Using Data Analytics in Real Estate

PropTechs effekt på framtidens arbetsplats

Under de kommande åren kommer kontorsfastigheter att förändras snabbare och mer dramatiskt än någonsin. De måste uppfylla medarbetarnas och besökarnas skiftande behov. I den här bloggserien granskar vi tre nya utvecklingar som driver innovativa lösningar inom fastighets- och arbetsplatshantering. Vårt tidigare blogginlägg fokuserade på effekten av covid-19-pandemin, och denna handlar om påverkan av fastighetsteknik (PropTech). Enheter kan i allt högre grad generera data. Hur använder vi dessa data för att forma framtidens arbetsplats?

IoT drivs av PropTechs uppgång

Utvecklingen av fastighetsteknik – eller PropTech – utgör en grundläggande utveckling mot en bred digitalisering av fastigheter, med lösningar som tillhandahålls av en rad olika teknikleverantörer för många olika ändamål. Eftersom PropTech i allmänhet är ganska omfattande och omfattar många olika användningsfall, främjar det definitivt tillväxten och möjligheterna med Sakernas internet (IoT).

Arbetsplatssdata i realtid

Många olika typer av IoT-sensorer kan ge data om hur en arbetsplats används och drivs. De kan till exempel mäta temperatur och luftfuktighet, men även luftkvaliteten när det gäller CO2-nivåer och andra komponenter – ett ämne som har ökat i betydelse på grund av covid-19. Dessutom kan kameror och rörelsesensorer ge information om hur många personer som finns på kontoret. Du kan till och med kartlägga deras rörelser genom arbetsplatsen.

McKinsey förväntar sig att organisationer kommer att lägga sex gånger mer pengar på IoT-teknik under 2023 än de gjorde 2014. Enligt olika prognoser kommer över 30 miljarder enheter världen över att vara anslutna till internet via IoT-teknik år 2030.

Tvålautomater med Wi-Fi

McKinseys prognos kan dock visa sig vara ganska konservativ. Sensorerna blir allt billigare och har lång livslängd. Du kan köpa tvålautomater eller toalettrullar med sensorer och internetanslutning, och meddela ansvariga när de behöver fyllas på. Är en sådan småskalig tillämpning nödvändig? Förmodligen inte, eftersom dessa saker kontrolleras av städarna när de arbetar. De har inte någon som springer runt och fyller på tvålautomater exakt när det behövs. Data är värdefulla när du använder dem på ett sätt som har en positiv inverkan på produktiviteten eller användarupplevelsen.

Med andra ord handlar det inte om att ha alla data, utan om vad du kan göra med dem. Vilken statistik kan du få ut av dem? Hur kan du förändra information till kunskap och så småningom fördjupa din förståelse? Det är här artificiell intelligens (AI) börjar spela en allt större roll.

AI kan vara till nytta för företag när det gäller tid, effektivitet och pengar. Till exempel kan en luftkonditionering (HVAC) som använder AI förutsäga när filtren i utrustningen måste bytas ut. Om filtren inte byts ut i tid kommer maskinen att dra mer ström. En sådan varning är användbar, men du kan bara anpassa rutinerna till den informationen om du vet när ett underhållsbesök planeras, och direkt interagera med planeringssystemet hos den relevanta tjänsteleverantören som ansvarar för att byta ut filter i den här fastigheten. För det andra skickar du ingen servicetekniker för att byta ut ett filter. Men för hundra då? Då är det förmodligen för sent. Värde skapas när du vet exakt vid vilken tidpunkt du arbetar mest effektivt. AI hjälper dig att utnyttja dina data optimalt och att skicka rätt servicetekniker till rätt byggnad vid rätt tillfälle.

PropTech och arbetsmiljön

Data från olika sensorer och smarta tillgångar är inte bara användbara för hantering och underhåll av arbetsplatser. De kan också användas för att förbättra arbetsplatsupplevelsen.

En frisk och nöjd medarbetare är en gladare och mer produktiv medarbetare. Sensorer kan mäta temperatur, luftfuktighet, CO2-nivåer och mycket mer. Algoritmer kan använda dessa data för att justera värme, ventilation och luftkonditionering. Detta säkerställer att miljön förblir bekväm över alla användningsnivåer. Det kan också spara energi genom att se till att värmen och belysningen stängs av när ingen är i ett rum. I kombination med en app är det möjligt att få direkt interaktion mellan en användare och ett rum genom att automatiskt justera klimat, belysning och skrivbordshöjd till fördefinierade nivåer. Arbetsplatsen anpassar sig efter användaren.

Förutsäga beteende och resultat

Om alla relevanta enheter och komponenter i en kontorsbyggnad genererar data om de element som påverkar arbetsplatsen, är det till och med möjligt att bygga en digital kopia och utföra tester med den. Den här "digitala tvillingen" ger en exakt kopia av kontoret så att du kan simulera hur en justering av en variabel kan påverka användningen på en avdelning eller till exempel energi- och underhållskostnaderna.

Med hjälp av maskininlärning och AI kan smart programvara skapa en bästa praxis för att driva arbetsplatsen. Baserat på relevanta data kan du hitta den perfekta balansen mellan komfort och kostnader samt mellan användningsnivå och välbefinnande.

Utnyttja potentialen hos data till fullo

Många specialister på fastighets- och arbetsplatshantering saknar fortfarande full förståelse för hur stort värde deras organisationsdata har och hur de effektivt kan använda dem för sina digitala strategier. Utnyttjar din organisation de data som redan finns tillgängliga? Nyligen samlades experter från IWFM, 3edges och Planon i ett gemensamt webbseminarium för att diskutera hur data används på arbetsplatsen och i fastigheter. Se webbseminariet on-demand och få praktisk vägledning om dataanvändning i vår alltmer digitala värld.

Precis som inom andra branscher kommer data att avsevärt förändra hur vi hanterar fastigheter under de kommande åren. Som FM- eller CRE-chef är det nu dags att förbereda dig för denna revolution.

Om författaren

Pierre Guelen | Chief Executive Officer (CEO)

Som grundare och VD för Planon ansvarar Pierre Guelen för den globala verksamheten och är arkitekten bakom företagets strategi och övergripande vision. Pierre Guelen sätter tonen Planons ledande roll inom mjukvarubranschen för Facility Management, fastigheter och arbetsplatser. Sedan han grundade Planon 1982 har Pierre Guelen tagit en aktiv roll för att öka branschens utveckling och för att visa den stora betydelsen av fastigheter och arbetsplatser när det gäller den övergripande affärsstrategin och verksamhetens framgångar. Hans ledarskap har resulterat i att Planon har vunnit flera utmärkelser, bland annat genom att bli utsedd till ett av de bäst förvaltade företagen av Deloitte. Pierre Guelen är utbildad vid Avans University of Applied Sciences i Den Bosch och Rotterdam, och har en examen i industriteknik.

Fler inlägg av Pierre Guelen

Dela den här artikeln