People meeting in the green office

Planon. Building Connections.

Vem vi är

Planon är ett globalt marknadsledande programvaruföretag inom smart och hållbar fastighetshantering. Vi kopplar samman byggnader, människor och processer genom att eliminera datasilor och samla informationen i en gemensam IT-plattform. Det innebär att vi förser samtliga intressenter – användare, ägare och tjänsteleverantörer – med användbara och meningsfulla insikter.

Vi skapar platser för människor att arbeta, bo, leva, samlas och utvecklas som är:

 • effektiva, attraktiva, responsiva och lönsamma
 • engagerande, säkra, hälsosamma och motståndskraftiga
 • hållbara och uppfyller kraven i ESG-standarderna
 • data- och informationsdrivna. Vi tror starkt på innovationskraft.

  Vi investerar årligen över 20 % av våra intäkter i forskning och utveckling (FoU) – vilket vida överstiger branschens referensvärde. Oberoende marknadsundersöknings- och konsultföretag har konsekvent rankat Planon som en global ledare på marknaden för fastighets- och anläggningshantering.

  Planon-koncernen, som nu består av 880 medarbetare på 14 kontor världen över, grundades 1982 och arbetar hårt med att skapa innovationer och mervärde för ett betydande antal välkända, och ofta globalt aktiva kunder i över 40 länder.

  Planon har under årens lopp stärkt sin position genom åtskilliga förvärv :

  2020 stärkte Planon och Schneider Electric ytterligare sitt samarbete genom att Schneider Electric förvärvade en ställning som minoritetsaktieägare i Planon. Tillsammans arbetar Schneider Electric och Planon för att leda den globala marknaden för smarta byggnader, gemensamt skapa nästa generation smarta lösningar för fastighetshantering och digitalt omvandla byggnader till framtidens hälsosamma och hållbara arbetsplatser.

  Ledningsgrupp

  Våra kunder har valt Planon på basis av vår förmåga att effektivt utvärdera utmaningarna de står inför och snabbt leverera lösningar som tillgodoser deras specifika behov. Vår erfarna ledningsgrupp strävar efter att främja en dynamisk och engagerande företagskultur som kan erbjuda våra nuvarande och framtida kunder världen över smarta fastighetslösningar.

  Marcel Groenenboom | Chief Commercial Officer (CCO) and General Manager EMEA West

  Marcel Groenenboom
  Chief Commercial Officer (CCO) och Försäljningschef EMEA West

  Som chef för Nederländerna, Storbritannien och Norden ansvarar Marcel Groenenboom för alla Planons försäljnings- och tjänstaktiviteter i den nordvästra delen av Europa. Innan han började på Planon arbetade Marcel på HP Netherlands, följt av mer än nio år på SAP, varav fem var som medlem av SAP Netherlands ledningsgrupp. Marcel har även erfarenhet från andra chefsbefattningar, varav det mest anmärkningsvärda är fyra år som chef för handel och affärskanaler. Marcel slutförde sina studier i teknisk hantering, med inriktning på industriell marknadsföring och informationsvetenskap, vid Universiteit Twente.  Pierre Guelen | Founder and Chief Executive Officer (CEO) of Planon

  Pierre Guelen
  Verkställande Direktör (VD)

  Som Planons grundare och VD ansvarar Pierre Guelen för den globala verksamheten och utformar även företagets strategi och övergripande vision. Pierre Guelen går i spetsen för Planons branschledande insatser inom anläggningsförvaltnings- och fastighetsprogramvara. Sedan grundandet av Planon i 1982 har Pierre Guelen aktivt arbetat för att stärka branschens profil och demonstrera den roll som fastigheter och anläggningar spelar när det gäller att stödja den övergripande affärsstrategin och främja framgångsrika resultat. Hans ledarskap har resulterat i att organisationen har vunnit flera utmärkelser – bland annat har Deloitte utsett Planon till ett av de bäst förvaltade företagen. Pierre Guelen fick sin utbildning vid Avans Hogeschool i Den Bosch och Rotterdam och har även en examen i industriteknik.


  Fred Guelen | Chief Acquisition Officer (CAO) and Chairman of the Planon North America Board

  Fred Guelen
  Chief Acquisition Officer (CAO)

  Som Planons CAO Fred Guelen bidrar med mer än 25 års erfarenhet av juridik, entreprenörskap och ledning. Utöver sin roll som chef för nordamerikanska verksamheten har han ledningsansvar för Planons juridiska avdelning samt ansvar över förvärv. Innan Fred kom till Planon var han med och grundade den internationella advokatfirman Buren van Velzen Guelen (BVVG). Han har omfattande kunskap och erfarenhet av att hantera komplexa (gränsöverskridande) fusioner och förvärv, privatkapitalbolag, omstruktureringar och finansieringsprojekt. Fred Guelen studerade juridik vid Universiteit Leiden och Universiteit van Amsterdam.  Edwin Klijsen | Chief Financial Officer (CFO)  Edwin Klijsen
  Finansdirektör

  Som finansdirektör ansvarar Edwin Klijsen för ekonomi-, IT- och informationshanteringsavdelningarna inom Planon-koncernen. Edwin har bred erfarenhet efter att ha verkat inom en rad olika ekonomiska roller i över tjugo år. Edwin har arbetat som högre chef hos flera ledande företag, inklusive Ericsson, Imtech och Redwood Software, vilket har resulterat i omfattande internationell erfarenhet. Edwin slutförde sina studier i logistikhantering vid Fontys University of Applied Sciences.  Henk Laracker
  IT-chef

  Som IT-chef ansvarar Henk Laracker för produktutveckling och -innovation för Planon Universe-plattformen. Som huvudarkitekt tog han täten när det gällde att föra produktplattformen till företagsnivå. I sin nuvarande roll har han anpassat organisationen och produktleveransen till en kontinuerlig process med månatlig driftsättning av programvara för alla Planons kunder. Han har även ansvarat för många andra innovationsprojekt, bland annat inrättandet av Planon Cloud Center, som anses vara den mest innovativa molnplattformen i fastighets- och anläggningsförvaltningsdomänen. Henk har över 20 års erfarenhet av programvaruutveckling. Innan han började på Planon arbetade Henk för olika ICT-företag, där han fick omfattande erfarenhet av produktutveckling och programvara för underhållshantering. Henk Laracker studerade vid Avans Hogeschool i Venlo, där han tog examen i teknisk informatik.
  Peter Ankerstjerne is Chief Strategy Officer (CSO) & Chairman of the Planon North America Board

  Peter Ankerstjerne
  Chief Strategy Officer (CSO) och ordförande för den nordamerikanska verksamheten på Planon

  Som CSO är Peter Ankerstjerne ansvarig för att leda de globala funktionerna för produktstrategi och innovation, (produkt)marknadsföring och kommunikation. Peter har en imponerande erfarenhet av arbetsplatsledning och Facility Management, inklusive flera ledande befattningar hos ledande företag som ISS, WeWork och JLL. Dessutom har Peter varit en del av IFMA:s styrelse sedan 2016 och var även styrelseordförande fram till juli 2022. Peter har en MBA och kandidatexamen i International Marketing Management från Copenhagen Business School.


  Wanda Stoop is Executive Vice President Human Resources.

  Wanda Stoop-Zijlstra
  Executive Vice President Human Resources

  Wanda började på Planon 1994 och har varit en viktig del av företagets utveckling. Hon började med att arbeta i en stödjande roll, men flyttade snabbt till posten som finansdirektör och tog ansvar för Planons globala ekonomi- och redovisningsteam. Sedan 2002 har Wanda ansvarat för HR-organisationen och HR-verksamheten och hanterat den uppbyggnad, professionalisering och kontinuerliga utveckling som krävs för att stödja företagets snabba tillväxt. Wanda är en stark förespråkare för vikten av livslång anställningsbarhet och för att skapa en stimulerande miljö där människor kan arbeta, lära sig, leva och umgås. Wanda tog examen från Fontys yrkeshögskola med en kandidatexamen i ekonomi och kontroll.

  Styrelse


  Arjen Heeres | President of the Supervisory Board of the Planon Corporation

  Arjen Heeres
  Ordförande i Planon Corporations styrelse

  Arjen Heeres startade sin karriär på Esso och arbetade senare för ett dotterbolag till Capgemini, som specialiserade sig på kunskapsbaserade system och artificiell intelligens. År 1997 blev han verkställande direktör för Imtech IT Systems, en nederländsk leverantör av IT-tjänster. År 2000 blev han operativ chef och delägare i Quintiq, ett programvaruföretag med huvudkontor i Nederländerna som tillhandahåller avancerade planerings- och optimeringslösningar. Som operativ chef på Quintiq fick han företaget att växa från en startup till en världsledare med fler än 1 000 medarbetare och en närvaro på alla större marknader. År 2014 förvärvades Quintiq av Dassault Systems, det näst största programvaruföretaget i Europa. Från och med 2016 arbetar Arjen som ordförande för Planon-koncernens styrelse.  Onno Krap | Member of the Supervisory Board of the Planon Corporation

  Onno Krap
  Ledamot i Planon Corporations styrelse

  Onno Krap har en stark bakgrund inom ekonomi, med en MBA i ekonomi från University of Florida och en RC-examen från Vrije Universiteit Amsterdam. Onno började sin karriär 1991 på Accenture och har erfarenhet av flera olika chefsbefattningar inom deras finansrådgivningsgrupp. 2000 gick han över till bioteknik och började på Applera Corporation som europeisk ekonomichef. 2011 började han hos Crucell, där han så småningom blev finansdirektör. Sedan 2012 har han varit finansdirektör på Exact, en internationell programvaruleverantör för små och medelstora företag samt revisorer. Onno har varit medlem i styrelsen för Planon Group BV sedan 2017.