People meeting in the green office

Lösningar för smart och hållbar fastighetshantering

Med våra lösningar för smart och hållbar fastighetshantering skapar vi platser för människor att arbeta, bo, samlas och utvecklas som är:

  • effektiva, attraktiva, responsiva och lönsamma
  • engagerande, säkra, hälsosamma och motståndskraftiga
  • hållbara och uppfyller kaven för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG)
  • data- och informationsdrivna.

Sustainable greenhouse with meeting room, workspaces and coffee bar,

Beprövad erfarenhet och lösningar

Du kommer att kunna dra nytta av vår dokumenterade erfarenhet av nästan 40 år inom programvara för Facility Management och fastighetshantering samt vårt globala team av erfarna experter som arbetar med en mängd välkända, och ofta globalt aktiva kunder. Implementeringen sker inom utsatt tid och budget i enlighet med våra regelverk, som är baserade på marknadsstandarder och vår erfarenhet av kunder inom en rad olika branscher. Vår framtidssäkrade programvara utvecklas i samklang med din organisation och ger dig lägsta möjliga totala ägandekostnad.

Innovativ teknik från en nytänkande leverantör

Ta del av innovationerna som är resultatet av våra kontinuerliga stora investeringar i forskning och utveckling och vårt engagemang för att få tekniken att fungera effektivare för våra kunder. Du får möjlighet att införliva banbrytande lösningar inom områden som BIM, mobilappar och sensorteknik, för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och medarbetarproduktiviteten. Integreringen med ditt IT-landskap är sömlös, vilket ökar datakonsekvensen, möjliggör bearbetning i realtid och ger värdefull hanteringsinformation.

Tre kvinnor sitter och pratar i en ren möteslokal.


Colleagues meeting the green office.

Användarvänliga lösningar och lättillgänglig support

Dina användare gynnas av vår rollbaserade och intuitiva enhetssystemsamverkan efter deras förväntningar och behov. Utbildningskraven är låga tack vare vårt fokus på konsekvens och enkelhet inom programvaruergonomi, som dessutom kombineras med ett omfattande (e-)utbildningserbjudande. Du får en enda kontaktpunkt och professionell global support dygnet runt, sju dagar i veckan, under både implementerings- och användningsfaserna för din lösning.

Allianser

Vi tror starkt på kraften i kunskapsdelning och samarbete. Vi deltar i en rad olika ledande nätverk, branschorganisationer och forskningsplattformar. Genom att aktivt interagera med marknaden kan vi anpassa våra produkter och tjänster till nationella och internationella standarder som utvecklas av organisationer som Gartner, IFMA, CoreNet, IWFM, LEED, BREEAM, ARSEG, ADI, GEFMA, FMA och FMN. Vårt engagemang i globala forskningsprogram och nätverk hjälper oss att utveckla innovativa programvarulösningar och tekniker som uppfyller dina och marknadens ständigt föränderliga krav.

Vi bygger sammankopplingar. Med varandra, våra kunder och våra nätverk världen över.

Proud member of IFMA.

Logo of Corenet Global.
Logo of Gartner.

Proud to be IWFM corporate member.