People meeting in the green office

Vad är Accelerator

Planon Universe inkluderar vår så kallade Accelerator, vilket påskyndar den första implementeringen och driver kontinuerlig innovation för att förbättra din organisations prestanda. Detta är ett antal bästa metoder som sparar dig mycket tid, pengar och onödig ansträngning i implementeringsprocessen och hjälper dig att förbättra din organisations resultat.

Accelerator kombinerar mer än 35 års erfarenhet och över 2800 implementeringar över hela världen i en standardlösning som erbjuder beprövade och omedelbart tillämpliga processer. Lösningen innehåller förkonfigurerade processer, inklusive arbetsflöden, kataloger, rapporter, instrumentpaneler, mallar, roller, behörigheter och dataimportalternativ. Kort sagt: Accelerator tillhandahåller de verktyg du behöver för att arbeta effektivt och effektivt.