Varför du ska välja Planon

Beprövad erfarenhet och beprövade lösningar

Beprövad erfarenhet och beprövade lösningar

  • Dra nytta av den erfarenhet vi byggt upp efter 35 års arbete inom programvara för fastighets- och anläggningsförvaltning, samt den erfarenhet våra 800 medarbetare får utfrån sitt arbete med 2 500 kunder över hela världen.
  • Använd dig av en implementering som följer både tidsplan och budget på grund av våra ”best-practices”, som vi baserar på marknadsstandarder och vår erfarenhet av en kundkrets som sträcker sig över en mängd olika branscher.
  • Dra nytta av den låga totala ägandekostnaden som vi kan erbjuda med hjälp av framtidssäker programvara som utvecklas med din organisation.
Innovativ teknik från en nyskapande leverantör

Innovativ teknik från en nyskapande leverantör

  • Upplev de innovationer som är resultatet av Planons stora investeringar i forskning och utveckling och våra kontinuerliga insatser för att få teknik att fungera mer effektivt för våra kunder.
  • Integrera nya lösningar inom områden som BIM, mobila applikationer och sensorteknik för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Dra nytta av den senaste integreringstekniken som säkerställer en enkel integrering i ditt IT-landskap, ökar datakonsekvensen, möjliggör bearbetning i realtid och ger värdefull hanteringsinformation.
Användarvänliga lösningar och lättillgänglig support

Användarvänliga lösningar och lättillgänglig support

  • Dra nytta av den höga nivån användargodkännande vi kan erbjuda tack vare rollbaserad och intuitiv systeminteraktion på enheter som passar användarnas förväntningar och behov.
  • Dra nytta av de låga utbildningskraven som vi kan erbjuda på grund av Planons fokus på enhetlighet och enkelhet i programvarans ergonomi kombinerat med vårt omfattande e-learning-erbjudande.
  • Ha en enda kontaktpunkt och professionellt globalt stöd dygnet runt, under både implementerings- och användningsfaserna för din lösning.

Läs mer om vår mjukvara och tjänster