Individual workplace in the modern office

Hybrida arbetsplatser: Förändring börjar med mätning

Den holländska Facility Management-tidskriften Facto Magazine intervjuar regelbundet unga yrkesversamma inom FM-branschen om deras vision av Facility Management och framtiden för branschen. ”Data” hamnar alltid bland topp tre av ”framtidens förväntade trender”, men benämningen ”förväntade trender” är inte fullständig. Jag brukar alltid säga att data är en nyckel som ger oss tillgång till information. Det är viktigt att ta ett steg tillbaka och komma ihåg att alla data har ett ursprung: en datakälla eller en mätning.

Molnbaserade lösningar: den stora möjligheten för hybridarbete

Covid-19 har inneburit en enorm förändring av våra liv. Det har rubbat sättet som vi brukade arbeta på och har gett oss nya arbetsformer. Men tänk om covid-19 hade drabbat oss för 15 år sedan: Skulle vi ha kunnat genomföra samma förändring för kontorsarbete utan molnbaserade IT-lösningar? Jag tror inte det.

Många företag och organisationer klarade i alla fall av att anpassa sig – och när kontoren börjar öppna upp igen runt om i världen tvingas de nu utvärdera hur den hybrida arbetsstrategin ska fungera framöver och på lång sikt. En hybrid arbetsmodell ger anställda en möjlighet att arbeta från olika platser: hemifrån, ute eller på kontoret. Kan man mäta arbetsmönster och samtidigt använda en öppen molnbaserad IWMS-plattform, som Planon, får företagen en möjlighet att utforma olika hybrida arbetsstrategier. Verdantix pekar ut fem olika modeller för hybridarbete från den helt kontorscentrerade till den fullkomligt distansbaserade modellen och allt däremellan.

Den fysiska arbetsplatsen blir ett centrum för samarbete

Hybrida arbetsstrategier har redan förändrat den traditionella arbetsplatsen. Sättet som vi använder kontorslokaler på kommer även fortsatt att förändras allteftersom vi anpassar oss till covid-19-pandemins bestående effekter och efterdyningar. Fysiska arbetsplatser håller redan på att omvandlas till större samlingsplatser för samarbete, innovation och möten. Produktionsliknande arbete kan utföras på kontoret på tystare avdelningar eller på distans (hemma eller ute). Viktiga fördelar med en hybrid arbetsmiljö (oavsett vilken modell du väljer) är att:

  1. Du kan göra mer med mindre utrymme eller färre kvadratmeter
  2. Du får fler gemensamma utrymmen som mötesrum och arbetsplatser (flexibel kontorslösning)
  3. Fler gemensamma lokaler innebär också ett ökat behov av smarta resurser för att effektivt kunna övervaka nyttjandet och användningen av samt arbetsmiljön för dessa lokaler.

Men det som organisationer och företag som undersöker hybrida arbetskoncept kommer att fråga sig är: Har vi valt rätt koncept för vår organisation? För att besvara den här frågan måste organisationerna ges en möjlighet att övervaka och samla in rätt information från sina arbetsplatser eller byggnader.

Data från alla typer av mätpunkter (sensorer, sakernas internet, räkningar, personers handlingar osv.) kommer att behövas för att finna den rätta lösningen för den hybrida arbetsplatsen. Ett bra exempel på detta är Proximity-monitorn från EY som använder smartphones, bärbara enheter och platssändare för att anonymt övervaka och logga interaktioner mellan människor. Eller den hyperanslutna byggnaden från den innovativa IoT-plattformen Axonize. Plattformen möjliggör enkel och snabb anslutning, vilket gör det möjligt för stora enhetsvolymer att ansluta sig, och dessutom erbjuder den tillräckligt med skalbarhet för att kunderna ska kunna distribuera sina användningsfall för sakernas internet, effektivt och med ökad hastighet.

Facility Management, teknik och framtidens arbete

Teknik kommer att vara en hjälp för professionella arbetsplatsplanerare för att proaktivt utforma hybrida arbetsplatser som anställda har behov av i dag och i framtiden. Den här tekniken ska också hjälpa anställda att få tillgång till och utnyttja nya kontorsutrymmen och hybrida arbetskoncept på ett optimalt sätt. Det kan till exempel handla om wayfinding på kontoret, med en digital wayfinding-lösning från exempelvis Mazemap som ökar produktiviteten och förbättrar upplevelsen för både boende och besökare. Men det kan också inbegripa flexibla kontorslösningar där man gör bokningar eller hittar kollegor via en arbetsplatsanvändar-app som omfattar mängder med data med allt från sensorer och sakernas internet. Organisationernas största utmaning när det gäller att framgångsrikt genomföra en hybrid arbetsstrategi handlar om att hålla balansen i vågspelet mellan mätning, design, användning och underhåll för sina processer och arbetsytor. Och glöm inte att allt börjar med förmågan att mäta rätt saker.

Kolla in Planons Marketplace för att hitta IoT-lösningar som erbjuds av våra teknikpartner för att möjliggöra detta.

Planons öppna plattform och partnerstrategi hjälper professionella arbetsplatsplanerare att hitta de bästa lösningarna för hybridarbete som erbjuds på marknaden av tredjepartsleverantörer och som omedelbart kan användas tillsammans med Planon-plattformens IWMS-funktioner. En professionell arbetsplatsplanerare kan anpassa lösningarna efter det som fungerar bäst för just deras organisation. Därmed kan de känna sig säkra på att deras hybrida arbetslösning drivs med riktiga data, som ger dem den information som de behöver för att styra sin organisation mot framtiden.

Om författaren

Job van Barneveld | Partner Development Manager

Job har en kandidatexamen i Facility Management och har jobbat inom den internationella IWMS-branschen i över 25 år. Han har arbetat som självständig konsult och programchef och har i sitt arbete engagerat sig i en mängd nationella och internationella genomföranden och val av IWMS-system. På Planon liksom hos andra IWMS-leverantörer har Job haft olika befattningar, inklusive affärskonsult, produktägare och projektledare för företagsimplementering. I dag är han ansvarig för partnerutveckling, en roll som ger honom det globala ansvaret för positionering och vidgandet av Planons teknikpartnerkanal.

Dela den här artikeln