Woman working from home

Hybridarbete: en arbetsplatsrevolution är precis runt hörnet

Massövergången till distansarbete till följd av den globala covid-19-pandemin innebär att kontoret som vi känner det tillhör det förgångna. Om man blickar framåt verkar organisationer i alla former och storlekar redo att anamma hybridarbete, en form av flexibelt arbete där medarbetare kan dela sin tid mellan arbetsplatsen och hemmakontoret.

En ny trendrapport från Microsoft, ”The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?”, visar att ungefär 70 % av arbetstagarna vill att flexibla alternativ för distansarbete ska fortsätta efter pandemin, medan mer än 65 % längtar efter mer umgängestid med sina team. För att förbereda sig för detta planerar 66 % av företag att göra om sina kontor till mer strategiska tillgångar, med arbetsplatser redo att utvecklas till en plats där medarbetare kan samarbeta och umgås. Målet med detta är att underlätta ökat samarbete mellan medarbetare, oavsett varifrån de jobbar.

I en annan rapport, ”Five Best Practices for Success in the Hybrid working Era”, beskriver Verdantix de fem främsta strategierna för hybridarbete som används idag av många verksamheter. En av dem som lyfts fram i rapporten är 60/40-strategin, där medarbetare tillbringar tre dagar på kontoret och två dagar hemma, eller vice versa. Detta ger medarbetare socialt umgänge med kollegorna och tid för samarbete, samtidigt som de fortfarande erbjuds fördelarna med distansarbete, som minskad pendlingstid och ökad flexibilitet.

Teknikens betydelse för framgångsrika modeller för flexibelt arbete

Dessa nya modeller för hybridarbete medför intressant ny dynamik till kontorsutrymmets syfte, men det innebär även nya utmaningar. En av de största utmaningarna är hur man utrustar medarbetare med rätt teknik för att ge dem tillgång till och översikt över olika utrymmen och kollegors scheman, när alla får möjligheten att arbeta flexibelt. Traditionella lösningar för arbetsplats- och mötesrumsbokning kommer få svårt att tillgodose denna komplexitetsnivå.

Det är viktigt att notera att teknik för möteshantering bara skrapar på ytan av arbetsplatsutmaningarna som måste övervägas av företagens arbetsplatsansvariga framöver. Man måste även ta hänsyn till risken för toppar och dalar vad gäller närvaro på arbetsplatsen, framtida covid-19-störningar samt anställdas välbefinnande och engagemang.

Verksamheter med en integrerad arbetsplatslösning har en bättre utgångspunkt för att implementera och införa ny teknik som denna på arbetsplatsen och deras personal, för att tillgodose behoven med strategierna för hybridarbete. Organisationer som arbetar med en öppen programvaruplattform och ett robust partnernätverk har en ännu större fördel, där man får tillgång till den senaste generationen arbetsplatsappar, som Planons Workplace Engagement App, som kan bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser och möjliggöra en förbättrad personalupplevelse genom smartare möteshanteringsmöjligheter.

Fem åtgärder att vidta idag för att lyckas med hybridarbete

När företag påskyndar genomförandet av strategier för hybridarbete, finns det oändligt många olika projekt som behöver uppmärksammas av arbetsplatsansvariga. De främsta prioriteringarna för företagsledningar bör dock vara att använda medarbetarnas återkoppling och se till att personalen har de bästa verktygen för att få ut så mycket som möjligt av modeller för flexibelt arbete.

Den ovannämnda Verdantix-rapporten lyfter även fram fem åtgärder som företag nu kan vidta för att få ut mesta möjliga av modeller för flexibelt hybridarbete. Dessa inkluderar:

  1. Använda regelbunden återkoppling från medarbetare
  2. Exempel på framgångsrika strategier vid nedstängning
  3. Prioritering av investeringar i arbetsplatslösningar som gynnar medarbetare
  4. Outnyttjade kostnadseffektivitetslösningar som hybridarbete kommer att medföra
  5. Framtidssäker strategi genom mer flexibilitet

För att strategier för flexibelt arbete ska lyckas, måste de vara flexibla för att möta både medarbetarnas och företagens förändrade behov. Fastighetsförvaltare ska inte se hybridarbete som kontorets ”slutmål”, utan snarare som nästa steg i en långsiktigare utveckling av arbetsplatsen.

Om författaren

Peter Ankerstjerne | Chief Strategy Officer at Planon

Peter Ankerstjerne, MBA, COP, FRICS, IFMA Ordförande, har mer än 25 års erfarenhet av många aspekter inom Facility Management. Efter att ha arbetat i olika ledande roller på ISS, Wework och JLL är han nu Chief Strategy Officer på Planon Software. Sedan 2016 har han även varit en del av IFMA:s globala styrelse, där han nu är ordförande.

Fler inlägg av Peter Ankerstjerne

Alla inlägg av Peter Ankerstjerne

Dela den här artikeln