Green building in Singapore

Att bibehålla fastigheters hälsa medan vi återhämtar oss från krisen

Fastigheter kan inte få COVID-19, men de kan fortfarande bli lidande av det. Jag säger inte detta lättvindigt och jag vill inte heller på något sätt bagatellisera det mänskliga lidande den pågående globala pandemin orsakar. Det är dock ett faktum att fastigheter är komplexa och dynamiska, och kräver därmed uppmärksamhet och omsorg för att fungera på rätt sätt. Nu när rekommendationerna om att stanna hemma har gjort att kontoren har tömts, detaljhandeln har slagit igen och arbetet på många fabriker har avstannat, kan det uppstå en hel del problem med våra fastigheter när vi ska återgå till det vanliga livet efter krisen.

Försummelse är ett problem för fastigheter. De kanske inte utsättas för slitage av människor just nu, men de utsätts fortfarande för naturkrafter – vind, regn, frysgrader/töväder i omgångar – och för skadegörelse, inbrott och annat sabotage.

Något vi är beroende av för att hålla fastigheter i gott skick är att hyresgästerna med hjälp av sina ögon, öron och näsor rutinmässigt upptäcker och rapporterar problem. Om vi ser ett blött golv eller känner en konstig lukt när vi arbetar uppmärksammar vi det och skapar en incidentrapport. När vi inte är på plats finns det en stor risk att vissa problem förblir oupptäckta under en längre period, vilket leder till skador och dyra reparationer.

Här följer ett enkelt exempel: Några dagar efter att mina kollegor och jag började arbeta hemifrån gick en av medarbetarna i vårt team till kontoret för att kontrollera posten. Vid ankomsten märkte han att golvet i entrén var täckt av vatten. Vad hade hänt? Det visade sig att det hade regnat dagen innan och ett avlopp på uteplatsen utanför vårt kontor hade blivit blockerat. Vatten hade då ansamlats och läckt in i fastigheten.

Om vårt kontor hade varit bemannat skulle detta ha märkts i samma ögonblick som det hände, och underhåll skulle omedelbart ha initierats. Det som hände nu var att det slutade regna och följderna blev begränsade. Problemet löstes enkelt och man städade upp. Det blev inga skador. Men tänk om det dåliga vädret hade pågått längre och ingen hade varit på kontoret? Det kunde ha blivit mer omfattande skador, inte bara på vårt kontor utan även hos hyresgästerna på bottenvåningen.

Ett sätt att minimera risken för sådana problem är att hyresgäster, service- och städpersonal då och då tar en promenad genom fastigheten (i enlighet med rekommenderade försiktighetsåtgärder). Detta till trots kan det vara dags att fundera över hur vi ska väcka våra arbetsplatser till liv och få dem att fungera igen när behovet av isolering har avtagit.

Det kanske krävs besiktningar innan inflyttning, samt checklistor och en uppsättning frågor för att säkerställa trygga och hälsosamma förhållanden. En av de frågor som definitivt bör ställas är om planerat underhåll har utförts eller om det finns ett behov av att jobba ikapp med drift- och säkerhetsrelaterade uppgifter, t.ex. byte av HVAC-filter, inspektion av brandsläckare och brandvarnare, och liknande. Har fastighetsutrustningen genomgått service under den period som fastigheten stått tom?

Hyresgäster kan vid en genomgång upptäcka vattenskador, ej fungerande belysning (inte bara i sina lokaler utan även i trapphus och källare, på parkeringsplatsen osv.), VVS-kopplingar och nödutgångsskyltar som inte fungerar, damm eller smuts och andra mindre problem. Serviceteamen bör vid behov försöka att jobba ikapp med inspektioner av tak och hissar samt test av VVS-ventiler, styrsystem och korrekt funktion hos större fastighetssystem.

Nu när vi inte kan vara på våra arbetsplatser är det dags att planera för hur vi åter ska ta dem i besittning. Vi vet inte vad som kommer att behövas. Vi kanske behöver fundera på om vi ska installera handdesinfektionsstationer eller uppgradera rengöringsprotokollen. Vi kanske behöver flytta eller ta bort möbler så att man sitter längre ifrån varandra. Vi vet dock vad själva fastigheterna behöver för att fungera som de ska: Det handlar om system, ytskikt, utrustning och konstruktion. Genom att nu lägga tid på hur vi ska gå tillväga när fastigheterna ska öppnas igen kan vi säkerställa att de är i gott skick när vi flyttar in igen.

Om författaren

David Karpook | North American Business Development Director

David har över 25 års erfarenhet inom RE & FM-branschen och har hanterat projekt över hela världen som kund, leverantör, systemimplementerare, utbildare och strateg. David är ordförande för OSCRE International, en standardiseringsorganisation för fastighetsbranschen. Han är en aktiv medlem av IFMA och 2016 Associate Member of the Year. David är även ordförande för IFMA:s Real Estate Advisory & Leadership community (REAL) och medlem i IFMA Foundations Global Workforce Initiative.

Fler inlägg av David Karpook

Dela den här artikeln