Vem vi är

Planon är en global programvaruleverantör som hjälper fastighetsägare och hyresgäster samt kommersiella tjänsteleverantörer och styrekonomer att effektivisera affärsprocesser för byggnader, personer och arbetsplatser. Planon har över 2 500 kunder i 40 länder samt kontor i Storbritannien, Singapore, Nederländerna, Belgien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Sverige, Indien, Österrike, Hongkong och USA. Planon grundades 1982 och har över 800 medarbetare.

Som marknadsledande expert med över 35 års erfarenhet har Planon alltid fokuserat på – och gjort betydande investeringar i – produktinnovation. Planons forskning- och utvecklingsteam består av över 100 medarbetare som kontinuerligt förbättrar och utökar våra egna och helt integrerade programvarulösningar för att bättre uppfylla kundernas behov.

Planon utsågs till ”ledare” i Verdantix 2019 Green Quadrant® för integrerade arbetsplatshanteringssystem (Integrated Workplace Management Systems, IWMS), vilket stärker vår position som en stark lösningsleverantör på den globala IWMS-marknaden. Sedan 2006 har Planon listats som en ”ledare” av Gartner i deras Magic Quadrant för IWMS.

Ledningsgrupp

Var och en av Planons chefer bidrar med betydande insikt inom sitt centrala expertisområde och sin beprövade erfarenhet av att leverera kvantifierbara resultat, utveckla högpresterande team, förutse branschbehov och positionera en organisation för framtiden.

Marcel Groenenboom

Marcel Groenenboom | Försäljningschef EMEA West

Som chef för Nederländerna, Storbritannien och Norden ansvarar Marcel Groenenboom för alla Planons försäljnings- och tjänstaktiviteter i den nordvästra delen av Europa. Innan han började på Planon arbetade Marcel på HP Netherlands, följt av mer än nio år på SAP, varav fem var som medlem av SAP Netherlands ledningsgrupp. Marcel har även erfarenhet från andra chefsbefattningar, varav det mest anmärkningsvärda är fyra år som chef för handel och affärskanaler. Marcel slutförde sina studier i teknisk hantering, med inriktning på industriell marknadsföring och informationsvetenskap, vid Universiteit Twente.


Pierre Guelen

Pierre Guelen | Verkställande Direktör (VD)

Som Planons grundare och VD ansvarar Pierre Guelen för den globala verksamheten och utformar även företagets strategi och övergripande vision. Pierre Guelen går i spetsen för Planons branschledande insatser inom anläggningsförvaltnings- och fastighetsprogramvara. Sedan grundandet av Planon i 1982 har Pierre Guelen aktivt arbetat för att stärka branschens profil och demonstrera den roll som fastigheter och anläggningar spelar när det gäller att stödja den övergripande affärsstrategin och främja framgångsrika resultat. Hans ledarskap har resulterat i att organisationen har vunnit flera utmärkelser – bland annat har Deloitte utsett Planon till ett av de bäst förvaltade företagen. Pierre Guelen fick sin utbildning vid Avans Hogeschool i Den Bosch och Rotterdam och har även en examen i industriteknik.


Fred Guelen

Fred Guelen | Chief Acquisition Officer (CAO) och ordförande för den nordamerikanska styrelsen

Som Planons CAO och ordförande för den nordamerikanska styrelsen arbetar Fred Guelen på Planons nordamerikanska huvudkontor i Boston, Massachusetts och bidrar med mer än 25 års erfarenhet av juridik, entreprenörskap och ledning. Utöver sin roll som chef för nordamerikanska verksamheten har han ledningsansvar för Planons juridiska avdelning samt ansvar över förvärv. Innan Fred kom till Planon var han med och grundade den internationella advokatfirman Buren van Velzen Guelen (BVVG). Han har omfattande kunskap och erfarenhet av att hantera komplexa (gränsöverskridande) fusioner och förvärv, privatkapitalbolag, omstruktureringar och finansieringsprojekt. Fred Guelen studerade juridik vid Universiteit Leiden och Universiteit van Amsterdam.


Edwin Klijsen

Edwin Klijsen | Finansdirektör

Som finansdirektör ansvarar Edwin Klijsen för ekonomi-, IT- och informationshanteringsavdelningarna inom Planon-koncernen. Edwin har bred erfarenhet efter att ha verkat inom en rad olika ekonomiska roller i över tjugo år. Edwin har arbetat som högre chef hos flera ledande företag, inklusive Ericsson, Imtech och Redwood Software, vilket har resulterat i omfattande internationell erfarenhet. Edwin slutförde sina studier i logistikhantering vid Fontys University of Applied Sciences.


Henk Laracker

Henk Laracker | IT-chef

Som IT-chef ansvarar Henk Laracker för produktutveckling och -innovation för Planon Universe-plattformen. Som huvudarkitekt tog han täten när det gällde att föra produktplattformen till företagsnivå. I sin nuvarande roll har han anpassat organisationen och produktleveransen till en kontinuerlig process med månatlig driftsättning av programvara för alla Planons kunder. Han har även ansvarat för många andra innovationsprojekt, bland annat inrättandet av Planon Cloud Center, som anses vara den mest innovativa molnplattformen i fastighets- och anläggningsförvaltningsdomänen. Henk har över 20 års erfarenhet av programvaruutveckling. Innan han började på Planon arbetade Henk för olika ICT-företag, där han fick omfattande erfarenhet av produktutveckling och programvara för underhållshantering. Henk Laracker studerade vid Avans Hogeschool i Venlo, där han tog examen i teknisk informatik.


Peter Ankerstjerne

Peter Ankerstjerne | Chief Strategy Officer (CSO)

Som CSO kommer Peter Ankerstjerne att ansvara för produktstrategi och innovation, produktmarknadsföring och marknadsföringskommunikation, samt att stödja Planon i att positionera sig som världens ledande leverantör av programvara för fastighets- och arbetsplatshantering. Peter har en imponerande erfarenhet av fastighets- och arbetsplatshantering, inklusive flera betydelsefulla befattningar inom ledande företag som ISS, WeWork och JLL. Dessutom har Peter varit en del av IFMAs styrelse sedan 2016 och är för närvarande styrelseordförande. Peter har en MBA och kandidatexamen i International Marketing Management från Copenhagen Business School.

Styrelse

Arjen Heeres

Arjen Heeres | Ordförande i Planon Corporations styrelse

Arjen Heeres startade sin karriär på Esso och arbetade senare för ett dotterbolag till Capgemini, som specialiserade sig på kunskapsbaserade system och artificiell intelligens. År 1997 blev han verkställande direktör för Imtech IT Systems, en nederländsk leverantör av IT-tjänster. År 2000 blev han operativ chef och delägare i Quintiq, ett programvaruföretag med huvudkontor i Nederländerna som tillhandahåller avancerade planerings- och optimeringslösningar. Som operativ chef på Quintiq fick han företaget att växa från en startup till en världsledare med fler än 1 000 medarbetare och en närvaro på alla större marknader. År 2014 förvärvades Quintiq av Dassault Systems, det näst största programvaruföretaget i Europa. Från och med 2016 arbetar Arjen som ordförande för Planon-koncernens styrelse.


Onno Krap

Onno Krap | Ledamot i Planon Corporations styrelse

Onno Krap har en stark bakgrund inom ekonomi, med en MBA i ekonomi från University of Florida och en RC-examen från Vrije Universiteit Amsterdam. Onno började sin karriär 1991 på Accenture och har erfarenhet av flera olika chefsbefattningar inom deras finansrådgivningsgrupp. 2000 gick han över till bioteknik och började på Applera Corporation som europeisk ekonomichef. 2011 började han hos Crucell, där han så småningom blev finansdirektör. Sedan 2012 har han varit finansdirektör på Exact, en internationell programvaruleverantör för små och medelstora företag samt revisorer. Onno har varit medlem i styrelsen för Planon Group BV sedan 2017.

Det ser ut som om du använder en annonsblockerare. Inaktivera din annonsblockerare för denna hemsidan för att fylla i formuläret.