Smart Workplace solution in the skyline of Singapore

Hålla avstånd när utrymme är en bristvara: Efterlevnad av covid-19-åtgärder i Singapore

I en stad där över 5 miljoner personer trängs på 725 km2 är det inte lätt att följa reglerna för social distansering. Lejonstaden – som är känd för sina stränga böter, men även för en mycket effektiv statlig byråkrati – behandlar ”social distansering” som en vetenskap.

Singapore är ett globalt logistik- och transportnav. Flygplatsen Changi är en av världens största och mest trafikerade flygplatser och förbinder över 100 länder. Med tanke på att uppskattningsvis 3,4 miljoner personer reser mellan Wuhan och Singapore varje år utgjorde covid-19 ett betydande hot. Men intressant nog är Singapore ett av de länder som haft minst fall av covid-19.

Deras hantering av covid-19 har därför setts av många runt om i världen som en modell att följa. Efter att ha dragit värdefulla lärdomar från det senaste SARS-utbrottet var stadsstaten snabb med att vidta åtgärder. Som en pragmatisk första insats dök en helt ny uppsättning symboler upp på ön i foodcourts, parker och köpcentrum, som illustrerade hur man följer reglerna för social distansering och minskar spridningen av viruset.

Allteftersom man lärde sig mer om sjukdomen införde myndigheterna i Singapore successivt ett antal kontrollåtgärder som strikt reseförbud, kontaktspårning, ”circuit breaker” (Singapores version av nedstängning), obligatorisk användning av munskydd samt policyer för social distansering och allmänna sammankomster.

Då Singapore är en smart nation som uppmuntrar teknikanvändning och digitalisering fanns redan den infrastruktur som behövdes för hemundervisning, hemarbete och onlinelektioner för självstudier på plats när ”circuit breaker” trädde i kraft i början av april 2020.

Medan andra länder fortfarande diskuterade hur många bärbara datorer som skulle behövas för skoleleverna, satte man ut robothundar för att patrullera Singapores parker. Robotarna förseddes med kameror för att övervaka de personer som vistades i parken och de påminde även parkanvändarna om reglerna för social distansering.

Myndigheterna i Singapore har även sett till att de åtgärder som föreskrivits verkligen följs. Singapores polis har testat pilotlösa drönare för att övervaka social distansering. Baserat på en kamerainspelning arresterades i juni sju personer för att de brutit mot covid-19-lagarna om olaglig samling, umgänge i stor grupp och förtäring av alkohol på offentlig plats. Personerna blev ”offentligt uthängda” och deras identitet, namn, ålder och nationalitet publicerades i dagstidningar. De fick dessutom betala böter på mellan 8 000 och 9 000 singaporianska dollar (ca 5 000–5 700 euro).

Myndigheterna informerar aktivt om pandemiutvecklingen, och – något som kanske är den mest anmärkningsvärda aspekten från mitt (europeiska) perspektiv – riktlinjer och direktiv är allmänt accepterade och följs av merparten av befolkningen. Den politisering av munskydd och de obevisade färgstarka konspirationsteorier som har dykt upp i olika andra länder med anledning av viruset är obefintliga i Singapore.

Tillbaka till arbetsplatsen

Antalet nya COVID-19-fall i Singapore har minskat drastiskt från mitten av augusti 2020 till några dussin om dagen och inga nya stora utbrott har inträffat sedan dess. Staden förbereder sig inför att gradvis öppna upp ekonomin och människor börjar återvända till sina arbetsplatser.

Medan social distansering har blivit ett modeord runtom i världen, har Singapore omvandlat det från ett vagt koncept till en mycket specifik uppsättning riktlinjer. Företagen måste sprida ut arbetsdagens starttider på minst tre entimmesblock för att minska trängseln i kollektivtrafiken under rusningstid. De måste även organisera sina anställda i grupper som arbetar enligt ett roterande schema. Tanken är att hälften av personalen arbetar på kontoret medan den andra halvan arbetar hemifrån.

För att följa dessa riktlinjer måste företagen ha kontroll över densiteten i de utrymmen de använder samt över relaterade tjänster som städning av lokalerna.

För åtkomstkontroll i byggnaderna använder man ansiktsigenkänningsteknik. Det är vanligt att se temperaturscreening och registrering för säkert inträde via QR-koder i massövervaknings- och falldetekteringssyften. Integrerade IWMS-system underlättar och övervakar arrangemang med uppdelade team, och gör det möjligt för anställda att boka tillgängliga flexibla skrivbord från sina egna enheter.

För att stödja organisationer i att underlätta en säker återkomst till arbetsplatsen har Planon definierat ett antal användningsfall kring processer gällande besökarregistrering, åtkomsthantering, bokningar, rengöringshantering, övervakning av luftkvaliteten inomhus och hantering av serviceförfrågningar. Planons användningsfall i samband med covid–19-lösningar har väckt stort intresse i vår community. Eftersom de flesta basdata redan finns i systemet blir det enklare att lägga till den extra funktionalitet som behövs för att understödja och mäta efterlevnad av de nya covid-riktlinjerna. Planon har dessutom nyligen lanserat en helt ny mobillösning för arbetsplatsanvändare – Planon Workplace Engagement App. Appen stöder en friktionsfri arbetsplats och beröringslösa användarupplevelser och bidrar på så sätt till en säker återgång till kontoret.

Med Asiens digital samhörighet och villighet att anta ny teknik kan man förvänta sig att övergången till det ”nya normala” blir en smidig process i Singapore, som rankades som världens smartaste stad för andra året i rad 2020. Förhoppningsvis tar det inte för lång tid innan vi kan återuppta ett något normalt (arbets) liv.

Om författaren

Karen Winter | Services Director

Karen Winter har en bakgrund inom fastighetsbranschen (Executive MBA RE) och inledde sin karriär som affärskonsult och implementeringskonsult för en av Planons partners. Hon började på Planon 2008 och ansvarade för teamet för Professional Services i EMEA. Idag är hon Services Director för Planon APAC och är baserad i Singapore.

Dela den här artikeln