Blogg
Group of colleagues having a hybrid meeting at work.

Hybridarbete: en arbetsplatsrevolution är precis runt hörnet

Många organisationer kommer att anamma hybridarbete; en form av flexibelt arbete där medarbetare kan dela sin tid mellan arbetsplatsen och att arbeta på distans.

Lär dig mer
Blogg
Group of people sitting around a desk and talking about data

Hur tjänsteleverantörer kan använda teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål

Läs detta blogginlägg för att ta reda på mer om hur FM-leverantörer kan använda teknik för att uppfylla såväl kundernas som de egna hållbarhetsmålen.

Lär dig mer
Blogg
Business woman texting a message on a phone in her hands.

Getting the c-level “on board” with corporate real estate strategy

This blog summarises our discussion with real estate expert René Buck. He shares how societal developments are currently leading to companies revising their location policies, and how the c-level can be persuaded to support these new real estate initiatives.

Lär dig mer
Blogg
People working in modern office

Facility Management Evolution Series: 1960s

Diving deeper into the evolution of FM and how we got to where we are today within the field. We analyse “The Evolution of FM” and gain some incredible insight into our technological journey in FM over several decades.

Lär dig mer
Blogg
Office hallway with coloured meeting spaces.

Build or buy an IWMS?

It's key to determine if you want to create your own CRE and FM processes in an IWMS or if you'd rather opt for a best practice approach with minimal tweaks.

Lär dig mer
Blogg
Sustainable greenhouse in office building with plants.

Hållabarhet Och Fastighetsförvaltning: En Handlingsplan För Partnerskap- Del 2

Fastighetsförvaltare är en naturlig samarbetspartner vid hållbarhetsinitiativ. Detta blogginlägg utforskar en metod i fyra steg som fastighets- och hållbarhetsteam kan använda för att arbeta bättre tillsammans.

Lär dig mer
Blogg
People walking in the green office

Hållbarhet och fastighetsförvaltning: vad innehåller en metod? - Del 1

Den här bloggen utforskar en metod i fyra steg för att effektivisera hållbarhetsinitiativ som utvecklats av Alan AtKisson i boken The Sustainability Transformation.

Lär dig mer
Blogg
Green office building with plants.

Att omvandla “Love for Sustainability” till “Love for Talent”

Det här blogginlägget beskriver hur implementeringen av en hållbarhetsstrategi kommer att förbättra varumärkets rykte för tjänsteleverantörer, vilket gör dem attraktiva för nya medarbetare.

Lär dig mer
Blogg
Sustainability Management with green office buildings

Outsourcingmarknaden för FM-tjänster – bevara konkurrenskraften i en föränderlig tid

Detta blogginlägg beskriver hur ett växande hållbarhetsfokus påverkar FM-tjänsteleverantörer och visar i stora drag vad du kan göra för att framgångsrikt genomföra en hållbarhetsstrategi.

Lär dig mer
Blogg
Business people walking in real estate

Hybridarbete, 10 trender som formar RE & FM år 2022 och framtidens arbete

Här är en sammanställning av Planons bästa innehåll från 2021 som handlar om hybridarbete, teknik, fastighetsförvaltning och framtidens arbete.

Lär dig mer
Blogg
Sustainability at Higher Education institutes: Green sustainable campus

Använd den byggda miljön för att nå nettonollutsläpp: Början på din hållbarhetsresa

I det här blogginlägget förklarar Remco van der Mije (KPMG) den viktiga roll som fastighetsägare och fastighetsförvaltare har på vår resa mot en nettonoll-framtid.

Lär dig mer
Blogg
Office buildings managed with integrated sustainability solution

Utforska ”G:ET” i ESG: varför fastigheter bör vara delaktiga

ESG: miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning – är ett hett ämne för många organisationer som diskuterar hållbarhet. I den här bloggen utforskar vi ”bolagsstyrning” utifrån fastighetsskötsel och IWMS.

Lär dig mer
Blogg
Office buildings managed with integrated sustainability solution

IoT:s viktiga roll i att uppnå hållbara byggnader

I det här blogginlägget diskuterar vi vilken positiv påverkan hållbar fastighetshantering kan ha på både den fysiska och den sociala miljön, varför det är mer brådskande än någonsin tidigare samt vilken roll IoT (sakernas internet) har i att säkerställa att hållbarhetsvisionen lyckas för organisationer världen över.

Lär dig mer
Blogg
Birds eye view of a green high school campus.

Skapa ett smartare universitetscampus med digital wayfinding och IWMS

Det här blogginlägget diskuterar vilka tekniska lösningar, till exempel den gemensamma lösningen från MazeMap och Planon, som kan erbjuda förbättrade och interaktiva campusupplevelser.

Lär dig mer
Blogg
People checking data on a digital screen

Öka marginalerna på hårda och mjuka tjänster med Process Mining

Detta blogginlägg förklarar hur process mining-analyser omsätts i konkreta åtgärder. Det hjälper FM-tjänsteleverantörer att utöka sina tjänster och förbättra marginalerna.

Lär dig mer
 1. First
 2. «
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. »
 13. Last

Dela den här artikeln