View of a tech city at night with buildings and digital icons in the background

Den framtidssäkrade, smarta fastigheten som aldrig slutar utvecklas

bGrid – Planons sensorpartner – menar att potentialen hos fastighetsdata är så stor att möjligheterna ofta överträffar allt man kunnat föreställa sig. Ta dagens smartphone som exempel. När den uppfanns var dess verkliga framtida potential helt okänd. Varje framåtblickande fastighetsägare gör rätt i att omfamna konceptet med smarta fastigheter. Det innebär att skapa anpassningsbara och flexibla lösningar som lätt kan utvecklas för att gynna framtida generationer. Men hur kan du uppnå detta?

Var flexibel och anpassningsbar

Svaret är ganska enkelt – var flexibel. Anpassningsförmåga är allt. Att investera i en smart fastighetslösning, med ett öppet API som gör det möjligt för maskinvara och programvara från tredje parter att ansluta, gör din verksamhet framtidssäker. Med sådan smart fastighetsteknik kan du fritt välja de applikationer som är bäst lämpade för just dina behov. Andra system och applikationer kan enkelt ansluta till smarta fastighetslösningar med den här flexibiliteten, öppenheten och anpassningsförmågan. Det här är vad du behöver för att kunna växa med tiden och för att kunna påbörja en kontinuerlig förändringsprocess där du bättre kan förstå vad som händer i fastigheten och hur du kan anpassa detta efter användarnas behov. När ny programvara och smarta fastighetsapplikationer utvecklas gör även fastigheten det.

Olika fördelar med smarta fastigheter

Alla organisationer kan få betydande fördelar genom att investera i en smart fastighet som ständigt utvecklas. Att samla in anpassade fastighetsdata, till exempel mätningar av koldioxidnivåer eller VOC (flyktiga organiska föreningar), ger flera lager av information om den dagliga luftkvaliteten för fastighetens hyresgäster. Om organisationer vill kunna gå tillbaka till att personalen spenderar ungefär 90 % av sin tid inomhus med en genomsnittlig arbetsvecka på 40 timmar är det viktigt att komforten och renhetsnivåerna blir rätt från början, för att säkerställa en arbetsmiljö som är så hälsosam som möjligt.

Dessutom är det viktigt att samla in uppgifter om hur många hyresgäster som använder en fastighet, i synnerhet mötesrum, vid övervakning och upprätthållande av en hälsosam arbetsplats. Smarta system för fastighetsförvaltning samlar in data om användningen av fastigheten och skickar tillbaka information som visar hur väl olika delar av fastigheten fungerar till fastighetsförvaltaren. Med mätning av varaktighet och antal deltagare för olika möten kan till exempel överbeläggning snabbt upptäckas. Mönster och trender kan också utvärderas baserat på historiska data som samlats in om en fastighet över tid. Detta kan hjälpa till med att identifiera flödet av personer genom en byggnad och kan belysa problem som överbeläggning, vilket i sin tur kan hjälpa team att samarbeta effektivt i hälsosamma miljöer. På så sätt kan fastigheten utvecklas parallellt med en organisation och dess arbetssätt.

Den omedelbara vikten av hälsosamma fastigheter

Under de senaste månaderna har det blivit viktigare än någonsin att ha kännedom om våra fastigheters inomhusklimat. Under den globala covid-19-pandemin har det blivit viktigt för fastighetsägare, arbetsgivare och personer på arbetsplatser att kunna mäta inomhusklimat, särskilt luftkvaliteten, och att förhindra överbeläggning. Anpassningsbara och smarta fastighetslösningar är det som krävs för att kunna agera snabbt och samla in relevanta fastighetsdata om inomhusmiljön, så som koldioxidnivåer, luftfuktighet och arbetsplatsbeläggning. Fastighetens maskinvara behöver göra det möjligt för dig att komma åt relevanta data på ett effektivt sätt, så att du kan bearbeta dessa i valfri applikation. Detta bör kopplas ihop med dina primära processer så nära det går, så att fastigheten kan anpassas efter förändrade arbetsmiljöbehov, vilka ofta påverkas av externa förändringar bortom organisationens kontroll.

bGrid som ett hjälpmedel mot covid-19

bGrids smarta fastighetslösning har förbättrats med hjälp av AI och maskininlärning, och samlar in data från hyresgäster via flera sensorer och omvandlar dessa till värdefulla och användbara insikter för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den kombinerar till exempel mätningar av såväl beläggning som nivåer av koldioxid och luftfuktighet. Sådana insikter kan hjälpa ägare, förvaltare och hyresgäster att hålla sig till regler om social distansering samt säkerställa luftkvaliteten. Det här är bara ett exempel på hur vi kan anpassa oss efter våra kunders behov i arbetet med att motverka spridningen av covid-19 på arbetsplatser.

Covid-19 har förändrat världen omkring oss, men hos bGrid sker innovation genom förändring. Vi ser förändringar som väckarklockor som utmanar våra arbetssätt. Och genom att ständigt utmana oss är våra kunder en fantastisk inspirationskälla. Så hur förbereder du dig inför att låta de anställda återvända till kontoret? Hur kan du bäst tackla nya arbetssätt i din organisation? Kontakta oss för att diskutera hur man kan implementera det allra senaste inom smarta fastighetslösningar.

Samarbetet med Planon

bGrid och Planon samarbetar för att kombinera sina styrkor och frigöra potentialen hos smarta fastigheter. Planons befintliga programvaruanslutningar för sensorer till arbetsytor, rum och utrymmen är kompatibla med bGrids multisensorer. bGrids flexibla lösning för smarta fastigheter och öppna API kombinerat med Planons programvarulösningar för hantering av utrymmen och arbetsplatser har utökat möjligheterna för smarta fastigheter. bGrid kan mäta fastighetsdata från nyttjandegrad till nivåer av koldioxid och VOC. Baserat på dessa åtgärder kan Planon tillhandahålla exaktare information till slutanvändare gällande bokning av rum, förutsägande underhåll, smart rengöring, kontroll av personlig komfort och mätning av energieffektivitet.

Vill du veta mer om fördelarna med öppen programvara för din fastighetsförvaltning? Läs Planons White Paper ”Nischade lösningar eller en integrerad lösning – varför välja?”.

Om författaren

Lex Janssen | Sales Manager bGrid

Lex är det senaste tillskottet till bGrid-teamet. Han har varit aktiv inom fastighetsbranschen på olika positioner i många år och brinner för allt som rör teknik och innovation. Som försäljningschef på bGrid kombinerar han sin kunskap med sin passion för att möjliggöra bättre, smartare och hälsosammare fastigheter världen över.

Dela den här artikeln