People working in the modern green office

Kan du hålla medarbetarna engagerade under dessa krävande och svåra tider?

Det sägs att medarbetarna är varje företags största tillgång. Det är därför inte förvånande att företag lägger ner mycket arbete på att behålla sin personal, förbättra resultatet och ge sina medarbetare erkännande för deras uppskattade arbete. Det skapar tillit och engagemang, och de två sakerna leder till ökad produktivitet.

Men när världen förändras så snabbt – vad gäller både politiskt och faktiskt klimat, relationer och pandemier – hur påverkas då engagemanget och produktiviteten på arbetsplatsen? Hur kan teknik i ännu större utsträckning övervinna svårigheter i dessa föränderliga tider? Kort sagt, hur kommer vi att anpassa oss till det nya normala?

Medarbetarnas aktuella behov

Nu är team mer utspridda än någonsin och traditionella, fysiska möten mellan medarbetare och chefer har blivit ersatta av digitala möten. Samtidigt har den här förändringen på sätt och vis inneburit en möjlighet för företag. En möjlighet att använda teknik, som den som Planon erbjuder, till att upprätthålla engagemanget på arbetsplatsen med praktiska tillämpningar avsedda att lösa verkliga arbetsplatsfrågor.

När medarbetarna återvänder till arbetet vill de kunna känna sig säkra och kunna lita på att deras arbetsgivare gör allt de kan för att garantera säkerheten. Är rummen rena? Har någon annan använt det här skrivbordet? Var kan jag sitta och arbeta i enlighet med företagets riktlinjer? När är det här över? När kan vi återgå till det ”normala”? Och vad kommer det att innebära i framtiden? All denna osäkerhet och ångest kan ha en reell påverkan på medarbetarnas engagemang och produktivitet.

Kulturella faktorer

Vad som ytterligare försvårar problemet är att varje stat i USA kan ha en egen, statsspecifik strategi för återvändandet till arbetet. Som nämnts tidigare är teamen utspridda och något som är i enlighet med reglerna för ett team kanske inte är det för ett annat. När vi kämpar för att anpassa oss till motstridiga riktlinjer och åtgärder, är det viktigt att notera hur Planons flexibla utrymmes- och arbetsplatshantering kan bidra till att dessa beslut blir tydliga, koncisa och regelanpassade.

Dessutom har fastighetsavdelningar i allmänhet tvingats ompröva sina fastighetsstrategier. Under lång tid kunde vi inte föreställa oss en värld där medarbetare inte behövde pendla långa vägar och utstå kontorsskämt. Men plötsligt måste vi fatta en mängd beslut för att få arbetsuppgifterna gjorda på ett så säkert, strategiskt och hälsosamt sätt som möjligt. Vi har funnit att många jobb inte kräver närvaro i en byggnad med hög hyra. Faktum är att medarbetarna i vissa fall är mer produktiva hemma. Företag måste nu fatta viktiga beslut om de fastigheter de äger och hyr: ”Ska vi konsolidera, sälja eller hyra ut i andra hand?” Fastighets- och arbetsplatsansvariga måste återta kontrollen över det som nog kan anses vara en av de dyraste tillgångar en organisation har.

Mjukvara är lösningen

De flesta företag använder i någon mån teknik för att hantera en del av sin verksamhet och sina affärsprocesser. Lösningar för hantering av personal, finanser och löner har till exempel hjälpt många företag att förenkla de nödvändiga processerna. Om de införs på rätt sätt leder dessa lösningar även till lägre kostnader.

Vi på Planon erbjuder kunder ett fullständigt integrerat system som är byggt på en kraftfull plattform och kan hjälpa ditt företag att planera och hantera din fastighetsportfölj och dina arbetsplatshanteringsrutiner. Systemet hjälper till att hitta sätt att öka effektiviteten och sänka kostnaderna, hantera tillgångar, hantera leverantörer och kontrakt för att kontrollera kostnaderna och mycket mer. När ett företag kan utnyttja den sortens effektivitetsökningar och kostnadssänkningar för att istället investera i sin personal kommer medarbetarnas engagemang, och i förlängningen även deras produktivitet, att öka.

En mogen arbetsplatshantering

Det räcker inte att veta vem du anställde och när, eller ens hur mycket du betalar vederbörande och hur ofta. Det måste finnas ett stort ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivaren och medarbetaren. För att uppnå detta är det viktigt att ha en gedigen strategi för arbetsplatshantering. Om du vet hur du kan förbättra din arbetsplats och därmed indirekt investera i din största tillgång, dina medarbetare, kommer du att se ett ökat engagemang hos medarbetarna och ökad produktivitet! Särskilt i dessa turbulenta tider.

Vill du ta reda på mer om i vilken utsträckning du erbjuder dina medarbetare en engagerande arbetsplats och lära dig hur du kan överbrygga luckan mellan den mognad din nuvarande arbetsplatshantering har och den mognad du skulle vilja att den hade? Låt då oss utvärdera mognaden hos din arbetsplatshantering!

Om författaren

Leaha Pearman | Sales Manager

Leaha började sin karriär inom försäljning i början av 2000-talet i rollen som Global Sales Consultant, och arbetade med globala arbetsplats- och teknikstrategier tillsammans med en av världens största kommersiella tjänsteleverantörer inom fastighetsbranschen. För närvarande är hon Senior New Business Sales Manager för Planon i Nordamerika. Leaha har en kandidatexamen i AYA Language Arts in Education (språkets roll i utbildning för ungdomar och unga vuxna) och har även magisterexamina i både Literature (litteratur) och Composition & Rhetoric (skriftlig framställning och retorik).

Dela den här artikeln