Representation of the planet with some coding numbers around

Så kan Planons öppna plattformsstrategi främja digitalisering och innovation

Håll dig uppdaterad gällande digitalisering och innovation i fastighets- och Facility Management-branschen och lär dig mer om Planons strategi som en öppen plattform.

När fokus i allt större utsträckning ligger på mätbart affärsvärde och operativ kvalitet, i kombination med dagens troligen mest primära uppgift att möjliggöra en säker återkomst till kontoret, har användningen av stödjande programvarulösningar för fastighetsförvaltning och Facility Management blivit en allmänt vedertagen praxis. Dessa programvarulösningar är oftast till mest nytta på områden som portföljtransparens, kontroll, effektiv hantering, kostnadsminskning, organisatorisk smidighet, kundvärde och efterlevnad.

Många organisationer har dock haft problem med att välja rätt programvarulösning, vilket framgår av det faktum att vissa implementeringar inte ger de önskade resultaten. Orsakerna till misslyckandena kan variera, men omfattar ofta följande: ett glapp mellan förväntningar och verklighet, underskattning av de ansträngningar som krävs under implementering och förändringshantering samt oväntad komplexitet i IT-teknik och drift.

Tider av förändring leder till ett behov av förändrade strategier

Så sent som 2016 var det en helt annan sak att investera i programvarulösningar för automatisering av processer för inom fastighetsförvaltning. Det rådde ofta konkurrens mellan nischade lösningar och integrerade lösningar: Antingen valde du att implementera ett antal nischade lösningar som tillgodosåg alla krav på ett effektivt sätt, eller så försökte du bocka av så många funktionskrav som möjligt med en integrerad programvarulösning.

Nu, år 2021, är det dags att se annorlunda på saken. En enorm våg av olika tekniska innovationer blir tillgänglig på fastighetsmarknaden. Dessa kallas Property Technology (PropTech). De utgör ett grundläggande steg mot digitalisering kring byggnader och erbjuder mycket specialiserade funktioner för varje affärsproblem, vilket ger användarna en bättre upplevelse och gör teknikerna lättare att införa och ersätta.

Därför är vi på väg bort från antingen/eller och på väg mot både/och, vi ser nischade lösningar som komplement till integrerade lösningar. I den här nya visionen är din utgångspunkt för att framtidssäkra din fastighets- och anläggningsförvaltning att du använder en IWMS som en öppen programplattform med sömlös anslutning till PropTech. En viktig förutsättning är att ett IWMS måste ha en grundläggande förmåga att enkelt kunna ansluta till de nya tekniker och möjligheter, och bädda in dem med de processer som stöds. När du gör på det här sättet fungerar en IWMS-plattform egentligen som en enda styrpanel som fastighets- och anläggningsförvaltare kan använda för att styra sin verksamhet. Den tillhandahåller företagsomfattande lösningar och säkerställer datakvalitet och konsekvens med en enda sann källa som även omfattar data från alla nödvändiga specialiserade program och lokal byggnadsteknik. I sådana fall kan en integrerad lösning och nischade lösningar gå hand i hand.

Planon som öppen programplattform

IWMS-lösningar utvecklades till en början kring integration av verksamhetsfunktioner för fastighets- och arbetsplatsbranschen, som fastighetsförvaltning, tillgångs- och underhållshantering, servicehantering med mera. Utvecklingen av PropTech har lett till att dessa IWMS-lösningar inte bara måste innefatta grundläggande funktioner för att ansluta och integrera den nya teknik och de nya möjligheter som är kopplade till de specifika processer som lösningarna stöder samt kunna hantera portföljens ökade mångfaldsnivå. För organisationer med större fastighetsportföljer är det nästan omöjligt att undvika mångfald och variation, eftersom ofta varje fastighet eller utrymme har olika infrastruktur, teknik (BMS och IoT) och kanske till och med regler och bestämmelser.

Följaktligen har Planon valt att positionera sin IWMS-lösning som en öppen programplattform, för att bli ett ännu hållbarare framtidsalternativ. Förutom att tillhandahålla funktionalitet som stöd i alla verksamhetsprocesser som rör arbetsplatshantering erbjuds kunder och partner möjligheten att ansluta lösningar (PropTech) direkt till plattformens teknikutbud, för sömlös interaktion med verksamhetsprocesserna som stöds av Planons IWMS.

I och med detta kan din organisation gå in i fastighetsverksamhetens digitaliserade tidsålder. Planons lösning fungerar som det ultimata integrationsverktyget genom att erbjuda högsta möjliga flexibilitet för att kontinuerligt kunna tillämpa ny teknik, möjligheter till maximalt stöd för slutanvändarnas behov och genom att bidra maximalt till verksamhetsprocesserna som körs i en och samma ursprungskälla.

Om författaren

Geert-Jan Blom | Solution Product Marketeer

Geert-Jan started his career in Facilities Management, Solution design and Software Implementation with Planon in the early 2000’s as a Pre-Sales Consultant. He progressed within the company to the role of Senior Business Consultant and currently works as a Solution Product Marketeer. He is also a member of the ‘Technology Expert Group’ of the Dutch Management Association and a Global Ambassador of IFMA’s Workplace Evolutionary community. In addition he is a regular guest lecturer at business schools, presenting topics on Integrated Workplace Management Solutions (IWMS) selection, implementation and innovation. Geert-Jan has a degree in Business Economics (B Ec.) and in Business Administration (MSc.). In both of these, he specialised in Organisational Design and Change.

Fler inlägg av Geert-Jan Blom

Dela den här artikeln