ta för att välja rätt CMMS.

  • Få tillgång till 20+ frågor som hjälper dig att definiera din affärsstrategi och dina behov innan du fattar ett CMMS-beslut.

  • Lär dig hur Planons CMMS stödjer ditt företags strategi och mål och hur du kan framtidssäkra din strategi.

IDC MarketScape - CMMS

Ladda ner en gratis kopia av vårt White Paper genom att fylla i formuläret på denna sida.Request 'Planon named a worldwide ‘Leader’ in CMMS' white paper

Lär dig mer om Computerised Maintenance Management System

Kundfall
Group of students enjoying free time on a university campus

University of Sunderland – nytt system i drift på bara 7 veckor!

Systemet i drift på bara 7 veckor! Läs om hur University of Sunderland ersatte sitt föråldrade CAFM-system med Planon och omedelbart förbättrade sina underhållsprocesser.

Upptäck mer
White Papers

Verdantix Green Quadrant® for IWMS 2022

Den här forskningsrapporten jämför de mest framträdande IWMS-lösningarna från olika leverantörer som finns tillgängliga på marknaden idag. Denna rapport stöder din investering i ett IWMS.

Lär dig mer
Broschyrer
Maintenance man looking at warehouse

Planon Asset & Maintenance Management

Planons lösning för tillgångs- och underhållshantering gör det möjligt att proaktivt skapa underhållsplaner och hantera tillgångar under hela livscykeln.

Lär dig mer

Dela den här artikeln