Installation instructions for Motorola MC55 / ES405B

1. Install Windows compact framework 3.5

In order to run the app without the syncing issue, Windows compact framework needs to be installed. Please follow the instructions below to install:

1. Download Windows compact framework

2. Connect the device to your computer.

3. Start the Windows Mobile Device Center on your computer.

4. A message will appear giving two options: 'Set up your device' and 'Connect without setting up your device'

5. Select 'Connect without setting up your device'.

6. Now select File Management.

7. An explorer window will appear, select the volume with the backslash.

8. Drag the .cab file into it.

9. On the device press Start and click on File explorer.

10. Select 'My Device' in the upper left corner.

11. Click on the .cab file to install the new framework.

2. Install the Planon Mobile app

After successful installation of Windows Compact framework install the Planon Mobile app. Please follow the instructions below.

1. Download the Planon mobile app

2. Connect the device to your computer.

3. Start the Windows Mobile Device Center on your computer.

4. A message will appear giving 2 options: 'Set up your device' and 'Connect without setting up your device'

5. Select 'Connect without setting up your device'.

6. Now select File Management.

7. An explorer window will appear, select the volume with the backslash.

8. Drag the .cab file into it.

9. On the device press Start and click on File explorer.

10. Select 'My Device' in the upper left corner.

11. Click on the .cab file to install the app.

Det ser ut som du använder
en ad-blockerare!
För att se formuläret på denna sida, vänligen inaktivera din annonsblockerare för vår hemsida.